IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2014
Fondatori
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-28 15:00
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2020  (1 din 1)11    CZU
 2020  (1 din 1)11    
Nr. 1 11CZU
 2018  (1 din 1)16    
Nr. 1 16CZU
 2017  (1 din 1)12    
Nr. 1 12CZU
 2016  (1 din 1)22    
Nr. 1 22CZU
 2015  (2 din 1)35    
Nr. 2 16CZU
Nr. 1 19CZU
 2014  (2 din 1)59    
Nr. 2 25CZU
Nr. 1 34CZU
 2013  (1 din 1)49    
Nr. 1 49CZU
 2012  (1 din 1)35    
Nr. 1 35CZU
imagine

pISSN: 1857-3630
eISSN: 1857-3630
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Categoria:
  • C (29.01.2015-25.05.2016)
Analele INCE constituie o publicaţie ştiinţifică anuală, elaborată în baza rezultatelor investigaţiilor Institutului din domeniile: economie, finanţe, statistică şi sociologie. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi financiare actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole2393098848205235168
Volume1020925579
Total2493308098784

Vizualizări   3028Descărcări   57

Conţinutul numărului de revistă

Corelarea politicilor agroalimentare cu politica economică a ţarii: aspect metodologic 8-15

CZU: 338.439.02(478)

JEL: E2, E6, Q0

Stratan Alexandru
Dezvoltarea rurală din perspectiva cercetărilor de istoriografie agrară 16-22

CZU: 338.43(498-22)(091)

JEL: N01, R0, Q01

Doboş Sebastian
Tratări ale esenţei, conţinutului şi căilor de asigurare şi sporire a competitivităţii economice 23-26

CZU: 339.137.2:338(478)

JEL: O01, O03, O16, O21

Macari Vadim
Научная методология обоснования и осуществления интеграционных процессов в аграрной экономике 27-31

CZU: 338.43.02(477)

JEL: Q0, Q1, Q12

Коваленко Виталий , Мазур Анатолий
Evoluţia strategiilor alternative ale politicii monetar-creditare orientate spre stabilizarea inflaţiei 32-36

CZU: 338.23:336.74

JEL: E0, E31, E42, E5

Iliadi Gheorghe , Dodon Svetlana
Piaţa funciară a Republicii Moldova ca obiectul investiţiilor autohtone şi a celor străine 37-40

CZU: [330.322.1+339.727.22]:332.7(478)

JEL: O1,O3, Q11, Q15, Q16

Bajura Tudor , Gandacova Svetlana
Aspecte ale cooperării interstatale a Republicii Moldova cu statele-membre ale CSI în domeniul inovăriI 41-45

CZU: 001.895:338(478+4/5)

JEL: O1, O31, O50

Percinschi Natalia , Maier Lidia
Проблемы инновационного развития растениеводства в Украине 46-48

CZU: 001.895:338.436(477)

JEL: Q01, Q02, Q5

Ширма Владимир
Опережающее падение валовой добавленной стоимости в промышленности и сельском хозяйстве 49-51

CZU: 330.36.01:[338.45+338.439]

JEL: L5, Q1, Q11

Пойсик Михаил
Организационно-экономические основы использования ресурсного потенциала при выращивании зерновых культур сельскохозяйственными предприятиями Киевской oбласти 52-55

CZU: 338.431:633.1(477)

JEL: Q1, Q2, Q15

Кривошея-Гунько Инна
Некоторые аспекты определения эффективности использования инноваций 56-60

CZU: 001.895:338

JEL: O3, O4, Q53, Q55

Гусликова Наталья
Experienţa Uniunii Europene privind reforma sectorului vitivinicol 61-65

CZU: 338.43:663.2(4)

JEL: O14, O19, O52, Q0, Q1

Iaţişin Tatiana
Rolul instituţiilor în dezvoltarea sectorului de producţie a laptelui 66-68

CZU: 338.439:637.1

JEL: Q1,O2,O4,O14

Ignat Anatolie
Porumbul – cultura principală a agriculturii din Republica Moldova 69-71

CZU: 633.15(478)

JEL: Q0, Q2, O47, E23

Vasilaşcu Ion , Graur Tatiana
Formele parteneriatului social în cadrul dialogului social în Republica Moldova 72-74

CZU: [316.334+328.184+334.7](478)

JEL: I 0, I 2, I 3, H53

Vinogradova Natalia
Componentele şi principiile de realizare a controlului intern în instituţiile publice 75-77

CZU: [336.148+657.6]:351.72

JEL: H0, H5, H53

Tofan Tatiana
Диверсификация видов деятельности в аграрном секторе экономики 78-80

CZU: 338.33:631.1.016(477)

JEL: G1, R2,O4, Q1

Dobrianskaia Natalia , Попович Василий
Costul normat al producţiei de fructe în diferite categorii de gospodării 81-84

CZU: 338.512:631.115:634.1(478)

JEL: G1, L23, O13, R2

Bajura Tudor , Mladinoi Vasile , Pîntea Maria , Procudin Mihail
Politici de stabilizare macroeconomică în Republica Moldova 85-86

CZU: 338.22(478)

JEL: E0, E3, E31

Cucirevii Vladimir
Abordări privind inovaţiile, procesul şi managementul inovaţional în literatura de specialitate 87-93

CZU: 001.895+005.591.6

JEL: A1, M10, O31, O32, I 1

Duca Daniela
Piaţa telecomunicaţiilor din Republica Moldova: dinamica dezvoltării, probleme, perspective 94-99

CZU: 338.47:654.1(478)

JEL: D10, L6, O3

Gaburici Chiril
Finanţarea protecţiei sociale în Republica Moldova: probleme şi oportunităţi 101-104

CZU: 336.531.2:364(478)

JEL: G0, G3, H55, I 3

Manole Tatiana
Определение внешних и внутренних угроз финансовой безопасности Республики Молдова 105-109

CZU: 338.242(478)

JEL: G0, G3, G32

Петрова Татьяна , Перчун Родика
Competitivitatea industriei alimentare prin prisma logisticii transporturilor 110-116

CZU: 339.137.2:664:656

JEL: L7, L9, L66

Gribincea Corina
Aspecte teoretice ale procesului de modernizare şi istoricul dezvoltarii sistemelor agricole 117-122

CZU: 338.43.01

JEL: Q1, Q12, R11

Lucaşenco Eugenia
Bugetul de stat ca component de bază al finanţelor publice 123-125

CZU: 336.14(478)

JEL: G0, H6, H61, H68, H72

Morozniuc Ion
Presiunea fiscală – un element esenţial în asigurarea stabilităţii financiare a statului 126-133

CZU: 336.225

JEL: H2, H25, H71, E26

Perciun Rodica , Popa Viorica
Identificarea unor riscuri în domeniul finanţelor publice cu impact asupra stabilităţii financiare a Moldovei 134-137

CZU: 330.131.7:336.1(478)

JEL: G32, H3, H63, H81

Rodionov Nelli
Трудовая миграция: проблемы и реалии 139-146

CZU: 331.556.4+314.7

JEL: J1, J6, R23

Стратан Александр , Савельева Галина , Котельник Вера , Захаров Светлана
Сравнительный анализ уровней относительной бедности в странах ЕС и Республике Молдова 147-151

CZU: 330.59(4+478)

JEL: I 3, J3, P46, P52

Рожко Анатолий , Стременовская Зоя
Атипичные формы занятости на мировом рынке труда 152-154

CZU: 331.52(100)

JEL: H55, M59, J2, J8

Колесникова Татьяна
Dependenţa sărăciei de tipul gospodăriilor casnice în Republica Moldova şi ţările Uniunii Europene 155-158

CZU: 330.59(478+4)

JEL: I 3, J12, R2, Z13

Vinogradova Valentina
Impactul sărăciei asupra stării de sănătate a populaţiei 159-162

CZU: 330.59:614.2(478)

JEL: I 1, I 3, I 5

Ciobanu Eleonora
Сравнительная оценка жилищных условий населения стран ЕС и Республики Молдова 163-166

CZU: 332.8:365.22(478+4)

JEL: I 0, I 3, R3

Христюк Любовь
Evoluţia familiei în Republica moldova din perspectiva celei de-a doua tranziţii demografice 167-173

CZU: 314.6(478)

JEL: J 0, J 1, J 12

Gagauz Olga
Динамика численности и структуры населения приднестровья 174-179

CZU: 314.15:314.9(478)

JEL: J 0, J 1, J 11, J 61

Кивачук Анна
Abordarea comparativă a diferitor sisteme de recompensare a personalului la nivelul organizaţiilor 180-186

CZU: 331.224.6

JEL: J 30, J3, I 3

Bîrcă Alic
Experienţa internaţională în domeniul promovării politicilor de ocupare a forţei de muncă în contextul îmbătrînirii demograficei 187-192

CZU: 331.526-053.88(100)

JEL: J 1, J8, J26, J32, J51

Savelieva Galina , Taragan Raisa , Tomceac Ana
Трудовая структура населения Республики Молдова: социально-демографический анализ 193-197

CZU: [331.52+314.17](478)

JEL: J 01, J 1, J 2, J 21

Пищенко Марина
Оценка основных параметров относительной бедности населения Республики Молдова 198-202

CZU: 314.15:330.59(478)

JEL: I3, J3, J31, J32

Рожко Анатолий , Стременовская Зоя
Fenomenul discriminării de gen pe piaţa muncii din Republica Moldova 203-206

CZU: 305:331.5(478)

JEL: J2, J7, J15, J21

Pantea Larisa
Caracteristicile eficienţei economice – abordări din punctul de vedere economico-statistic 208-211

CZU: 330.131

JEL: I0, I3, P17

Cristian Irina
Metode statistice de calculare a inflaţiei de bază pentru Republica Moldova 212-214

CZU: 311.3:336.748.12(478)

JEL: E3, E31, E4, E52, G17

Motelică Vitalie
Unele proprietăţi statistice şi factori spre considerare în modelarea econometrică a inflaţiei în RM 215-217

CZU: 330.43:336.748.12(478)

JEL: E3, E31, E5, E54

Motelică Vitalie
Estimarea prin metode statistice şi econometrice a gradului de persistenţă a inflaţiei în Republica Moldova 218-220

CZU: [311.3+330.43]:336.748.12(478)

JEL: C4, E31, E5, E54

Motelică Vitalie
Statistical analysis of monetary policy effects on households and firms in Republic of Moldova 221-226

CZU: 311.3:338.23:336.74(478)

JEL: C4, E31, E5, E54, E60, F31

Mija Simion
Money power in predicting inflation the case of the Republic of Moldova 227-234

CZU: 330.43:336.748.12(478)

JEL: E31, E41, E47, E52

Slobozian Dorin , Ungureanu Mihai
Factorii care influenţează evoluţia preţului la carburanţi. unele aspecte ce vor facilita procesul de creare a unui model econometric de prognoză a IPC al carburanţilor 235-237

CZU: 338.51:665.6/.7(478)

JEL: C5, E3, E31, L42, L71

Moroşan Dmitri
Statistical analysis of the business cycles. nominal and real aspects 238-241

CZU: 330.34:334.7(478)

JEL: C4, E02, E3

Crasovschi Alexandru