IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   235
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (4 din 4)64
  2020  (4 din 4)70
  2019  (4 din 4)75
  2018  (4 din 4)74
  2017  (4 din 4)78
  2016  (4 din 4)80
  2015  (4 din 4)77
  2014  (4 din 4)77
  2013  (4 din 4)74
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)75
  2010  (3 din 4)54
  2009  (3 din 4)63
  2008  (3 din 4)58
  2007  (3 din 4)56
  2006  (3 din 4)44
  2005  (3 din 4)48
  2004  (1 din 4)18
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole115710434521830111432129
Volume63644792833
Total1220110793121134

Vizualizări   932Descărcări   20

Conţinutul numărului de revistă

Vlad Filat: „Avem scopuri clare şi vom merge consecvent spre realizarea lor" 8-10

CZU: 328.13(478)

Filat Vlad
Benita Ferrero-Waldner: „Ne angajăm să ajutăm Republica Moldova..." 11-14

CZU: 327(478+4)

Programul de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pe anii 2009-2011 15-36

CZU: 338(478)

Rolul reformelor lui Ştefan cel Mare în consolidarea administrativă a Ţării Moldovei (III) 38-44

CZU: 94(478)+35(093)

Roman Alexandru
Problema strategiei dezvoltării umane 46-60

CZU: 330.341:32

Platon Mihail
Evoluţia societăţii industriale spre cea postindustrială 61-74

CZU: 316.422:330.342

Popescu Teodor
Abordări conceptuale privind cultura securităţii şi apărării naţionale 75-79

CZU: 327(100)+351.86

Dulschi Silvia
Managementul politico-administrativ în contextul reformei administraţiei publice centrale 80-87

CZU: 354:005.21(478)

Dulschi Ion
Nivelul de angajare a Republicii Moldova în lupta contra criminalităţii economice 89-94

CZU: 341.24+343.37(478)

Balan Oleg , Mânzală Traian
Reglementarea timpului de muncă 95-103

CZU: 349.23:331.31(478)

Romandaş Nicolae
Кодекс Республики Молдова о правонарушениях: юридический анализ, проблемы, пути их разрешения 104-114

CZU: 342.9(478)

Гуцуляк Виктор
Munca sub aspectul drepturilor funcţionarului public 115-122

CZU: 349.2:35.08(498)

Vieriu Eufemia
Finanţarea învăţământului superior în Republica Moldova 124-131

CZU: 336.531.2:378(478)

Manole Tatiana
Налоговая система России: от анализа проблем к их решению 132-139

CZU: 336.221.4(470)

Şincarenco Pavel
Învăţământul şl mentalitatea 141-151

CZU: 37.017.92+316.64:17.02

Patraşcu Dumitru
Peculiarities of teaching english for specific purposes 152-159

CZU: 371.3:811.111'276.6

Горя Анна
Tehnologiile realităţii mixte în activitatea de învăţare continuă şl cercetare 160-166

CZU: 37.02:004.032.6

Gherman Teodora
Utilizarea sistemelor informaţionale „Telebank" în Republica Moldova 167-173

CZU: 004.78:336.717(478)

Cebotaru Eugenia
Rolul Consiliului Europei în democratizarea societăţii din Republica Moldova 175-188

CZU: 323(478)+327.7(4)

Căldare Gheorghe , Lupaşco Maria
Motivarea nonfinanciară a funcţionarilor din administraţia publică 190-201

CZU: 331.101.3:35.08

Ţepordei Aurelia
Administrarea publică -fenomen social sistemic 202-211

CZU: 316.354:351/354

Stamatin Rodion
Comportamentul consumatorului în procesul decizional de cumpărare 212-216

CZU: 366.1/.7(498)

Tincu Ecaterina
Investiţii minimale, profit maximal 217-223

CZU: 633.88+615.322

Cuşnir Sergiu