Completarea colecţiei naţionale de referinţă la porumb
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
799 2
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-08 13:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.77:631.52 (4)
Коммерческое (торговое) право (1245)
Агротехника (1098)
SM ISO690:2012
MISTREŢ, Silvia, PATLATÎI, Angela, PARTAS, Eugenia. Completarea colecţiei naţionale de referinţă la porumb. In: Intellectus, 2016, nr. 2, pp. 32-36. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 2 / 2016 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Completarea colecţiei naţionale de referinţă la porumb
CZU: 347.77:631.52

Pag. 32-36

Mistreţ Silvia, Patlatîi Angela, Partas Eugenia
 
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
 
Disponibil în IBN: 11 august 2016


Rezumat

Completion of the National Corn Reference Collection. Institute of Crop Production “Porumbeni” maintains a collection of public inbred lines, with the expired term of protection, and a collection of populations varieties that may be used in the foundation of a national reference collection with a view to facilitate the technical examination of corn varieties. Foundation/creation of the national reference collection started in recent years. At the initial stage, there were sown 25 known inbred lines, maintained in the collection of the Institute, among them being also the reference lines recommended by UPOV: A632, F2, W117 and A654. These lines were included in the study to determine the expressiveness of qualitative and pseudo-qualitative characteristics marking them.

Дополнение национальной эталонной коллекции кукурузы. В Институте растениеводства «Porumbeni» хранится коллекция открытых инбредных линий с истекшим сроком охраны и коллекция сортов и популяций, которые могут быть использованы при создании национальной эталонной коллекции для облегчения процесса технической экспертизы сортов кукурузы. В последние годы начался активный процесс формирования/создания национальной эталонной коллекции. На начальном этапе были посеяны 25 общеизвестных инбредных линий, хранящихся в коллекции Института, среди которых числятся и эталонные линии, рекомендуемые УПОВ: A632, F2, W117 и A654. Данные линии были включены в исследование с целью определения выраженности маркирующих их качественных и псевдокачественных признаков.

Completarea colecției naționale de referință la porumb. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” menține o colecție de linii de consangvinizare publice, cu termenul de protecție expirat, și o colecție de soiuri populații care pot fi utilizate la fondarea unei colecții naționale de referință pentru a ușura procesul de examinare tehnică a varietăților de porumb. Fondarea/crearea colecției naționale de referință a inceput in ultimii ani. La etapa inițială, au fost semănate 25 de linii consangvinizate cunoscute, menținute in colecția Institutului, printre acestea fiind și liniile de referință recomandate de UPOV: A632, F2, W117 și A654. Aceste linii au fost incluse in cercetare in scopul determinării expresivității caracterelor calitative și pseudo-calitative care le marchează.