IBN
Закрыть

114Publicaţii

1230Descărcări

47186Vizualizări

Cebotari Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 97. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 12

Identificări conceptual-teoretice ale relației ,,paradiplomație - politică externă”
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul organizațiilor internaționale în gestionarea crizei COVID-19
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(13) / 2021 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea organizațiilor internaționale în gestionarea crizei COVID-19
Cebotari Svetlana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buna guvernare: definiții, principii, caracteristici și limite în societățile democratice
Budurina-Goreacii Carolina , Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptual-theoretical identifications of the relationship „Paradiplomacy - foreign policy”
Cebotari Svetlana
State University of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind repercusiunile crizei ruso-ucrainene asupra securității Republicii Moldova
Autor Nou1 , Cebotari Svetlana2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 14 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificări conceptual–teoretice ale fenomenului ,,paradiplomație”
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(143) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 8 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul Brexitului asupra relațiilor britano-europene
Cebotari Svetlana , Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orașele intelegente. unele considerațiuni
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relațiile Federația Rusă - Uniunea Europeană în contextul crizei ruso-ucrainene
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(111) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relațiile ruso-americane post maidan 2014
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Islamică Afghanistan-amenințare la adresa securității regionale
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 17

(in)Activitatea Consiliului de Securitate al ONU în gestionarea crizei COVID-19
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(138) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 27 September, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(In)activitatea Consiliului de Securitate al ONU în gestionarea crizei COVID-19
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baza juridică a relațiilor moldo-franceze
Cotilevici Violeta , Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(133) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul juridic al Uniunii Europene privind gestionarea problemelor de sănătate
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(184) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de tip ,,hotspot” în gestionarea unitară şi coerentă a unui eventual aflux de străini
Cebotari Svetlana1 , Buzev Anatol2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Ministerul Afacerilor Interne R.Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul crizei Covid-19 asupra sistemului de învățământ
Cebotari Svetlana1 , Cebotari Alina2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”, or. Drochia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul pandemiei Covid -19 asupra noii Ordini Mondiale
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(89) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 6 September, 2020. Descarcări-84. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoriografia cercetării impactului crizei ruso-ucrainene asupra securității regionale
Plop Sergiu1 , Cebotari Svetlana12
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(88) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 114