IBN
Închide
Lîsenco Vladlena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 5
  • 3.1.4.Articole cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 5

INGOs and social economy: international and national legal regulation
Burian Alexander , Lîsenco Vladlena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(247) / 2022 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 August, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Защита чести, достоинства и деловой репутации граждан в международном праве
Лысенко Владлена
Европейский Университет Молдовы
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(247) / 2022 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 23 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неполитические институты международных отношений в условиях развития глобального гражданского общества
Лысенко Владлена
Европейский Университет Молдовы
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовое положение и опыт функционирования неправительственных организаций в зарубежных странах
Буриан Александр1 , Лысенко Владлена2
1 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований,
2 Европейский Университет Молдовы
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правоприменительная практика в области регулирования деятельности некоммерческих организаций: молдавский и международный опыт
Лысенко Владлена
Комратский государственный университет
Инновационное развитие правотворческой и правоприменительной практики в Республике Молдова: проблемы, достижения и перспективы
2022. Comrat. ISBN 978-9975-83-199-4..
Disponibil online 15 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Improving the practice of Competitive Strategies for the protection of Intellectual Property: the law and economics approach
Lîsenco Vladlena
T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(7) / 2021 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smart specialisation and INGOs in implementing the regional innovation development policy: legal and economic aspects
Lîsenco Vladlena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Улучшение условий труда в механизме обеспечения права на охрану здоровья
Щукина Наталья , Лысенко Владлена
Комратский государственный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель ООН №3 в области устойчивого развития: «обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте»
Лысенко Владлена , Щукина Наталья
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Developing the public-private partnership in the rural business environment as an opportunity for life quality improving
Kaushan Korina1 , Sciuchina Natalia2 , Lîsenco Vladlena2
1 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”,
2 Comrat State University
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема интернационализации юридического образования
Лысенко Владлена , Щукина Наталья
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Răspunderea juridice contravenţionale pentru încălcarea regulilor de protecţie a muncii
Şciuchina Natalia , Lîsenco Vladlena
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль международных неправительственных организаций в формировании глобального гражданского общества
Лысенко Владлена , Тукан Валентина
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Защита социальных конституционных прав человека при нарушении правил охраны и защиты труда
Щукина Наталья , Лысенко Владлена
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Понятие и конституционно–правовой статус общественных объединений в Республике Молдова
Лысенко Владлена
Комратский государственный университет
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Права и свободы граждан как критерий формирования гражданского общества и правового государства
Лысенко Владлена , Щукина Наталья
Комратский государственный университет
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(33-34) / 2016 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Правовой статус неправительственных организаций в Республике Молдова
Лысенко Владлена
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3(37) / 2015 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 15 July, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

International peacebuilding organizations
Lîsenco Vladlena
Biroul Înaltului Comisar OSCE din Republica Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3(33) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 19 February, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Civil society and NGOS: Their domestic and international legal status
Lîsenco Vladlena
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2008 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19