IBN
Закрыть

67Publicaţii

942Descărcări

34849Vizualizări

Roşca Ludmila
Cuvinte-cheie (256): democraţie (3), crisis (3), criză (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 31. Publicaţii la conferinţe din RM - 29. Publicaţii peste hotare - 1.
Cărţi - 1. Contribuții - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 5
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 14
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 28
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.5.Cursul universitar - 1

2023 - 5

Activismul judiciar – precondiție a eficienței guvernării
Ursu Valentina , Roşca Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Securitatea umană și socială în statul democratic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-50-0.
Disponibil online 1 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politicile publice - instrument important în asigurarea securității umane și sociale în statul democratic contemporan
Roşca Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Securitatea umană și socială în statul democratic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-50-0.
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefață
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Parteneriatul Estic:spre o comunitate a democrației și prosperității
1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-94-5.
Disponibil online 28 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefață
Roşca Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Securitatea umană și socială în statul democratic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-50-0.
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile europene - bază a eficienței guvernării în statele democratice
Roşca Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Parteneriatul Estic:spre o comunitate a democrației și prosperității
1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-94-5.
Disponibil online 28 June, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 11

Conceptul „Buna guvernare”. Model de implementare în practica socială
Roşca Ludmila , Ursu Valentina
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul multidimensional al securității europene
Roşca Ludmila , Golovataia Ludmila
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-164-98-6
Disponibil online 16 September, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația civică în Republica Moldova în contextul integrării europene
Roşca Ludmila , Ursu Valentina
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Interconexiunile integrării sociale și consolidarea sistemului național de securitate
Chişinău: "Print-Caro" SRL, 2022. ISBN 978-9975-165-06-8.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gândirea critică - obiectiv central al educației interdisciplinare
Roşca Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Educație și gândire critică
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea minorităților etno-culturale în sistemul educațional din Republica Moldova
Roşca Ludmila1 , Tulbu-Frunze Cristina12
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău
Interconexiunile integrării sociale și consolidarea sistemului național de securitate
Chişinău: "Print-Caro" SRL, 2022. ISBN 978-9975-165-06-8.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internationalization in university education in Israel: problems, valuable experiences for international cooperation in the field of education
Alvakili Noha1 , Roşca Ludmila2
1 Ministerul Educației din Israel,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Introducere
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Interconexiunile integrării sociale și consolidarea sistemului național de securitate
Chişinău: "Print-Caro" SRL, 2022. ISBN 978-9975-165-06-8.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefață
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea regională în condițiile confruntării
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul educațional din Israel. Analiza modelelor de integrare socială a minorităților naționale
Roşca Ludmila1 , Alvakili Noha12
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Ministerul Educației din Israel
Interconexiunile integrării sociale și consolidarea sistemului național de securitate
Chişinău: "Print-Caro" SRL, 2022. ISBN 978-9975-165-06-8.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul educațional național: modele, politici, obiective prioritare
Roşca Ludmila1 , Curoş Liudmila12
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău
Interconexiunile integrării sociale și consolidarea sistemului național de securitate
Chişinău: "Print-Caro" SRL, 2022. ISBN 978-9975-165-06-8.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 14

Integrarea socială – factor al securității și stabilității dinamice al sistemului politic european
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-38. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A current study on Cross-Border Cooperation
Roşca Ludmila
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(20) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristicile sistemului educațional din Finlanda: impactul asupra vieții sociale
Dasman El-Fahel , Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(20) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-42. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Characteristics of the finnish education system: impact on social life
Dasman El-Fahel , Roşca Ludmila
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(20) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-36. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conlucrarea instituțiilor în statul democratic. Modelul Uniunii Europene
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica relațiilor internaționale: modele de cooperare
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația comportamentului civic în statul democratic contemporan
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-916-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația interdisciplinară pentru toleranță și integrare socială
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of the national education system under the conditions of globalization
Alvakili Noha12 , Roşca Ludmila1
1 Academy of Public Administration, Republic of Moldova,
2 Israeli Ministry of Education
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(20) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul sistemului național de invățămant in condițiile globalizării
Alvakili Noha12 , Roşca Ludmila1
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Ministerul Educației din Israel
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(20) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participarea și implicarea în procesul decizional: criterii de bază ale democrației participative
Roşca Ludmila , Ursu Valentina
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefață
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social integration as security and dynamic stability factor of the european political system
Roşca Ludmila
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un studiu actual privind cooperarea transfrontalieră
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(20) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Ensuring spiritual security through training and communication
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea – condiție a afirmării și manifestării sociale a personalității
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conștiința de sine ca factor al asigurării calității vieții omului contemporan
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 3-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoaşterea – implicarea – participarea: piloni ai activismului social
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-1-5.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul partidelor politice reflectat în parcursul european al Republicii Moldova
Paiu Dana , Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul partidelor politice reflectat în parcursul european al Republicii Moldova
Paiu Dana , Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefață
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefață
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-1-5.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova în cadrul parteneriatului pentru pace: oportunități și perspective de dezvoltare
Paiu Dana , Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Republic of Moldova under the partnership for peace: development opportunities and perspectives
Paiu Dana , Roşca Ludmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Cooperarea regională: scopuri, rezultate, perspective de dezvoltare durabilă. Studiu de caz: statele bazinului Mării Negre
Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie La volumul: „Europa socială în 100 de termeni. Incursiuni în cultura socială și instituțională a spațiului european”, Coordonatori: Gabriela Goudenhooft, Alina-Carmen Brihan, Ioan Horga, publicat cu sprijinul Comisiei Europene,
Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 28 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sexual aggression - phenomena with negative impact on social life
Ben-Nun Eti Leon , Roşca Ludmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

A V I Z la teza de doctor în filosofie, specialitatea: 632.01 – Etică şi Bioetică: Bioetica în raport cu valorile creştine fundamentale: analiză teoretico-metodologică, elaborată de Banari Ion, lector la Catedra Filosofie şi Bioetică, USMF
Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 12 August, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A V I Z la teza de doctor habilitat în ştiinţe politice: Dimensiuni bioetice ale securităţii umane: abordare politologică, elaborată de SPRÎNCEAN Serghei, doctor în politologie, conferenţiar universitar, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea socială a integrării europene: abordare teoretico-conceptuală
Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 10 August, 2018. Descarcări-48. Vizualizări-1062
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spațiul Schengen un Vis sau Realitate?
Roşca Ludmila1 , Pipa Donila2 , Bajraktari Ardiola3
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 „Universitatea Marin Barleti”,
3 Necunoscuta, Kosovo
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-37. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Schengen Area a Dream or Reality?
Roşca Ludmila1 , Pipa Donila2 , Bajraktari Ardíola3
1 Institute of International Relations of Moldova,
2 „Universitatea Marin Barleti”,
3 Necunoscuta, Kosovo
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-44. Vizualizări-879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperarea regională pentru dezvoltare: tendințe, dificultăți, perspective
Рошка Людмила
Інститут Міжнародних відносин Республіки Молдови
Історико-політичні проблеми сучасного світу
Vol. 37-38, / 2018 / ISSN 2519-4518 / ISSNe 2617-2372
Disponibil online 5 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Coeziunea societăţii moldoveneşti – condiţie a consolidării instituţionale a statului Republica Moldova
Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 26 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 67