IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-07 02:44
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (2 din 2)34
  2021  (2 din 4)68
  2020  (2 din 4)80
  2019  (2 din 4)52
  2018  (4 din 4)68
  2017  (4 din 4)72
  2016  (4 din 4)75
  2015  (4 din 4)83
  2014  (4 din 4)81
  2013  (4 din 4)77
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)56
  2010  (1 din 4)1
  2007  (2 din 4)68
  2006  (4 din 4)136
  2005  (4 din 4)125
  2004  (4 din 4)117
  2003  (4 din 4)116
  2002  (4 din 4)72
  2001  (6 din 4)133
imagine

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1810-7087
Intellectus
Categoria:
  • B (2022.09.23-2026.09.23)
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.01.01-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2013.12.31)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Drept; tehnică; bioloogie; chimie; economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole15861216581195601357232
Volume69808512493
Total1655129743222053

Vizualizări   1313Descărcări   44

Conţinutul numărului de revistă

AGEPI a aniversat 22 de ani de la fondarea instituţiei5-6

CZU: 347.779(478)

Reuniunea de lucru la AGEPI cu participarea experţilor OMPI. Producătorii autohtoni vor fi ajutaţi să-şi promoveze produsele utilizând indicaţiile geografice 6-8

CZU: 347.779(478+100)

Analiza criminologică a infracţiunii de contrafacere9-18

CZU: 343.533:347.77/78(478)

Ţîganaş Ion
Protecţia datelor personale şi a vieţii private în condiţiile noilor generaţii de tehnologii informatice şi de comunicaţii19-24

CZU: 342.72/.73(478)

Platon Lilian
Теоретические и практические вопросы разработки и развития нормативных правовых актов в области охраны интеллектуальной собственности в Республики Молдова 25-29

CZU: 347.77(478)

Захария Сергей , Татар Ольга
Căile de protecţie a invenţiilor30-33

CZU: 347.771.034(478)

Colesnic Inesa
AGEPI-Oficiu receptor pentru cererile internaţionale în cadrul tratatului PCT34-37

CZU: 347.771(478:100)

Cicinov Olga
Evaluarea perspectivelor de dezvoltare a sistemelor indicaţiilor geografice în Republica Moldova38-47

CZU: 347.77:911.3:33(478)

Mogol Natalia

Evoluţia sistemului de protecţie juridică a indicaţiilor geografice, denumirelor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate

48-53

CZU: 347.77:911.3:33(091)

Boian Cristina
Parteneriatul public-privat: forme, probleme, abordări54-59

CZU: 334.7.021:338.2(478)

Percinschi Natalia
Международный опыт развития рынка прав на результаты интеллектуальной деятельности в рамках инновационной политики 60-63

CZU: [347.77+001.894](100)

Тодорова Людмила
Acordul de asociere Moldova-UE şi drepturile de proprietate intelectuală64-67

CZU: 347.77(478+4)

Vieru Liliana
Mechanisms for stimulating innovation and technology transfer in the Republic of Moldova 68-71

CZU: [001.895+338.45:66](478)

Iatchevici Vadim , Mazuru Sergiu
Acreditarea ştiinţifică: Suport sau frână în procesul inovaţional?72-80

CZU: 001.891/895(478)

Canţer Valeriu , Derjanschi Valeriu , Minciună Vitalie , Bileţchi Lucia , Pişcenco Marina
Dezvoltarea durabilă a societăţii -Problema fundamentală a Stiinţei în Republica Moldova (principii,criterii,standarde,date statistice,analize, omologări,opinii)(3)81-92

CZU: 001.891:378.2(478)

Holban Ion , Petrov (Cotun) Cristina
Soluţii tehnice pentru producerea biocombustibililor solizi93-99

CZU: 620.95:662.71/.74(478)

Hăbăşescu Ion , Cerempei Valerian , Balaban Nicolae , Mistreţ Fiodor , Munteanu Ion , Negru Andrei
Tratarea produselor agricole cu ajutorul desărcărilor de tensiune înaltă100-105

CZU: 632.935.4:621.31(478)

Popescu Victor
Выявления новых геноисточников устойчивости томата методами эмбриокультуры и гаметофитной селекции 106-112

CZU: 631.527:635.64(478)

Салтанович Татьяна , Сыромятникова Юля , Рожневски Мария
Conductibilitatea şi stabilitatea iradiaţională a tioindatului de zinc113-118

CZU: 537.12:546.47

Pîntea Valentina
Analiza factorilor de influenţă asupra indicatirilor de fiabilitate a reţelelor electrice119-124

CZU: 621.311.019.3

Volentiri Ivan , Popescu Victor , Bodarev Ghenadie
Roata: Aspectele devenirii unei invenţii125-131

CZU: 001.894:62:347.77

Botez Ilie , Nastas Andrei , Trifan Nicolae , Botez Dumitru
Monografia "Dimensiunea economică a proprietăţii intelectuale"132-134

CZU: 33:347.77(478)

Capsîzu Valeriu