IBN
Закрыть

141Publicaţii

2385Descărcări

65655Vizualizări

Cebotari Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 112. Publicaţii la conferinţe din RM - 29.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 37
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 44
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 27
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 25

2022 - 12

Digitalizarea serviciilor sociale în Moldova: rezultate, provocări, tendințe
Lungu Tatiana , Marin Danu , Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Sociologia și asistența socială: cercetare și profesionalizare
2022. . .
Disponibil online 26 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diplomația digitală. unele considerațiuni
Lungu Tatiana , Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(153) / 2022 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul războiului ruso-ucrainean asupra relațiilor internaționale
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(96) / 2022 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-62. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Războiului ruso-ucrainean. Cauzele emergenței
Cebotari Svetlana12 , Guţu Ion2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(21) / 2022 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 August, 2022. Descarcări-80. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reziliența Republicii Moldova la criza refugiaților din Ucraina
Buzev Anatol1 , Cebotari Svetlana2
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(188) / 2022 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-29. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul diasporei în promovarea politicii externe
Păunescu Cristina12 , Cebotari Svetlana21
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(21) / 2022 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 August, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sancțiunea – cadrul normativ internațional
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(158) / 2022 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea energetică a Republicii Moldova în contextul războiului ruso-ucrainean
Cebotari Svetlana1 , Iovu Eugeniu12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 August, 2022. Descarcări-29. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of diasporas in promoting foreign policy
Păunescu Cristina12 , Cebotari Svetlana12
1 Academy of Public Administration, Republic of Moldova,
2 State University of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(21) / 2022 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 August, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The russia-ukraine war. Causes of emergence
Cebotari Svetlana12 , Guţu Ion1
1 State University of Moldova,
2 Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(21) / 2022 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 August, 2022. Descarcări-69. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zona transnistreană a Republicii Moldova în contextul razboiului din Ucraina
Cebotari Svetlana12
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дотримання принципу «pacta sunt servanda» у відносинах Російської Федерації з Республікою Молдова та Україною. Окремі положення
Чеботарь Світлана , Присяжнюк Маріанна
Державний університет Молдови
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(158) / 2022 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 24

Identificări conceptual-teoretice ale relației ,,paradiplomație - politică externă”
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul organizațiilor internaționale în gestionarea crizei COVID-19
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(13) / 2021 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 ani de Parteneriat Estic: realizări și perspective pentru Azerbaidjan, Belarus și Ucraina
Budurina-Goreacii Carolina , Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3459-7-2.
Disponibil online 7 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea organizațiilor internaționale în gestionarea crizei COVID-19
Cebotari Svetlana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afganistanul în contextul intereselor actorilor regionali
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amenințări hibride la adresa securității informaționale a Republicii Moldova
Svetlana , Cebotari Svetlana
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3346-8-6.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele-cheie ale relațiilor moldo – romane
Păunescu Cristina1 , Cebotari Svetlana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(20) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buna guvernare: definiții, principii, caracteristici și limite în societățile democratice
Budurina-Goreacii Carolina , Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-42. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 141