IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2011
Fondatori
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)26
  2020  (2 din 2)26
  2019  (2 din 2)61
  2018  (2 din 2)53
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)35
  2015  (2 din 2)43
  2014  (3 din 2)49
  2013  (2 din 2)25
  2012  (1 din 2)12
  2011  (1 din 2)20
imagine

pISSN: 1857-4440
eISSN: 2587-3393
Relaţii internaţionale. Plus
Categoria:
  • B (2019.07.09-2023.07.09)
  • C (2014.07.21-2018.07.21)

Relaţii Internaţionale. Plus este o revistă ştiinţifico-practică a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova cu o periodicitate bianuală şi inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept.  

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” reprezintă un efort academic al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova de a diminua din persistenţa vidului ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale şi politicii externe a Republicii Moldova. Colectivul redacţional va ţine cont de experienţa, profilul şi maniera publicaţiilor naţionale în care au fost şi sunt abordate relaţiile internaţionale, va promova spiritul ştiinţific, analitic, al cercetării şi cunoaşterii.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole40919798037653966425
Volume2027550956
Total4292255304721

Vizualizări   925Descărcări   86

Conţinutul numărului de revistă

Metamorfoze ale diplomației economice internaționale în perioada globalizării

9-21

CZU: 341.7:33:316.32

JEL: F42, H11

Головатая Людмила

Republica Moldova în cadrul parteneriatului pentru pace: oportunități și perspective de dezvoltare

22-33

CZU: 327.362(478)

Paiu Dana , Roşca Ludmila

Integrarea socială a migranţilor – factor al stabilităţii şi securităţii statelor europene

34-42

CZU: 341.215.43:314.7

Daud Tatiana

Integrarea socială a minorităților naționale în societatea israeliană modernă: realizări, probleme, perspective

43-56

CZU: 323.15:341.234(33)

Abu Ajaj Yaser , Roşca Simion

Problema asigurării cu alimente a populației în discursul istoric al politicii demografice

57-68

CZU: 323.15:341.234(33)

JEL: Q18, J10

Сакович Василий , Казаку Виталий

Performanța AMG. Analiza comparativă a sustenabilității datoriei și a cadrului fiscal din Armenia, Moldova și Georgia

69-79

CZU: 336.2:351.713(479.25)(478)(479.22)

JEL: H50, H62, H63

Olari Marcel , Lobanov Natalia

Cercetarea economică ca dezvoltare a doctrinei economice

80-90

CZU: 330.8

JEL: A10, B00

Menin Alon , Crotenco Irina

Abordarea neorealistă în politica economică modernă de imigrație

91-96

CZU: 314.7:341.215.43

JEL: F22, F59, J68, O15

Masri Bushra , Crotenco Iurie

Impactul migrației forței de muncă asupra formării dezvoltării socio-economice a Azerbaijanului ca țară gazdă

97-101

CZU: 314.74(479.24)

JEL: J61, E24, F22

Askerova Simuzer , Golovataia Ludmila

Răspundere penală pentru declarațiile cu rea-voință în statele aparținând sistemului de drept anglo-saxon

102-114

CZU: 343.14+343.8

Nastas Andrei , Cernomoreţ Sergiu , Cebotari Olesea

Conţinutul dreptului la apărare în faza urmăririi penale: aspecte procesuale

115-121

CZU: 343.2(043.2)

Guţanu Eugen , Staver Liliana

Managementul criminologic – formă de control a procesului în domeniul securității

122-127

CZU: 343.9:355.45

Bîrgău Mihail

Starea și tendințele infracționalității violente în Republica Moldova: unele abordări teoretico-practice

128-138

CZU: 343.2/.7(478)

Faigher Anatolie , Cernomoreţ Sergiu , Nastas Andrei

Transformation of international economic diplomacy in the period of globalization

139-149

CZU: 341.7:33:316.32

JEL: F42, H11

Golovataya Lyudmila

The Republic of Moldova under the partnership for peace: development opportunities and perspectives

150-161

CZU: 327.362(478)

Paiu Dana , Roşca Ludmila

Migrants’ social integration – a factor of the stability and security of the european states

162-170

CZU: 341.215.43:314.7

Daud Tatiana

Social integration of national minorities in modern israelian science: achievements, problems, perspectives

171-183

CZU: 323.15:341.234(33)

Abu Ajaj Yaser , Roşca Simion

The problem of food supply in the historical discourse of demographic policy

184-193

CZU: 323.15:341.234(33)

JEL: Q18, J10

Sakovich Vasilii , Cazacu Vitalie

AMG performance. comparative analysis of the debt sustainability of and fiscal framework in Armenia, Moldova and Georgia

194-204

CZU: 336.2:351.713(479.25)(478)(479.22)

JEL: H50, H62, H63

Olari Marcel , Lobanov Natalia

The economic research as development of economic doctrine

205-214

CZU: 330.8

JEL: A10, B00

Menin Alon , Crotenco Irina

The neo – realistic approach in modern economic immigration policy

215-219

CZU: 314.7:341.215.43

JEL: F22, F59, J68, O15

Masri Bushra , Crotenco Iurie

The impact of international labor migration on the social and economic development of Azerbaijan the host country

220-223

CZU: 314.74(479.24)

JEL: J61, E24, F22

Askerova Simuzer , Golovataya Lyudmila

Criminal liability for theill will statements in the states belonging to the anglo-saxon law system

224-236

CZU: 343.14+343.8

Nastas Andrei , Cernomoreţ Sergiu , Cebotari Olesea

Content of the right for defense in the criminal prosecution phase: procedural aspects

237-243

CZU: 343.2(043.2)

Guţanu Eugen , Staver Liliana

Criminological management as a form of a security process

244-248

CZU: 343.9:355.45

Bîrgău Mihail

The state and trends of disciplinary misconduct and violence in the Republic of Moldova: theoretical-practical approaches

249-259

CZU: 343.2/.7(478)

Faigher Anatolie , Cernomoreţ Sergiu , Nastas Andrei