IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-31 21:33
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 4 / 2022  (4 din 4)18    CZU
 2022  (4 din 4)61    
Nr. 4(116)18CZU
Nr. 3(115)15CZU
Nr. 2(114)14CZU
Nr. 1(113)14CZU
 2021  (4 din 4)64    
Nr. 4(112)14CZU
Nr. 3(111)17CZU
Nr. 2(110)14CZU
Nr. 1(109)19CZU
 2020  (4 din 4)70    
Nr. 4(108)17CZU
Nr. 3(107)19CZU
Nr. 2(106)18CZU
Nr. 1(105)16CZU
 2019  (4 din 4)75    
Nr. 4(104)21CZU
Nr. 3(103)20CZU
Nr. 2(102)17CZU
Nr. 1(101)17CZU
 2018  (4 din 4)74    
Nr. 4(100)20CZU
Nr. 3(99)15CZU
Nr. 2(98)22CZU
Nr. 1(97)17CZU
 2017  (4 din 4)78    
Nr. 4(96)21CZU
Nr. 3(95)19CZU
Nr. 2(94)20CZU
Nr. 1(93)18CZU
 2016  (4 din 4)80    
Nr. 4(92)14CZU
Nr. 3(91)23CZU
Nr. 2(90)22CZU
Nr. 1(89)21CZU
 2015  (4 din 4)77    
Nr. 4(88)20CZU
Nr. 3(87)19CZU
Nr. 2(86)19CZU
Nr. 1(85)19CZU
 2014  (4 din 4)77    
Nr. 4(84)19CZU
Nr. 3(83)20CZU
Nr. 2(82)18CZU
Nr. 1(81)20CZU
 2013  (4 din 4)74    
Nr. 4(80)18CZU
Nr. 3(79)20CZU
Nr. 2(78)18CZU
Nr. 1(77)18CZU
 2012  (4 din 4)72    
Nr. 4(76)20CZU
Nr. 3(75)17CZU
Nr. 2(74)18CZU
Nr. 1(73)17CZU
 2011  (4 din 4)76    
Nr. 4(72)17CZU
Nr. 3(71)20CZU
Nr. 2(70)21CZU
Nr. 1(69)18CZU
 2010  (3 din 4)58    
Nr. 4(68)16CZU
Nr. 2-3(67)19CZU
Nr. 1(65)23CZU
 2009  (3 din 4)63    
Nr. 3-4(64)23CZU
Nr. 2(62)19CZU
Nr. 1(61)21CZU
 2008  (3 din 4)83    
Nr. 3-4(60)22CZU
Nr. 2(58)44CZU
Nr. 1(57)17CZU
 2007  (3 din 4)71    
Nr. 4(56)18CZU
Nr. 3(55)21CZU
Nr. 1-2(54)32CZU
 2006  (3 din 4)53    
Nr. 4(52)22CZU
Nr. 3(51)13CZU
Nr. 1-2(50)18CZU
 2005  (3 din 4)56    
Nr. 4(48)20CZU
Nr. 2-3(47)19CZU
Nr. 1(45)17CZU
 2004  (1 din 4)18    
Nr. 3(43)18CZU
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (06.12.2019-06.12.2023)
  • C (18.07.2017-05.12.2019)
  • C (27.06.2013-27.06.2017)
  • C (30.04.2009-26.06.2013)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole128019904194532112162194
Volume67937533464
Total1347208417248785

Vizualizări   978Descărcări   65

Conţinutul numărului de revistă

Forme alternative de gestionare a serviciilor publice locale în Republica Moldova 12-18

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).01

CZU: 351(478)

Tincu Violeta
Alternative Options for Local Public Services Management in the Republic Of Moldova 19-25

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).01

CZU: 351(478)

Tincu Violeta
Cultura profesională a funcționarilor publici – un fundament al administrării publice moderne 23-31

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).02

CZU: 35.08:005

Dulschi Ion
Professional Culture of Civil Servants - a Premise for a Modern Public Administration 32-37

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).02

CZU: 35.08:005

Dulschi Ion
Consolidarea cadrului legal privind delimitarea proprietății publice a statului și a unităților administrativ-teritoriale 38-44

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).03

CZU: 351.711

Guţu Gheorghe
Strengthening the Legal Framework Regarding the Delimitation of State and Administrative-Territorial Units Public Property 45-51

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).03

CZU: 351.711

Guţu Gheorghe
Unele aspecte privind contestarea actelor/faptelor autorității contractante la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor 53-59

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).04

CZU: 347.924:351.712(478)

Odainic Mariana , Chiper Natalia
Legalitatea, ordinea legală, disciplina, democraţia 60-67

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).05

CZU: 340.13+321

Negru Boris
Provocarile economiei și impactul asupra mediului ambiant 69-73

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).06

CZU: 33:502/504

Manole Tatiana , Ţurcan Rina
Schimbarea paradigmei: de la creșterea economică la crearea durabilă a valorii 74-85

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).07

CZU: 330.35:330.13

Prodan-Şestacov Liubovi
Participarea Academiei de Administare Publică în proiecte și la forumuri științifice - premisă a calității cercetării 87-95

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).08

CZU: 378.4:001.891

Dulschi Silvia
Îmbunătățirea calității învățământului superior prin implicarea studenților utilizând experiența cursului ca variabilă de mediere 96-103

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).09

CZU: 378.147.31

Ropot Traian , Wang Muhua , Stonier Francis
How Student Engagement Can Improve the Quality of Undergraduate Education Using Course Experience as a Mediating Variable 104-111

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).09

CZU: 378.147.31

Ropot Traian , Wang Muhua , Stonier Francis
Abordarea teoretică a mediului internațional de afaceri 113-126

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).10

CZU: 339.9.01

Ţâu Nicolae , Sharfeldin Ibrahim-Mustafa-Mohammedelkhatim
Educația pentru toleranță în contextul globalizării 127-131

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).11

CZU: 37.017

Spînu Stela
Relațiile ruso-americane post maidan 2014 132-145

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).12

CZU: 327(470+73)

Cebotari Svetlana
Aspecte conceptuale privind autonomia locală 147-153

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).13

CZU: 35.072.1:352

Ştefaniţa Anastasia
Modelul social european – instrument de coeziune între statele Uniunii Europene 154-161

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).14

CZU: 364:061.1EU

Sacara Ana
Percepția tinerilor asupra Uniunii Europene. Viziuni și perspective 162-172

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).15

CZU: [159.937:061.1EU]-053.6

Mărginean Flavia Alexandra