IBN
Закрыть
Manole Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 39. Publicaţii la conferinţe din RM - 15. Publicaţii peste hotare - 7.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 18
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 12
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 6
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2022 - 3

Evaluarea riscului în sistemul bancar în contextul comitetului BASEL
Manole Tatiana , Bîrca Iulita
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.2. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3583-6-1..
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul relațiilor valutar-financiare internaționale ale întreprinderii
Manole Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(114) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 14 August, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Risk assessment in the banking system in the context of the basel committee
Manole Tatiana , Bîrca Iulita
„Ștefan cel Mare” University, Suceava
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Evaluarea și riscul întreprinderii
Manole Tatiana , Ţurcan Rina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.2. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-47. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanțarea învățământului superior în Republica Moldova în bază de cost standard per student echivalent
Manole Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-39. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodology of financing higher education in the Republic of Moldova
Manole Tatiana , Ţurcan Rina
Technical University of Moldova
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 6. 2021. Pitesti. .
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocarile economiei și impactul asupra mediului ambiant
Manole Tatiana1 , Ţurcan Rina2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Alocațiile bugetare pentru educație – o investiție în capital uman
Manole Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-921
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of green economy in the Republic of Moldova
Manole Tatiana1 , Bîrca Iulita2
1 Technical University of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Competitiveness and sustainable development
Editia 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-652-4.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efortul bugetului de stat privind finanţarea învăţământului în condiţiile COVID-19
Manole Tatiana , Ţurcan Rina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financing public education in the Republic of Moldova
Manole Tatiana
Technical University of Moldova
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 5. 2020. Pitesti. .
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre beneficiul social și costurile sociale
Manole Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The challenges of the economy and the impact on the environment
Manole Tatiana , Ţurcan Rina
Technical University of Moldova
Competitiveness and sustainable development
Editia 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-652-4.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Finanțarea învățământului public - o strategie prioritară și sustenabilă a Guvernului Republicii Moldova
Manole Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-30. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noua metodologie de stabilire a costurilor privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior în Republica Moldova
Manole Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanţarea învăţământului superior public în Republica Moldova
Manole Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Journal of Social Sciences
Vol. 2, Nr. 4 / 2019 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia de finanțare sustenabilă a învățământului superior din Republica Moldova
Stratan Alexandru , Manole Tatiana
National Institute for Economic Research of Moldova
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 4. 2019. Pitesti. .
Disponibil online 5 May, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Costs: Key element of financial control
Stratan Alexandru12 , Manole Tatiana2
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Economic Annals-XXI
Nr. 9-10(173) / 2018 / ISSN 1728-6220
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile contabilității în instituțiile bugetare
Manole Tatiana , Tureţchi Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-102. Vizualizări-1293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea costului standard în învățământul preuniversitar în Republica Moldova
Manole Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-847
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Analiza fluxului de numerar în scopul asigurării stabilității financiare
Manole Tatiana1 , Ciumac Maria2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-194. Vizualizări-1851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza situaţiei financiare a entităţii şi decontările cu bugetul
Manole Tatiana1 , Ciumac Maria2 , Tureţchi Tatiana1
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-85. Vizualizări-1266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descentralizarea și autonomia financiară: o provocare pentru autoritățile publice locale din Republica
Manole Tatiana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-48. Vizualizări-1036
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial consolidation of the administrative-territorial entity in the light of decentralization
Manole Tatiana , Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 August, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul fluxului de numerar și modelarea riscurilor
Manole Tatiana1 , Ciumac Maria2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-111. Vizualizări-1718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Corelarea dintre datoria publică, deficitul bugetar şi politica fiscală
Manole Tatiana1 , Stratan Alexandru2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-129. Vizualizări-1335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decentralizations and financial autonomy – opportunity for Moldovan local authorities
Manole Tatiana
National Institute for Economic Research, ASM
Economia Contemporană
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2537-4222
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descentralizarea – un element important al reformei administraţiei publice
Manole Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-1000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul finanţelor publice – artă a gestionării eficiente a banului public
Manole Tatiana , Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-72. Vizualizări-1108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reform of accounting record and financial reporting in the budgetary system
Manole Tatiana , Tureţchi Tatiana
National Institute for Economic Research, ASM
Economia Contemporană
Nr. 4 / 2016 / ISSN 2537-4222
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Impactul noului sistem de elaborare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale asupra modului de administrare a resurselor bugetare
Manole Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(87) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 September, 2015. Descarcări-21. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Views regarding the implementation of the new system of budgeting elaboration of administrativ-territorial units
Manole Tatiana
National Institute for Economic Research, ASM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 November, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-940
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Decentralisation and local financial autonomy – opportunity for administrative units of the Republic of Moldova
Manole Tatiana
National Institute for Economic Research, ASM
Journal of Financial and Monetary Economics
Nr. 1 / 2014 / ISSN 2537-3269 / ISSNe 2392-9685
Disponibil online 24 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia administrării cheltuielilor publice în scopul eficientizării lor
Manole Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(81) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 April, 2014. Descarcări-46. Vizualizări-972
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noua metodologie de finanţare a autorităţilor publice locale - pilon al autonomiei locale şi al descentralizării financiare
Manole Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(82) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 22 May, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-884
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noua metodologie de finanţare a autorităţilor publice locale - pilon al autonomiei locale şi al descentralizării financiare
Manole Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 1 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Analiza sensibilităţii ca metodă de cuantificare a gradului de incertitudine
Manole Tatiana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-31. Vizualizări-926
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea performanţei în sectorul public prin eficientizarea relaţiei dintre politica macroprudenţială şi stabilitatea financiară
Manole Tatiana1 , Ştefîrţă Natalia21
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Banca Naţională a Moldovei
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanţarea protecţiei sociale în Republica Moldova: probleme şi oportunităţi
Manole Tatiana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-80. Vizualizări-1195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea modelelor macroeconomice în analiza echilibrului valoric
Manole Tatiana1 , Scutari (Anghel) Sofia2
1 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
2 Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-102. Vizualizări-1810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Cercetări în domeniul managementului finanţelor publice în Uniunea Europeană
Manole Tatiana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-1923
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criza economică mondială şi repercusiunile acesteia asupra managementului finanţelor publice în Uniunea Europeană
Manole Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(74) / 2012 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-28. Vizualizări-907
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 12

Analiza cost-beneficiu – metodă modernă de eficientizare a cheltuielilor publice
Manole Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armonizarea politicilor bugetar-fiscale şi monetar-valutare
Manole Tatiana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(22) / 2011 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-1024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Echilibrarea bugetului public prin prisma ajustării veniturilor şi cheltuielilor
Agafiţa Constantin , Manole Tatiana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-867
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Echilibrul trezorerial cercetat prin prisma fluxurilor financiare (încasări – plăţi)
Manole Tatiana1 , Scutari (Anghel) Sofia2
1 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-1140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Echilibrul trezorerial prin prisma echilibrului monetar
Manole Tatiana1 , Scutari (Anghel) Sofia2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(75) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-1013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanţele publice şi responsabilitatea bugetar-fiscală: comentarii asupra proiectului de lege
Manole Tatiana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(20) / 2011 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul datoriei publice interne asupra securitaţii financiare în condiţiile de criza economică
Fărîmă Nicolae1 , Manole Tatiana2 , Iliadi Gheorghe2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-1047
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piaţa de asigurări şi strategia de marketing în Republica Moldova
Manole Tatiana , Magla Angela
Universitatea Tehnică a Moldovei
Economica
Nr. 3(77) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-318. Vizualizări-2397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 63