IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   235
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 4)50
  2020  (4 din 4)70
  2019  (4 din 4)75
  2018  (4 din 4)74
  2017  (4 din 4)78
  2016  (4 din 4)80
  2015  (4 din 4)77
  2014  (4 din 4)77
  2013  (4 din 4)74
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)75
  2010  (3 din 4)54
  2009  (3 din 4)63
  2008  (3 din 4)58
  2007  (3 din 4)56
  2006  (3 din 4)44
  2005  (3 din 4)48
  2004  (1 din 4)18
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole114310009481690111302116
Volume62623682766
Total1205106331619667

Vizualizări   1348Descărcări   21

Conţinutul numărului de revistă

Procesul decizional din cadrul administraţiei publice centrale a Republicii Macedonia 11-22

CZU: 354:005.21(4)

Saca Victor , Solomon Oleg
Formularea politicilor publice pentru dezvoltarea regională prin prisma abordării integrate 23-31

CZU: 338.22:35.07(478):339.92:061.1EU

Savca Tatiana
Abordarea dezvoltării comunitare durabile prin prisma cooperării intercomunale 32-37

CZU: 35.07:316.334.55/.56(478)

Raţa Svetlana
Regimul juridic de reglementare şi supraveghere a operaţiunilor de creditare în Germania şi Italia 39-48

CZU: 342.9:336.71(430+450)

Guştiuc Andrei , Tîşcul Cristina
Reflecţii teoretice privind răspunderea patrimonială în dreptul mediului 49-56

CZU: 349.6:502.6/.7(478)

Trofimov Igor
Consideraţii privind dreptul salariatului la respectul vieţii private la locul de muncă 57-67

CZU: 349.22/.24(478)

Boişteanu Eduard , Romandaş Nicolae
Întreprinderea – unitate de bază a economiei naţionale 69-85

CZU: [334.72+658.1]:338(478)

Blanovschi Andrei
Experienţa protecţiei sănătăţii 86-94

CZU: [368.94+614.2](100)

Forna Norina , Gribincea Alexandru
Aplicarea marketingului în administraţia publică din Republica Moldova 95-103

CZU: 339.138:35.07(478)

Barbăroş Ecaterina , Nazar Nadejda , Tighineanu Steluta
Rolul reţelelor de socializare la nivel global 105-112

CZU: 004.738.5(100)

Cebotaru Eugenia
Poziţia actorilor internaţionali în reglementarea conflictului transnistrean la etapa actuală 114-121

CZU: 327.56:323(478)

Căldare Gheorghe , Corman Corneliu
Introducere în disciplina „Evoluţia diplomaţiei internaţionale” 122-127

CZU: [327:341.7](09)

Dulschi Silvia
Securitatea: noţiune şi conţinut 128-131

CZU: 341.62:327.57

Richicinschi Iurie
Abordări comparative ale actului de guvernare în contextul relaţiilor politice şi administrative din Statele Unite ale Americii şi Federaţia Rusă 133-142

CZU: [323+354](470+73)

Azizov Nighina
Managementul bazat pe rezultate în evaluarea impactului de reglementare a activităţii antreprenoriale 143-154

CZU: 334.72:005.585

Prodan-Şestacov Liubovi
Metafora şi compararea în textul publicistic. Concepte şi abordări fundamentale 155-157

CZU: 81'373.612.2-9+81'366.55-9

Serrac Halil
Impactul culturii organizaţionale asupra managementului public 158-162

CZU: 352/354:005.73+005.73:352/354

Gorea Victoria
Предоставление социальных услуг общественными организациями как эффективный механизм государственного управления в Украине 163-170

CZU: 354:364.46(477)

Дубич Клавдия
Процесс государствообразования в современном мире: примеры политической практики 171-176

CZU: 321.01+321.7

Осипова Светлана