IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2011
Fondatori
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   30
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-13 10:27
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 2 / 2022  (2 din 2)20    CZU
 2022  (2 din 2)40    
Nr. 2(22)20CZU
Nr. 1(21)20CZU
 2021  (2 din 2)56    
Nr. 2(20)30CZU
Nr. 1(19)26CZU
 2020  (2 din 2)55    
Nr. 2(18)29CZU
Nr. 1(17)26CZU
 2019  (2 din 2)61    
Nr. 2(16)32CZU
Nr. 1(15)29CZU
 2018  (2 din 2)53    
Nr. 2(14)32CZU
Nr. 1(13)21CZU
 2017  (2 din 2)59    
Nr. 2(12)33CZU
Nr. 1(11)26CZU
 2016  (2 din 2)35    
Nr. 2(10)14CZU
Nr. 1(9)21CZU
 2015  (2 din 2)43    
Nr. 222CZU
Nr. 121CZU
 2014  (3 din 2)49    
Nr. 319CZU
Nr. 213CZU
Nr. 117CZU
 2013  (2 din 2)25    
Nr. 214CZU
Nr. 111CZU
 2012  (1 din 2)12    
Nr. 112CZU
 2011  (1 din 2)20    
Nr. 120CZU
imagine

pISSN: 1857-4440
eISSN: 2587-3393
Relaţii internaţionale. Plus
Categoria:
  • B (09.07.2019-09.07.2023)
  • C (21.07.2014-21.07.2018)

Relaţii Internaţionale. Plus este o revistă ştiinţifico-practică a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova cu o periodicitate bianuală şi inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept.  

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” reprezintă un efort academic al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova de a diminua din persistenţa vidului ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale şi politicii externe a Republicii Moldova. Colectivul redacţional va ţine cont de experienţa, profilul şi maniera publicaţiilor naţionale în care au fost şi sunt abordate relaţiile internaţionale, va promova spiritul ştiinţific, analitic, al cercetării şi cunoaşterii.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole5085269301153849267119
Volume23376141283
Total53156454412821

Vizualizări   1429Descărcări   68

Conţinutul numărului de revistă

Diplomația publică a Uniunii Europene 9-20

CZU: 341.7:341.217

Beniuc Valentin , Beniuc Liliana
Politica sovietică în Europa de Est în anii 1944-1945 prin ochii politicienilor și analiștilor occidentali, viziunea lor asupra rolului Uniunii Sovietice în perioada postbelică 21-35

CZU: 94:321(478)

Beniuc Valentin , Nazaria Sergiu
Concepția păcii democratice în teoria relațiilor internaționale 36-43

CZU: 327.1

Furtună Petru
Cultura – factor de dezvoltare durabilă a societății 44-56

CZU: 008:316.7

Roşca Simion
Dezmembrarea teritorială şi anihilarea statalităţii Moldovei în sec. XIX: aspecte politico-diplomatice 57-68

CZU: 94:321(478)

Stepaniuc Victor
Agresiunea sexuală - fenomen cu impact negativ asupra vieții sociale 69-81

CZU: 364.01:304:37

Ben-Nun Eti Leon , Ben-Nun Eti Leon
Experiența țărilor din CSI în promovarea diplomației economice 82-98

CZU: [341.7+061.1EU]:33

JEL: F02, F53, F63, O19, O57

Cazacu Vitalie , Pletniov Vlad
Dezvoltarea comerțului electronic în Republica Moldova în contextul dezvoltării Strategiei UE 99-105

CZU: 339.138:004(478)

JEL: F6, F63

Bădărău Elena
Paradigma economiei inovative, ca bază a dezvoltării progresive a statului 106-116

CZU: 330.34+330.5(478)

JEL: F00, F20

Andreeva Tatiana , Grosu Evghenii
Particularitățile pieței de capital în Republica Moldova și principalele direcții de dezvoltare ale acesteia în baza experienței Uniunii Europene 117-129

CZU: 336.76(478)

JEL: E44, G1, G2

Biloocaia Svetlana
Modalități moderne de finanțare: particularități și oportunități 130-140

CZU: 658.14/.17(043)

JEL: G21

Bumbac Daniela
Ordinea juridică internațională 141-157

CZU: 341.64

Lazari Constantin , Lazari Constantin
Drepturile și obligațiile statelor neriverane din zona economică exclusivă 158-166

CZU: 341.225.5

Ceban Cristina , Braila Maxim
Esența juridică a contractului de achiziții publice și formele lui 167-176

CZU: 351.712+351.72

Ctitor Natalia
Managementul polițienesc ca disciplină de drept pentru protecția ordinii publice în timpul diverselor evenimente publice 177-181

CZU: 351.74:323.233

Bîrgău Mihail , Carpov Nichifor
Metodele alternative de soluționare a litigiilor în dreptul privat 182-189

CZU: 347.1

Buruiană Ion
The public diplomacy of the European Union 190-202

CZU: 341.7:341.217

Benyuk Valentin , Beniuc Liliana
Soviet politics in Eastern Europe in 1944-1945 by the eyes of western politicians and analysts and their vision of the role of the Soviet Union in the post-war period 203-215

CZU: 94:321(478)

Benyuk Valentin , Nazaria Serghey M.
Theory of Democratic Peace 216-223

CZU: 327.1

Furtună Petru
Culture - a sustainable development factor in Europe 224-236

CZU: 94:321(478)

Roşca Simion
Territorial dismemberment and annihilation of the statehood of Moldova: political-diplomatic aspects 237-253

CZU: 94:321(478)

Stepaniuc Victor
Sexual aggression - phenomena with negative impact on social life 254-265

CZU: 364.01:304:37

Ben-Nun Eti Leon , Roşca Ludmila
CSI country experience in promoting economic diplomation 266-281

CZU: [341.7+061.1EU]:33

JEL: F02, F53, F63, O19, O57

Cazacu Vitalie , Pletniov Vlad
Development of e-commerce in Republic of Moldova in contexts of developing UE Strategy 282-288

CZU: 339.138:004(478)

JEL: F6, F63

Bădărău Elena
The paradigm of innovative economy as the basis of the progressive development of the state 289-296

CZU: 330.34+330.5(478)

JEL: F00, F20

Andreeva Tatiana , Grosu Evghenii
The peculiarities of capital market in the Republic of Moldova and main directions of its development based on European Union experience 297-309

CZU: 336.76(478)

JEL: E44, G1, G2

Biloocaia Svetlana
Modern modalities of financing: particularities and opportunities 310-319

CZU: 658.14/.17(043)

JEL: G21

Bumbac Daniela
International legal order 320-325

CZU: 341.64

Lazari Constantin , Lazari Constantin
Rights and duties of the non-coastal states in the exclusive economic zone 336-344

CZU: 341.225.5

Ceban Cristina , Braila Maxim
The legal essence of the public acquisitions contract and its forms 345-354

CZU: 351.712+351.72

Ctitor Natalia
Police management as a legal discipline for the protection of public order during different public events 355-359

CZU: 351.74:323.233

Bîrgău Mihail , Carpov Nichifor
Alternative methods of dispute resolution in private law 360-367

CZU: 347.1

Buruiană Ion