IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-25 06:46
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  nr. 2 / 2022  (2 din 2)18CZU
 2022  (2 din 2)34
Nr. 2 18CZU
Nr. 1 16CZU
 2021  (2 din 4)68
Nr. 3-4 31CZU
Nr. 1-2 37CZU
 2020  (2 din 4)80
Nr. 3-4 38CZU
Nr. 1-2 42CZU
 2019  (2 din 4)52
Nr. 3-4 31CZU
Nr. 1-2 21CZU
 2018  (4 din 4)68
Nr. 4 14CZU
Nr. 3 19CZU
Nr. 2 16CZU
Nr. 1 19CZU
 2017  (4 din 4)72
Nr. 4 15CZU
Nr. 3 18CZU
Nr. 2 20CZU
Nr. 1 19CZU
 2016  (4 din 4)75
Nr. 4 15CZU
Nr. 3 21CZU
Nr. 2 20CZU
Nr. 1 19CZU
 2015  (4 din 4)83
Nr. 4 21CZU
Nr. 3 22CZU
Nr. 2 21CZU
Nr. 1 19CZU
 2014  (4 din 4)81
Nr. 4 21CZU
Nr. 3 22CZU
Nr. 2 19CZU
Nr. 1 19CZU
 2013  (4 din 4)77
Nr. 4 20CZU
Nr. 3 19CZU
Nr. 2 19CZU
Nr. 1 19CZU
 2012  (4 din 4)72
Nr. 4 19CZU
Nr. 3 17CZU
Nr. 2 19CZU
Nr. 1 17CZU
 2011  (4 din 4)56
Nr. 4 0
Nr. 3 18CZU
Nr. 2 20CZU
Nr. 1 18CZU
 2010  (1 din 4)1
Nr. 2 1
 2007  (2 din 4)68
Nr. 2 34CZU
Nr. 1 34CZU
 2006  (4 din 4)136
Nr. 4 35CZU
Nr. 3 34CZU
Nr. 2 33CZU
Nr. 1 34CZU
 2005  (4 din 4)125
Nr. 4 29CZU
Nr. 3 29CZU
Nr. 2 34CZU
Nr. 1 33CZU
 2004  (4 din 4)117
Nr. 4 29CZU
Nr. 3 30CZU
Nr. 2 32CZU
Nr. 1 26CZU
 2003  (4 din 4)116
Nr. 4 28CZU
Nr. 3 33CZU
Nr. 2 31CZU
Nr. 1 24CZU
 2002  (4 din 4)72
Nr. 4 18CZU
Nr. 3 23CZU
Nr. 2 15CZU
Nr. 1 16CZU
 2001  (6 din 4)133
Nr. 6 22CZU
Nr. 5 23CZU
Nr. 4 21CZU
Nr. 3 23CZU
Nr. 2 22CZU
Nr. 1 22CZU
imagine

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1810-7087
Intellectus
Categoria:
  • B (2022.09.23-2026.09.23)
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.01.01-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2013.12.31)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Drept; tehnică; bioloogie; chimie; economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole15861282191211361357232
Volume69840872606
Total1655136627823742

Vizualizări   1312Descărcări   29

Conţinutul numărului de revistă

A fost făcut bilanţul activităţii AGEPI pe anul 2012 4-6

CZU: 347.779(478)

Правовой статус журналиста, как основного субъекта авторского права СМИ 7-12

CZU: 347.78:070(478)

Бодюл Татьяна , Grosu Anna
Clasificarea comună de brevete (CPC)13-15

CZU: 347.771

Iustin Viorel
Semne sau indicaţii cu caracter elogios în componenţa mărcilor 16-19

CZU: 347.772(478)

Rusanovschi Marcica
Examinarea semnelor ce constau din denumiri geografice sau conţin asemenea denumiri 20-24

CZU: 347.77

Bologan Galina
AGEPI valorifică tehnologiile informaţionale avansate 25-28

CZU: 347.779:004(478)

Rusanovschi Vitalie
Modalităţile de achitare a taxelor pentru protecţia obiectelor de proprietate intelectuală 29-31

CZU: 336.23:004:347.77(478)

Rusanovschi Vitalie
Asigurarea de către furnizori a securităţii şi integrităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice. Aspecte privind reglementarea 32-37

CZU: 342.95:004.7(478)

Gasnaş Iurie
Proprietatea intelectuală în sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii 38-44

CZU: 347.77:334.72.012.63/.64(478)

Badâr Iurie
Современные структуры регионального инновационного развития 45-52

CZU: 001.895:332.122:338.45(478)

Левитская Алла
Консолидация деятельности CNAA и AGEPI в оценке научного потенциала Молдовы 53-59

CZU: [001.89:378.24+347.779](478)

Пищенко Марина , Перчинская Наталья
Alfabetizarea şi incluziunea digitală a cercetătorilor din Republica Moldova 60-65

CZU: 004:001.891(478)

Cojocaru Igor
Continuitatea în formarea competenţelor lingvistice la copiii de vârstă preşcolară mare şi şcolară mică (1) 66-71

CZU: 373.2.016.46:811.135.1

Botnari Valentina , Mîsliţchi Valentina
Procedee de obţinere a biomasei de spirulină cu conţinut sporit de cupru legat organic 72-76

CZU: 579.61:615.326

Balan (Batîr) Ludmila , Zosim Liliana , Elenciuc Daniela , Ţapcov Victor , Gulea Aurelian , Rudic Valeriu
Automatizarea proceselor de asamblare, o modalitate importantă de sporire a durabilităţii maşinilor 77-85

CZU: 621.9.048

Botez Ilie , Stoicev Petru , Nastas Andrei
Metoda predictivă pentru estimarea riscului de dezvoltare a astmului bronşic la copiii din Republica Moldova 86-91

CZU: 616.248-092-053.2(478)

Cîrstea (Buga) Olga , Vasilos Liubovi , Cojocaru Ala
Izolarea coptizinei din herbă de rostopască (Chelidonium majus L.) 92-95

CZU: 577.1:615.322

Casian Igor , Casian Ana
Manifestări ale stresului psihic şi stărilor afective la persoanele cu ulcer gastro-intestinal 96-102

CZU: 159.9-07:616.33-009

Sirbu Ana , Potâng Angela , Tulbure Tatiana
Behavior of factors of influence on the process of distribution of electricity 103-109

CZU: 621.311.019.3(478)

Popescu Victor