IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   235
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-30 09:37
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 4)50
  2020  (4 din 4)70
  2019  (4 din 4)75
  2018  (4 din 4)74
  2017  (4 din 4)78
  2016  (4 din 4)80
  2015  (4 din 4)77
  2014  (4 din 4)77
  2013  (4 din 4)74
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)75
  2010  (3 din 4)54
  2009  (3 din 4)63
  2008  (3 din 4)58
  2007  (3 din 4)56
  2006  (3 din 4)44
  2005  (3 din 4)48
  2004  (1 din 4)18
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole11439999841688111302116
Volume62623442766
Total1205106232819647

Vizualizări   182Descărcări   69

Conţinutul numărului de revistă

Calitatea vieții și formarea valorilor semnificative contemporane ale vieții

12-36

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.2(110).01

CZU: 316.42:330.59

Zelenschi Angela

Conlucrarea instituțiilor în statul democratic. Modelul Uniunii Europene

37-53

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.2(110).02

CZU: 321:061.1EU

Roşca Ludmila

Sisteme și mecanisme internaționale de protecție a drepturilor omului aplicabile în Republica Moldova

55-66

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.2(110).03

CZU: 342.7(478)

Ctitor Natalia

Evoluția conceptului de securitate în diferite epoci și culturi în contextul dezvoltării sociale și istorice

67-78

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.2(110).04

CZU: 355.02:94(100)

Сакович Василий

Rolul inteligenței emoționale în activitatea managerului de top din instituțiile publice

80-83

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.2(110).05

CZU: 005.32:159.942

Tofan Tatiana

Finanțarea învățământului superior în Republica Moldova în bază de cost standard per student echivalent

84-95

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.2(110).06

CZU: 336.531.2:378(478)

Manole Tatiana

Formarea și dezvoltarea profesională a personalului din administrația publică: provocări și soluții

97-103

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.2(110).07

CZU: 35.088.6(478)

Dulschi Ion , Ţepordei Aurelia

Comunicarea strategică și noua diplomație publică: consubstanțialitate și percepție în spațiul public național

105-113

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.2(110).08

CZU: 327+316.77

Peru-Balan Aurelia , Călugăru Corina

Activitatea organizațiilor internaționale în gestionarea crizei COVID-19

114-127

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.2(110).09

CZU: 341.1:614.4

Cebotari Svetlana

Pacea democratică în teoria relațiilor internaționale

128-133

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.2(110).10

CZU: 327.5

Furtună Petru

Eficiența și eficacitatea instituțiilor publice - instrument de bună guvernare a comunităților locale

135-138

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.2(110).11

CZU: :352:005

Baxan Oleg

Considerații ale sistemului serviciilor publice din municipiul Botoșani prin prisma . reformării administraţiei publice

139-145

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.2(110).12

CZU: 351(498)

Bradu Sorin

Licența în activitatea de întreprinzător – instrument indispensabil în circuitul civil

146-150

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.2(110).13

CZU: 347.71:334

Pascaru Nicolae

Turism medical: tendințe mondiale și priorități de dezvoltare internă

151-160

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.2(110).14

CZU: 338.48:61(477)

Psarova Olha