IBN
Закрыть

156Publicaţii

4462Descărcări

106096Vizualizări

Cebotari Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 120. Publicaţii la conferinţe din RM - 36.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 44
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 44
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 28
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 32
  • 9. Publicații științifico-metodice și didactice

2024 - 1

  Identificări conceptual-teoretice ale fenomenului ,,dezinformare”
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(173) / 2024 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 23 June, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 9

  Al doilea summit al comunității politice europene: reflectarea în presa internațională
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Securitatea umană și socială în statul democratic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-50-0.
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cadrul politico-juridic al Republicii Moldova privind digitalizarea serviciiilor publice
Lungu Tatiana , Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(163) / 2023 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Consolidarea cooperării UE – NATO în contextul războiului din Ucraina
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice și sociale
SUS. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-691-0.
Disponibil online 11 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul războiului din Ucraina asupra politicii de securitate și apărare comună a Uniunii Europene
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(99) / 2023 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 15 February, 2024. Descarcări-29. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Istoriografia cercetării migrației ilegale ca amenințare la adresa securității. Unele considerațiuni
Buzev Anatol , Cebotari Svetlana
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(163) / 2023 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-22. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Relațiile Republica Moldova – Uniunea Europeană în contextul războiului din Ucraina
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Parteneriatul Estic:spre o comunitate a democrației și prosperității
1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-94-5.
Disponibil online 28 June, 2023. Descarcări-59. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Relațiile Republica Moldova - România în contextul conflictului din Ucraina
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(98) / 2023 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 26 September, 2023. Descarcări-25. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Repercursiunile razboiului ruso-ucrainean în perioada 2022-2023. Cazul Ucrainei
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(168) / 2023 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 2 January, 2024. Descarcări-50. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Repere istoriografice ale cercetării intereselor și priorităților Tturciei în bazinul Mării Negre
Gorceac Mihaela , Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(99) / 2023 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 15 February, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 16

  Digitalizarea serviciilor sociale în Moldova: rezultate, provocări, tendințe
Lungu Tatiana , Marin Danu , Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Sociologia și asistența socială: cercetare și profesionalizare
2022. . .
Disponibil online 26 January, 2023. Descarcări-20. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Diplomația digitală. unele considerațiuni
Lungu Tatiana , Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(153) / 2022 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-29. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Identificări conceptual – teoretice ale corelației ,,Migrație ilegală-amenințare-securitate”
Cebotari Svetlana1 , Buzev Anatol2
1 Moldova State University,
2 Military Academy of the Armed Forces “Alexandru cel Bun”
Studii naționale de securitate
Nr. 1(5) / 2022 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 27 June, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul războiului ruso-ucrainean asupra relațiilor internaționale
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(96) / 2022 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-276. Vizualizări-935
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Războiului ruso-ucrainean. Cauzele emergenței
Cebotari Svetlana12 , Guţu Ion2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(21) / 2022 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 August, 2022. Descarcări-319. Vizualizări-882
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reziliența Republicii Moldova la criza refugiaților din Ucraina
Buzev Anatol1 , Cebotari Svetlana2
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(188) / 2022 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-83. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul armatei naţionale în gestionarea crizei COVID-19
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
7. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-164-1..
Disponibil online 14 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul diasporei în promovarea politicii externe
Păunescu Cristina12 , Cebotari Svetlana21
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(21) / 2022 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 August, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sancțiunea – cadrul normativ internațional
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(158) / 2022 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sancțiunea – mecanism de pedeapsă în relațiile internaționale
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale
SU, SS. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Securitatea energetică a Republicii Moldova în contextul războiului ruso-ucrainean
Cebotari Svetlana1 , Iovu Eugeniu12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
9. 2022. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 9 August, 2022. Descarcări-80. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The role of diasporas in promoting foreign policy
Păunescu Cristina12 , Cebotari Svetlana12
1 Academy of Public Administration, Republic of Moldova,
2 Moldova State University
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(21) / 2022 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 August, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The russia-ukraine war. Causes of emergence
Cebotari Svetlana12 , Guţu Ion1
1 Moldova State University,
2 Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(21) / 2022 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 August, 2022. Descarcări-173. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zona transnistreană a Republicii Moldova în contextul razboiului din Ucraina
Cebotari Svetlana12
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-53. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zona transnistreană a Republicii Moldova – amenințare la adresa securității naționale
Cebotari Svetlana123
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Războiul de pe Nistru din 1992: 30 de ani după…Materialele Conferinței Științifice Internaționale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975- 61-871-7 ; C 13).
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Дотримання принципу «pacta sunt servanda» у відносинах Російської Федерації з Республікою Молдова та Україною. Окремі положення
Чеботарь Світлана , Присяжнюк Маріанна
Державний університет Молдови
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(158) / 2022 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 24

   Identificări conceptual-teoretice ale relației ,,paradiplomație - politică externă”
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Rolul organizațiilor internaționale în gestionarea crizei COVID-19
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(13) / 2021 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-36. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10 ani de Parteneriat Estic: realizări și perspective pentru Azerbaidjan, Belarus și Ucraina
Budurina-Goreacii Carolina , Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3459-7-2.
Disponibil online 7 December, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Activitatea organizațiilor internaționale în gestionarea crizei COVID-19
Cebotari Svetlana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Afganistanul în contextul intereselor actorilor regionali
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amenințări hibride la adresa securității informaționale a Republicii Moldova
Zbigli Denis , Cebotari Svetlana
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3346-8-6.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-38. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aspectele-cheie ale relațiilor moldo – romane
Păunescu Cristina1 , Cebotari Svetlana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(20) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Buna guvernare: definiții, principii, caracteristici și limite în societățile democratice
Budurina-Goreacii Carolina , Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-130. Vizualizări-971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Conceptual-theoretical identifications of the relationship „Paradiplomacy - foreign policy”
Cebotari Svetlana
Moldova State University
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Confruntarea sino-americanî în contextul crizei COVID-19
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Considerații privind repercusiunile crizei ruso-ucrainene asupra securității Republicii Moldova
Balan Mădălina1 , Cebotari Svetlana2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 14 November, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Criza COVID-19 – Amenințare la adresa securității internaționale
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3459-7-2.
Disponibil online 7 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Geostrategy: theoretical conceptual approaches
Cebotari Svetlana , Budurina-Goreacii Carolina
Moldova State University
Moldoscopie
Nr. 3(94) / 2021 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 25 February, 2022. Descarcări-55. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Identificări conceptual–teoretice ale fenomenului ,,paradiplomație”
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(143) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 8 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul alegerilor din SUA asupra relațiilor internaționale
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 6. 2021. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4..
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul Brexitului asupra relațiilor britano-europene
Cebotari Svetlana , Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-85. Vizualizări-1091
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul crizei COVID-19 asupra fenomenului terorismului
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studii naționale de securitate
Nr. 1(3) / 2021 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 7 March, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Key aspects of moldo - romanian relations
Păunescu Cristina1 , Cebotari Svetlana2
1 Moldova State University,
2 Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(20) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Orașele intelegente. unele considerațiuni
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Parteneriatul Estic Post Vilnius 2013
Cebotari Svetlana , Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3459-7-2.
Disponibil online 7 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Relațiile Federația Rusă - Uniunea Europeană în contextul crizei ruso-ucrainene
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(111) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Relațiile ruso-americane post maidan 2014
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Republica Islamică Afghanistan-amenințare la adresa securității regionale
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Theoretical and conceptual approaches to the role of national and regional security on ensuring stability in Eastern Europe
Budurina-Goreacii Carolina , Cebotari Svetlana
Moldova State University
Administrarea Publică
Nr. 4(112) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 157