IBN
Закрыть
Veveriţă Efimia
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 22. Publicaţii peste hotare - 6.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 6

2021 - 1

Ingen 54 - a new variety of winter triticale
Lyatamborg S. , Veverita Efimia , Rotary S. , Gore Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

A new variety auriu 2 of winter durum wheat (Triticum durum Desf.)
Rotary S. , Veverita Efimia , Lupashku Galina A. , Gore Andrei , Lyatamborg S. , Coinac Irina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași, România. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Common winter wheat (Triticum aestivum esm.), Moldova 66 cultivar
Lupashku Galina A. , Gavzer Svetlana , Veverita Efimia , Lyatamborg S. , Gore Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași, România. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные результаты создания новых форм озимых тритикале
Лятамборг Светлана , Веверицэ Ефимия , Ротарь Сильвия , Горе Андрей
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Realizări în crearea soiurilor noi de triticale în Republica Moldova
Veveriţă Efimia , Leatamborg Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Results of triticale breeding in Moldova
Veverita Efimia , Lyatamborg S.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего. Посвящено памяти академика Е.И. Ермакова
Ediția 2. 2019. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-40-3.
Disponibil online 16 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение и создание новых сортов тритикале в Молдове
Лятамборг Светлана , Веверицэ Ефимия , Ротарь Сильвия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Селекция тритикале в Молдове
Веверицэ Ефимия , Лятамборг Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a V-a. 2019. Kiev. .
Disponibil online 14 June, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика новых сортов тритикале по продуктивности в Молдове
Веверицэ Ефимия , Лятамборг Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции сельскохозяйственных растений
Ediția 5, Vol.2. 2019. Москва. ISBN 978-5-209-09357-2.
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Crearea şi implementarea soiurilor noi de Triticale în Moldova
Veveriţă Efimia , Leatamborg Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ereditatea rezistenței la Septoria Tritici rob. et desm. la triticale de toamnă
Saşco Elena , Veveriţă Efimia , Leatamborg Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triticale – cultură profitabilă pentru agricultura Moldovei
Veveriţă Efimia , Leatamborg Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triticale varieties created by intraspecific hybrids
Veverita Efimia , Lyatamborg S. , Jelev (Hadîrca) Natalia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Результаты селекции тритикале в Молдове
Веверицэ Ефимия , Лятамборг Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a IV-a. 2018. Kiev. .
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Triticale – cereală profitabilă
Veveriţă Efimia , Leatamborg Svetlana , Rojneva Alexandra
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Reacţia polenului de culturi păioase la deficitul de umiditate оn condiţii controlate
Saltanovici Tatiana , Lupaşcu Galina , Veveriţă Efimia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Intellectus
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 11 August, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza soiurilor noi de triticale în baza evaluării fondului genetic
Veveriţă Efimia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

INGEN 40 – un soi nou de triticale pentru agricultura Moldovei
Veveriţă Efimia , Buiucli Piotr , Leatamborg Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Sinteza și caracteristica formelor noi de triticale
Veveriţă Efimia , Leatamborg Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность природных биорегуляторов роста при возделывании пшеницы озимой
Ботнарь Василий , Боровская Ала , Веверицэ Ефимия
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(324) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 3 February, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-1063
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 6

Culturi păioase, perspective pentruagricultura Moldovei
Veveriţă Efimia , Rotari Silvia , Leatamborg Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea reglatorilor naturali de crestere asupra infratirii griului de toamna
Borovskaia Alla , Botnari Vasile , Chintea Pavel , Veveriţă Efimia
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reactia in vitro a unor genotipuri de Triticum Aestuvum L. la metabolitii Fusarium Spp.
Saşco Elena , Lupaşcu Galina , Buiucli Piotr , Gore Andrei , Veveriţă Efimia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezistenţa grâului durum de toamnă la iernare, secetă, cădere şi boli
Rotari Silvia , Veveriţă Efimia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza formelor noi de Triticale
Veveriţă Efimia
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele caractere biochimico-tehnologice ale boabelor soiurilor de griu comun de toamna si Triticale din colectia resurselor genetice vegetale
Toma Zanfira , Ceban Anna , Ganea Anatolie , Buiucli Piotr , Veveriţă Efimia , Gore Andrei
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Ameliorarea grâului durum de toamnă în Moldova
Rotari Silvia , Buiucli Piotr , Veveriţă Efimia , Gore Andrei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 11 April, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţiile ameliorării grâului comun de toamnă la Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM
Gore Andrei , Buiucli Piotr , Veveriţă Efimia , Rotari Silvia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 11 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Генетический полиморфизм коллекции сортов мягкой озимой пшеницы по величине ферментативной активности полифенолоксидазы
Чебан Анна , Тома Занфира , Веверицэ Ефимия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Генетический полиморфизм сортов мягкой озимой пшеницы из коллекции института по ферментативной активности полифенолоксидазы
Тома Занфира , Чебан Анна , Веверицэ Ефимия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Productivitatea, rezistenţa şi calitatea boabelor la culturile păioase de toamnă
Buiucli Piotr , Veveriţă Efimia , Rotari Silvia , Gore Andrei
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(310) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-983
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 31 of 31