IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-17 18:17
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 4 / 2022  (4 din 4)18    CZU
 2022  (4 din 4)61    
Nr. 4(116) 18CZU
Nr. 3(115) 15CZU
Nr. 2(114) 14CZU
Nr. 1(113) 14CZU
 2021  (4 din 4)64    
Nr. 4(112) 14CZU
Nr. 3(111) 17CZU
Nr. 2(110) 14CZU
Nr. 1(109) 19CZU
 2020  (4 din 4)70    
Nr. 4(108) 17CZU
Nr. 3(107) 19CZU
Nr. 2(106) 18CZU
Nr. 1(105) 16CZU
 2019  (4 din 4)75    
Nr. 4(104) 21CZU
Nr. 3(103) 20CZU
Nr. 2(102) 17CZU
Nr. 1(101) 17CZU
 2018  (4 din 4)74    
Nr. 4(100) 20CZU
Nr. 3(99) 15CZU
Nr. 2(98) 22CZU
Nr. 1(97) 17CZU
 2017  (4 din 4)78    
Nr. 4(96) 21CZU
Nr. 3(95) 19CZU
Nr. 2(94) 20CZU
Nr. 1(93) 18CZU
 2016  (4 din 4)80    
Nr. 4(92) 14CZU
Nr. 3(91) 23CZU
Nr. 2(90) 22CZU
Nr. 1(89) 21CZU
 2015  (4 din 4)77    
Nr. 4(88) 20CZU
Nr. 3(87) 19CZU
Nr. 2(86) 19CZU
Nr. 1(85) 19CZU
 2014  (4 din 4)77    
Nr. 4(84) 19CZU
Nr. 3(83) 20CZU
Nr. 2(82) 18CZU
Nr. 1(81) 20CZU
 2013  (4 din 4)74    
Nr. 4(80) 18CZU
Nr. 3(79) 20CZU
Nr. 2(78) 18CZU
Nr. 1(77) 18CZU
 2012  (4 din 4)72    
Nr. 4(76) 20CZU
Nr. 3(75) 17CZU
Nr. 2(74) 18CZU
Nr. 1(73) 17CZU
 2011  (4 din 4)76    
Nr. 4(72) 17CZU
Nr. 3(71) 20CZU
Nr. 2(70) 21CZU
Nr. 1(69) 18CZU
 2010  (3 din 4)58    
Nr. 4(68) 16CZU
Nr. 2-3(67) 19CZU
Nr. 1(65) 23CZU
 2009  (3 din 4)63    
Nr. 3-4(64) 23CZU
Nr. 2(62) 19CZU
Nr. 1(61) 21CZU
 2008  (3 din 4)83    
Nr. 3-4(60) 22CZU
Nr. 2(58) 44CZU
Nr. 1(57) 17CZU
 2007  (3 din 4)71    
Nr. 4(56) 18CZU
Nr. 3(55) 21CZU
Nr. 1-2(54) 32CZU
 2006  (3 din 4)53    
Nr. 4(52) 22CZU
Nr. 3(51) 13CZU
Nr. 1-2(50) 18CZU
 2005  (3 din 4)56    
Nr. 4(48) 20CZU
Nr. 2-3(47) 19CZU
Nr. 1(45) 17CZU
 2004  (1 din 4)18    
Nr. 3(43) 18CZU
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (06.12.2019-06.12.2023)
  • C (18.07.2017-05.12.2019)
  • C (27.06.2013-27.06.2017)
  • C (30.04.2009-26.06.2013)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole128019699184448312162194
Volume67927403460
Total1347206265847943

Vizualizări   1357Descărcări   20

Conţinutul numărului de revistă

Mesager şi cronică a ştiinţei administraţiei şi practicii administrative din Republica Moldova 11-21

CZU: 35(478)(05)

Sîmboteanu Aurel
Impactul relaţiilor politico-administrative asupra culturii organizaţionale a administraţiei publice locale 22-36

CZU: 352:005.73(478)

Juc Victor , Ceacîr (Nistiriuc) Irina
Unele aspecte ale controlului judecătoresc asupra administraţiei publice în Republica Moldova 37-41

CZU: 342.9:351/.354(478)

Dulschi Ion
Probleme fundamentale ale principiilor dreptului 43-54

CZU: 340.1

Negru Boris
Consideraţii generale privind sistemul de salarizare 55-63

CZU: 349.232:331.21(498)

Vieriu Eufemia
Правовое регулирование пенсионного обеспечения в Украине 64-72

CZU: 349.3:364(477)

Шумило Михайло
Valorificarea resurselor umane prin prisma stimulării creativităţii 74-77

CZU: 331.101.262:37.037

Tofan Tatiana , Cojocaru Svetlana , Butnaru Veronica
Evaluarea calităţii vieţii la nivel zonal în Republica Moldova prin metoda sondajului public 78-97

CZU: 316.653:330.59(478)

Gorobievschi Svetlana
Aspecte ale implementării e-Serviciilor publice în Republica Moldova 99-105

CZU: 352/354:004(478)

Veveriţa Ana-Maria , Bucataru Igor
Promovarea multilingvismului în statele–membre ale UE în contextul migraţiei 107-110

CZU: 316.74:81(4)

Spînu Stela
«Цифровое неравенство» как феномен ХХI века 111-115

CZU: 327:004

Билоусов Александр
Aplicaţii ale metodologiei de monitorizare şi evaluare a implementării cadrului normativ al serviciului public în Republica Moldova 117-121

CZU: 342.98:35.08(478)

Gheorghiţa Tamara
Политическая оппозиция как критерий демократических преобразований на постсоветском пространстве 122-126

CZU: 321.7(47+57)

Саенко Ирина
Dimensiunea transparenţei administrative – oportunitate amplificată de dispozitivele comunicaţionale 127-133

CZU: 316.77:35.08

Mardare Galina
Beneficii şi costuri de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană 134-140

CZU: 327(478+4)

Gavriluţa Luminiţa
Unele reflecţii juridice privind reglementarea legală a grevei patronale (a lock-out-ului) 141-145

CZU: 349.2:331.109.32(478)

Popa Gavrilovici Gioni
Specificul soluţionării litigiilor individuale de muncă din sectorul privat 146-149

CZU: 349.22:331.106.24(478)

Prutean Lilian
Reglementările internaţionale privind operaţiunile pacificatoare în conflictele etnopolitice 150-157

CZU: 327.56:341.6

Bejan Ana-Maria