IBN
Închide
Roşca Ludmila Aşur
Cuvinte-cheie (85): Albania (2), Europeanization (2), diaspora (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Republica Moldova în cadrul parteneriatului pentru pace: oportunități și perspective de dezvoltare
Paiu Dana, Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Republic of Moldova under the partnership for peace: development opportunities and perspectives
Paiu Dana, Roşca Ludmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Cooperarea regională: scopuri, rezultate, perspective de dezvoltare durabilă. Studiu de caz: statele bazinului Mării Negre
Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie La volumul: „Europa socială în 100 de termeni. Incursiuni în cultura socială și instituțională a spațiului european”, Coordonatori: Gabriela Goudenhooft, Alina-Carmen Brihan, Ioan Horga, publicat cu sprijinul Comisiei Europene,
Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 28 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sexual aggression - phenomena with negative impact on social life
Leon Ben-Nun Eti, Roşca Ludmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

A V I Z la teza de doctor în filosofie, specialitatea: 632.01 – Etică şi Bioetică: Bioetica în raport cu valorile creştine fundamentale: analiză teoretico-metodologică, elaborată de Banari Ion, lector la Catedra Filosofie şi Bioetică, USMF
Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 12 August, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A V I Z la teza de doctor habilitat în ştiinţe politice: Dimensiuni bioetice ale securităţii umane: abordare politologică, elaborată de SPRÎNCEAN Serghei, doctor în politologie, conferenţiar universitar, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea socială a integrării europene: abordare teoretico-conceptuală
Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 10 August, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spațiul Schengen un Vis sau Realitate?
Roşca Ludmila1, Pipa Donila2, Bajraktari Ardiola3
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 „Universitatea Marin Barleti”,
3 Necunoscuta, Kosovo
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Schengen Area a Dream or Reality?
Roşca Ludmila1, Pipa Donila2, Bajraktari Ardíola3
1 Institute of International Relations of Moldova,
2 „Universitatea Marin Barleti”,
3 Necunoscuta, Kosovo
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Coeziunea societăţii moldoveneşti – condiţie a consolidării instituţionale a statului Republica Moldova
Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 26 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperarea interuniversitară în domeniile cercetării şi mobilităţii academice
Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea socială a migranţilor prin cunoaştere şi comunicare. Abordare holistă
Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrants’ social integration through understanding and communication. Holistic approach
Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la lucrarea: „Bioetică: curs universitar de bază”, elaborat de Teodor N.Ţîrdea, doctor habilitat în filosofie, profesor,  Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul educaţional european – factor al securităţii şi stabilităţii UE  
Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Integrarea europeană a Republicii Moldova: de la declaraţia intenţiei – la obiectiv strategic
Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Etica profesională: semnificaţii, actualitate, impactul asupra activităţii profesionale a funcţionarilor publici
Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 August, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

El “Aprendizaje” de Europa en la escuela – condición de la integración de la República de Moldova en la Unión Europea
Roşca Ludmila, Galamaga Vasile
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 9 February, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Political discourse of European Integration
Roşca Ludmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23