IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Sănătatea, medicina şi bioetica în societatea contemporană: studii inter şi pluridisciplinare",
Chişinău, Moldova, 6-7 noiembrie 2020
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporană Studii inter și pluridisciplinare
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția a III-a
Responsabili de ediție: Ojovanu V.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Print-Caro
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 400
ISBN: 978-9975-56-805-0
CZU: 61+17(082)=135.1=111=161.1 S 19
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 29 martie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe agricole (1)Biologie (10)Economie (7)Filosofie (93)Drept (10)Medicină (122)Psihologie (17)Sociologie (29)Pedagogie (3)Ştiinţe fizico-matematice (1)Istorie (1)Studiul artelor, culturologie (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Ştiinţe politice (4)Administrare publică (2)