IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   235
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-27 23:56
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (4 din 4)64
  2020  (4 din 4)70
  2019  (4 din 4)75
  2018  (4 din 4)74
  2017  (4 din 4)78
  2016  (4 din 4)80
  2015  (4 din 4)77
  2014  (4 din 4)77
  2013  (4 din 4)74
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)75
  2010  (3 din 4)54
  2009  (3 din 4)63
  2008  (3 din 4)58
  2007  (3 din 4)56
  2006  (3 din 4)44
  2005  (3 din 4)48
  2004  (1 din 4)18
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole115710430991827611432129
Volume63644712833
Total1220110757021109

Vizualizări   1042Descărcări   38

Conţinutul numărului de revistă

Implicări majore pentru viitor 8-16

CZU: 378.1:35(478)

Mironic Ala
Совершенствование управления механизма АПК 17-26

CZU: 338.436:631.115(478)

Timuş Andrei
Un pas important spre aderarea la Uniunea Europeană 28-32

CZU: 378.1(478+4)

Pavlov Ludmila
Un document de planificare strategică de importanţă majoră 34-42

CZU: 316.334.55:338(478)

Afanasiev Veaceslav
Apararea demnităţii umane în practica curţii constituţionale 44-50

CZU: 342.72/73(478)

Puşcaş Victor
Economia socială de piaţă evoluţie-realizări- perspective 52-59

CZU: 330.34

Blanovschi Andrei
Evaziunea fiscală şi formele de combatere 60-67

CZU: [336.228.34+343.359.2](478)

Gorobievschi Svetlana
Migraţia forţei de muncă-fenomen internaţional 69-78

CZU: 331.556.4(100)

Casiadi Oleg , Porcescu Sergiu
Мужество и героизм 80-83

CZU: 94(478)

Guşilov Iacov
Managementul catedrei universitare 85-89

CZU: 378.1:35(478)

Patraşco Dmitri
L’importance de la decision manageriale 90-96

CZU: 005.311.6

Cojocaru Maria
Să ne cunoaştem istoria localităţilor din Moldova 98-103

CZU: 94(478-22)

Furtună Andrei
Rolul limbilor de circulaţie internaţională în procesul Integrării Europene 105-108

CZU: 316.74:81'246.3(478+4)

Zderciuc Ludmila
Consideraţii asupra principiului libertăţii contractuale şi autonomiei părţilor 110-114

CZU: 347.44

Ciochină Ion
Centrul de Integrare Europeană-O nouă subdiviziune a Academiei de Administrare Publică 115-122

CZU: 378.1:35+327(478+4)

Coşcodan Elena
Libertatea accesului la informaţie şi starea confidenţialităţii în Republica Moldova 123-129

CZU: 342.72/.73:004(478)

Cebotaru Eugenia
Perfecţionarea funcţionarilor publici-studiu comparat 130-136

CZU: 331.108.45:35.08(4)

Ţepordei Aurelia