IBN
Закрыть
Tulbu-Frunze Cristina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 1. Cărţi publicate în RM
  • 1.2.Contribuții în monografii - 1
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2023 - 2

  Adaptarea politicilor educaționale a statelor din parteneriatul estic la valorile europene
Tulbu-Frunze Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Parteneriatul Estic:spre o comunitate a democrației și prosperității
1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-94-5.
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Educația multiculturală: promovarea diversității și incluziunii în sistemul de învățământ
Tulbu-Frunze Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Securitatea umană și socială în statul democratic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-50-0.
Disponibil online 6 December, 2023. Descarcări-19. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

  Integrarea comunităților etnice – condiție a consolidării unei națiuni
Tulbu-Frunze Cristina
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Integrarea minorităților etno-culturale în sistemul educațional din Republica Moldova
Roşca Ludmila1 , Tulbu-Frunze Cristina12
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău
Interconexiunile integrării sociale și consolidarea sistemului național de securitate
Chişinău: "Print-Caro" SRL, 2022. ISBN 978-9975-165-06-8.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Limba vorbita - pilon al identitații unui popor
Tulbu-Frunze Cristina
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(115) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

  Perspective de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova in cadrul parteneriatului estic
Curoş Liudmila12 , Tulbu-Frunze Cristina2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

  Barierele în comunicare – factor de care depinde asigurarea calității actului de formare continuă a cadrului didactic
Tulbu-Frunze Cristina
Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 21 February, 2021. Descarcări-71. Vizualizări-953
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7