IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2011
Fondatori
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   50
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-24 16:20
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (1 din 2)20
  2021  (2 din 2)56
  2020  (2 din 2)55
  2019  (2 din 2)61
  2018  (2 din 2)53
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)35
  2015  (2 din 2)43
  2014  (3 din 2)49
  2013  (2 din 2)25
  2012  (1 din 2)12
  2011  (1 din 2)20
imagine

pISSN: 1857-4440
eISSN: 2587-3393
Relaţii internaţionale. Plus
Categoria:
  • B (2019.07.09-2023.07.09)
  • C (2014.07.21-2018.07.21)

Relaţii Internaţionale. Plus este o revistă ştiinţifico-practică a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova cu o periodicitate bianuală şi inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept.  

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” reprezintă un efort academic al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova de a diminua din persistenţa vidului ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale şi politicii externe a Republicii Moldova. Colectivul redacţional va ţine cont de experienţa, profilul şi maniera publicaţiilor naţionale în care au fost şi sunt abordate relaţiile internaţionale, va promova spiritul ştiinţific, analitic, al cercetării şi cunoaşterii.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole48831322876554726699
Volume22318241196
Total5103450528851

Vizualizări   244Descărcări   20

Conţinutul numărului de revistă

Cuvânt către cititor

9-10
Balan Oleg

Politica culturală europeană – repere și obiective

11-24

DOI: 10.5281/zenodo.4392326

CZU: 008(4)

Roşca Simion

„Dilema securității” prin prisma conflictului din orientul mijlociu: perspective metodologice

25-30

DOI: 10.5281/zenodo.4392318

CZU: 327(5-15)

Beniuc Valentin , Sayed Sayed

Integrarea europeană a Republicii Moldova: realități geopolitice

31-37

DOI: 10.5281/zenodo.4392334

CZU: 327(478)

Paiu Dana

Спорт и политика или антидипломатия в спорте: историческая ретроспектива олимпийских игр

38-48

DOI: 10.5281/zenodo.4392340

CZU: [796+32]:796.032.2

Бенюк Валентин , Попов Антон

Integrarea minorităților naționale în societatea multiculturală

49-55

DOI: 10.5281/zenodo.4392332

CZU: 327(4+73)

Ochana Shimrit

Обеспечение экономической безопасности и национальных интересов посредством экономической дипломати

56-66

CZU: 341.7:33:316.32

JEL: F42, H11

Головатая Людмила

Migrația forței de muncă și consecințele ei asupra țărilor de origine și a țărilor-gazdă

67-74

DOI: 10.5281/zenodo.4392503

CZU: 331.556.4

Homițchi Nadejda , Cazacu Vitalie

Rolul întreprinderilor mici și mijlocii în dezvoltarea inovativă a Republicii Moldova

75-79

DOI: 10.5281/zenodo.4392525

CZU: 334.72.012.63/.64:001.895(478)

Andreeva Tatiana , Grosu Evghenii

Specificul turismului mediteranean

80-88

DOI: 10.5281/zenodo.4392555

CZU: 338.48(1-924.6)

Kabaha Ali , Gribincea Alexandru , Manic Ludmila , Manic Stelian

Миграционная безопасность. регулирование миграционных потоков в Азербайджане

89-91

DOI: 10.5281/zenodo.4392649

CZU: 314.74(479.24)

Аскерова Симузер , Головатая Людмила

Răspunderea constituţională – garanție a regimului constituționalității

92-101

DOI: 10.5281/zenodo.4509570

CZU: 342.565.2:340.131(478)

Costachi Gheorghe , Gherghelegiu Tatiana

Motivarea hotărârilor judecătorești – garanție fundamentală a calității actului de justiție

102-108

DOI: 10.5281/zenodo.4509581

CZU: 342.56:340.113.2(478)

Iacub Irina

Reglementări conceptuale privind domiciliul și reședința persoanei fizice (partea I)

109-114

DOI: 10.5281/zenodo.4392675

CZU: 347.171

Curchin Renat

Aspecte generale privind actul administrativ (partea I)

115-120

DOI: 10.5281/zenodo.4392699

CZU: 342.924

Vitiuc Victor

European cultural policy – targets and objectives

121-133

DOI: 10.5281/zenodo.4392326

CZU: 008(4)

Roşca Simion

“Security dilemma” through the prism of the conflict in the middle east: methodological perspectives

134-139

DOI: 10.5281/zenodo.4392318

CZU: 327(5-15)

Benyuk Valentin , Sayed Sayed

European integration of the Republic of Moldova: geopolitical realities

140-146

DOI: 10.5281/zenodo.4392334

CZU: 327(478)

Paiu Dana

Sport and politics or anti-diplomacy in sport: a historical retrospective of the olympic games

147-156

DOI: 10.5281/zenodo.4392340

CZU: [796+32]:796.032.2

Benyuk Valentin , Popov Anton

Integration of national minorities in the multicultural society

157-163

DOI: 10.5281/zenodo.4392332

CZU: 327(4+73)

Shimrit Ochana

Ensuring economic security and national interests through economic diplomacy

164-173

CZU: 341.7:33:316.32

JEL: F42, H11

Golovataya Lyudmila

Labor migration and its consequences countries of origin and host countries

174-180

DOI: 10.5281/zenodo.4392503

CZU: 331.556.4

Homițchi Nadejda , Cazacu Vitalie

Role of small and medium businesses in the innovative development of the Republic of Moldova

181-185

DOI: 10.5281/zenodo.4392525

CZU: CZU:334.72.012.63/.64:001.895(478)

Andreeva Tatiana , Grosu Evghenii

The specific mediterranean tourism

186-194

DOI: 10.5281/zenodo.4392555

CZU: 338.48(1-924.6)

Kabaha Ali , Gribincea Alexandru , Manic Ludmila , Manic Stelian

The migration security. regulation of migration flows in Azerbaijan

195-197

DOI: 10.5281/zenodo.4392649

CZU: 314.74(479.24)

Askerova Simuzer , Golovataya Lyudmila

Constitutional liability -guarantee of the constitutionality regime

198-208

DOI: 10.5281/zenodo.4509570

CZU: 342.565.2:340.131(478)

Costachi Gheorghe , Gherghelegiu Tatiana

Reasoning of court decision – fundamental guarantee of the quality of the act of justice

209-216

DOI: 10.5281/zenodo.4509581

CZU: 342.56:340.113.2(478)

Iacub Irina

Conceptual aspects regarding the domicile and residence of the individual (Part I)

217-222

DOI: 10.5281/zenodo.4392675

CZU: 347.171

Curchin Renat

General considerations on the administrative act (Part I)

223-228

DOI: 10.5281/zenodo.4392699

CZU: 342.924

Vitiuc Victor