IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-07 11:30
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (2 din 2)34
  2021  (2 din 4)68
  2020  (2 din 4)80
  2019  (2 din 4)52
  2018  (4 din 4)68
  2017  (4 din 4)72
  2016  (4 din 4)75
  2015  (4 din 4)83
  2014  (4 din 4)81
  2013  (4 din 4)77
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)56
  2010  (1 din 4)1
  2007  (2 din 4)68
  2006  (4 din 4)136
  2005  (4 din 4)125
  2004  (4 din 4)117
  2003  (4 din 4)116
  2002  (4 din 4)72
  2001  (6 din 4)133
imagine

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1810-7087
Intellectus
Categoria:
  • B (2022.09.23-2026.09.23)
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.01.01-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2013.12.31)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Drept; tehnică; bioloogie; chimie; economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole15861218770196201357232
Volume69809462495
Total1655129971622115

Vizualizări   1474Descărcări   19

Conţinutul numărului de revistă

Cuprins2-4
AGEPI a semnat acorduri de colaborare cu Ministerul Educației și AȘM5-7

CZU: 347.779(478):[37+001.89]

Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale, marcată la AGEPI7-8

CZU: 347.77(100)

AGEPI a participat la Expoziția Europeană a Creativităţii şi Inovării8-9

CZU: 347.779(478)+659.152(4)

Seminar în domeniul proprietății intelectuale și promovării afacerilor, organizat de AGEPI оn colaborare cu OMPI10-11

CZU: 347.779(478+100)(063)

Combaterea acțiunilor de concurență neloială în domeniul proprietății intelectuale12-18

CZU: 347.776

Creciun Ilie , Gorincioi Cornelia
Infracţiunea de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe din perspectiva unor modificări legislative19-23

CZU: 347.78+343.533

Cojocaru Radion , Cazacicov Andrei
Dreptul de autor şi drepturile conexe în sistemul de drept romano-germanic24-27

CZU: 347.78(498+470)

Pilat Artiom
Aspecte privind interferența dintre marcă și dreptul de autor28-31

CZU: 347.772:347.78.01

Manoli Lilia , Gordievschi Lidia
Completarea colecţiei naţionale de referinţă la porumb32-36

CZU: 347.77:631.52

Mistreţ Silvia , Patlatîi Angela , Partas Eugenia
Indicații geografice/ denumiri de origine vs. mărci (aspecte comparative)37-40

CZU: 347.772:911.3:33

Boian Cristina
Monetizarea creativităţii în Republica Moldova. Exemple din diferite domenii ale economiei reale41-46

CZU: 347.77/.78.031

Badicu Iurie
Transfer de tehnologie și norme concurențiale47-54

CZU: 330.341:347.77+346.546

Novac Valentina
Standarde internaţionale şi europene privind protecţia proprietăţii intelectuale55-67

CZU: 347.77/78.01(100+4)

Bodrug Viorica
Piraterie vs. contrafacere în domeniul operelor scrise68-81

CZU: 347.778.4

Ghimpu Adrian , Stoicescu Cătălin , Nechifor Robert
Pe ce principii restructurăm managementul ştiinţei?82-88

CZU: 001.891:005.591.4

Canţer Valeriu , Minciună Vitalie , Cuciureanu Gheorghe
Munca creativă – garantul dăinuirii unui popor89-103

CZU: 001.89:378.2(478)

Holban Ion
Rolul metadatelor în tehnologia informației104-108

CZU: 004.4+004.6

Platon Lilian
Снижение выбросов СО2 и его утилизация от процессов брожения109-116

CZU: 662.767:66.098.4

Ковалёва Ольга , Ковалёв Виктор
Reacţia polenului de culturi păioase la deficitul de umiditate оn condiţii controlate117-122

CZU: 581.1

Saltanovici Tatiana , Lupaşcu Galina , Veveriţă Efimia