IBN
Закрыть
Golovataia Ludmila
Cuvinte-cheie (183): diplomaţie economică (4), labor migration (4), economic diplomacy (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 30. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Contextul economic al diplomației moderne in timpul transformării economiei mondiale
Golovataia Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The policy of the immigration process in Israel
Dinner Dan, Golovataya Lyudmila
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Политика иммиграционного процесса в Израиле
Диннер Дан, Головатая Людмила
Академия публичного управления
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Metamorfoze ale diplomației economice internaționale în perioada globalizării
Головатая Людмила
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoașterea diplomației economice, ca instrument pentru atingerea obiectivelor economice externe
Golovataia Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul migrației forței de muncă asupra formării dezvoltării socio-economice a Azerbaijanului ca țară gazdă
Askerova Simuzer, Golovataia Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of international labor migration on the social and economic development of Azerbaijan the host country
Askerova Simuzer, Golovataya Lyudmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformation of international economic diplomacy in the period of globalization
Golovataya Lyudmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Cooperarea economică – garant al stabilităţii în euroregiunea Mării Negre
Головатая Людмила
Институт международных отношений Молдовы
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdependența dintre procesele de migrație și securitatea economică în Azerbaijan
Головатая Людмила, Аскерова Симузер
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interrelation of migration processes and economic security in Azerbaijan
Golovataya Lyudmila, Askerova Simuzer
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 28 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migraţia - componentă a securităţii economice a statelor
Головатая Людмила
Институт международных отношений Молдовы
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regional economic development and security in the context of Danube region strategy
Golovataya Lyudmila1, Andreeva Tatiana1, Duhlicher Grigore2
1 Institute of International Relations of Moldova,
2 University of European Studies of Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul diplomației economice în consolidarea competitivității naționale și a securității economice
Головатая Людмила
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of economic diplomacy in enhancing national competitiveness economic security
Golovataya Lyudmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 28 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Prospects for the development of the new economy in the Republic of Moldova in the context of the implementation of the EU Strategy for the Danube Region
Andreeva Tatiana, Bădărău Elena, Golovataya Lyudmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Важность и роль малых и средних предприятий в современных условиях развития Республики Молдова
Головатая Людмила1, Немири Яйси Фарида2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 University of Bejaia
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 11 August, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимосвязь между рынками труда и международной миграцией. На примере Алжира
Немири Яйси Фарида1, Головатая Людмила2
1 University of Bejaia,
2 Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 11 August, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы развития новой экономики в Республике Молдова в контексте реализации Стратегии ЕС по Дунайскому Региону
Андреева Татьяна, Бэдэрэу Eлена, Головатая Людмила
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Brain-drain influence on economic development of a state
Golovataia Ludmila1, Skutova Daniela2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Matej Bel University
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 38