IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   235
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 4)50
  2020  (4 din 4)70
  2019  (4 din 4)75
  2018  (4 din 4)74
  2017  (4 din 4)78
  2016  (4 din 4)80
  2015  (4 din 4)77
  2014  (4 din 4)77
  2013  (4 din 4)74
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)75
  2010  (3 din 4)54
  2009  (3 din 4)63
  2008  (3 din 4)58
  2007  (3 din 4)56
  2006  (3 din 4)44
  2005  (3 din 4)48
  2004  (1 din 4)18
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole114310010031690111302116
Volume62623702766
Total1205106337319667

Vizualizări   1118Descărcări   25

Conţinutul numărului de revistă

Consolidarea capacităţii instituţionale a administraţiei publice locale în condiţiile descentralizării administrative 11-20

CZU: 351/352(478)

Popovici Angela
Buna guvernare: caracteristici, dimensiuni şi metode de evaluare 21-27

CZU: 352/354(478)

Şaptefraţi Tatiana
Reflecții privind modificarea contractului individual de muncă 29-40

CZU: 349.22(478)

Romandaş Nicolae , Boişteanu Eduard
Sectorul bancar al Republicii Moldova – principala ameninţare în adresa procesului de implementare a Acordului de Asociere RM-UE 41-52

CZU: [336.71.078.3+338.23:336.74](478)

Guştiuc Andrei , Gustiuc Ludmila , Tîşcul Cristina
Prezumţia de nevinovăţie – drept - garanţie al fiecărui individ în faţa justiţiei 53-57

CZU: 343.131.7(478)

Roşca Ion
Impactul noului sistem de elaborare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale asupra modului de administrare a resurselor bugetare 59-66

CZU: 336.14:352(478)

Manole Tatiana
Eficienţa managementului riscului în securitatea informaţională a Republicii Moldova 67-70

CZU: [334.72:004.056.53+334.72:330.131.7](478)

Barbăroş Ecaterina , Nazar Nadejda
Propășire – de la bunăstare la prosperare 71-73

CZU: 130.2

Frunze Oleg
Obligaţii extrateritoriale ale statelor-părţi la tratatele în domeniul drepturilor omului 75-84

CZU: 341.231.14

Balan Oleg , Poalelungi Mihail
Comerţul exterior şi aportul misiunilor externe ale Danemarcei 85-93

CZU: 339.54(489)

Gribincea Alexandru , Tăbăcaru Ludmila , Daniliuc Aliona
Practici diplomatice ale regatului Dacia în contextul relaţiilor cu lumea limitrofă 94-98

CZU: 327(498)(091)+94(498)

Dulschi Silvia
Aspecte de asigurare a securităţii naţionale a Republicii Moldova în contextul agravării situaţiei geopolitice din regiune 99-106

CZU: 327(478)

Căldare Gheorghe
Исследование влияния факторов развития национальной экономики Украины на эффективность труда 108-114

CZU: 338(477)

Корнеева Татьяна
Experienţa statelor Uniunii Europene în dezvoltarea managementului urban 115-125

CZU: 351/352(4-21):005

Gortolomei Ina
Приоритетные направления государственной политики повышения эффективности функционирования системы здравоохранения в Украине 126-130

CZU: 351.77:614.2(477)

Гайдаш Дмитрий
Реализация полномочий органов публичной власти Украины на региональном уровне 131-138

CZU: 352.07:332.1(477)

Калинец Наталия
Accesul liber la justiţie - drept fundamental cu valoare de principiu constituţional 139-145

CZU: 342.72(478+498)

Tanase Elena
Государственные механизмы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: понятийно-категориальный аппарат 146-153

CZU: [336.13.051:330.5+343.37](477)

Кривонос Лилия
Сравнительный анализ готовности к внедрению Е-правительства в Украине и других постсоветских странах 154-159

CZU: 35:004.77(477)

Кондаков Константин , Надюк Зиновий