IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   235
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-30 02:53
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (4 din 4)64
  2020  (4 din 4)70
  2019  (4 din 4)75
  2018  (4 din 4)74
  2017  (4 din 4)78
  2016  (4 din 4)80
  2015  (4 din 4)77
  2014  (4 din 4)77
  2013  (4 din 4)74
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)75
  2010  (3 din 4)54
  2009  (3 din 4)63
  2008  (3 din 4)58
  2007  (3 din 4)56
  2006  (3 din 4)44
  2005  (3 din 4)48
  2004  (1 din 4)18
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole115710430971827611432129
Volume63644692833
Total1220110756621109

Vizualizări   1275Descărcări   81

Conţinutul numărului de revistă

Anul de studii 2004-2005: o nouă orientare. Particularităţi gender ale politicii de personal 8-16

CZU: 305:37.013+378.1:35(478)

Mironic Ala
Activitatea administraţiei locale in domeniul protecţiei civile 17-21

CZU: 352:351.862(478)

Chimerciuc Nicolae
Autoadministrarea colectivităţilor locale in Moldova medievală 23-27

CZU: 94(478)+35(093)

Cornea Sergiu
Sindicatele– organ reprezentativ al salariaţilor 29-41

CZU: 349.2:331.105.44

Romandaş Nicolae
Rolul autorităţilor publice in protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale 42-49

CZU: 352/354:342.72/.73

Coboşnean Vasile
Dreptul la muncă al invalizilor 50-56

CZU: 349.2/.3:364.26

Lazari Daniela
Dreptul la cultură al minorităţilor naţionale 58-62

CZU: 342.724

Pogoneţ Galina
Societate in tranziţie-femeia in 63-70

CZU: 316.346.2-055.2

Moraru Violeta
Cadastrul în RM:Probleme şi perspective 72-84

CZU: [349.4+347.23](478)

Guţu Vladimir , Guţu Dumitru , Botnarenco Ion
Dezvoltarea economică locală 85-92

CZU: 338.1:352(478)

Cantemir Andrei
Основные движущие силы антиглобалистского движения 94-110

CZU: 327+316.42

Сакович Василий
Natura juridică a principiului egalităţii suverane a statelor 111-121

CZU: 341.23/.24

Gamurari Vitalie
Activitatea administrativă a domnitorului Ştefan cel Mare (II) 123-129

CZU: 94(478)+35(093)

Roman Alexandru
Metodologia creării testelor computerizate 131-137

CZU: 371.263:004

Vacarov Nadejda
Sistemul autorităţilor publice – concept şi realitate 139-145

CZU: 352/354

Mărgineanu Lilia
Managementul ecologic 146-149

CZU: 574:005

Cogălniceanu Natalia
Unele aspecte privind problematica analizei juridico-penale a clonării 150-160

CZU: 343.347.5

Manea Vladmir
Aspecte privind rolul şi promovarea activităţii de leasing in Republica Moldova 161-166

CZU: 339.187.6(478)

Sula Tudor