IBN
Закрыть

85Publicaţii

290Descărcări

37831Vizualizări

Covaliova Olga
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 38. Publicaţii la conferinţe din RM - 44. Publicaţii peste hotare - 2.
Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 0
 • 2.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole cat. B - 16
 • 3.1.4.Articole cat. C - 15
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 42
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 5

Application of metal oxide nanoparticles for photo-catalytic treatment of water environment
Covaliova Olga1 , Monaico Eduard2 , Şmigon (Vicol) Crina1 , Romanciuc Lidia1
1 Institute of Chemistry,
2 Technical University of Moldova
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 2 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modified 3D-electrodes for the efficient hydrogen production
Covaliov Victor1 , Covaliova Olga2 , Drovosekov Andrei3 , Duca Gheorghe2 , Romanciuc Lidia2
1 State University of Moldova,
2 Institute of Chemistry,
3 A.N.Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy of Science
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 2 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New additives of bioactive substances in the biochemical digestion processes
Covaliova Olga1 , Sturza Rodica2 , Covaci Ecaterina2 , Romanciuc Lidia1 , Tașca Corina1
1 Institute of Chemistry,
2 Technical University of Moldova
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novel materials and reactors for the efficient electrochemical production of hydrogen
Duca Gheorghe1 , Covaliov Victor2 , Covaliova Olga1
1 Institute of Chemistry,
2 State University of Moldova
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Nr. 4(58) / 2022 / ISSN 1068-3755 / ISSNe 1934-8002
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Water Safety, Security, and Sustainability: Emerging Trends and Future Pathways
Vaseashta Ashok123 , Duca Gheorghe456 , Covaliova Olga7 , Romanciuc Lidia7
1 International Clean Water Institute, NUARI,
2 Transilvania University of Brasov,
3 Biblioteca „Transilvania”, Chișinău,
4 Institute of Chemistry,
5 State University of Moldova,
6 Romanian Academy of Science,
7 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Handbook of Research on Water Sciences and Society
Chicago: 2022. ISBN 9781799873563. ISBN 1799873560. e-ISBN 9781799873570.
Disponibil online 29 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Biochemical production of vitamin B12 from the agroindustrial wastes
Covaliov Victor1 , Covaliova Olga2 , Tașca Corina2
1 State University of Moldova,
2 Institute of Chemistry
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 15 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brexit saga’s impact of the english language brexit language of negotiation
Covaliova Olga1 , Ruga Ecaterina2 , Hioară Natalia3
1 "Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau,
2 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
3 Academy of Economic Studies of Moldova
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of biocatalysts on biomass fermentation processes
Tașca Corina1 , Covaci Ecaterina2 , Covaliova Olga3
1 State University of Moldova,
2 Technical University of Moldova,
3 Institute of Chemistry
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 19 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фотокаталитическое обеззараживание патогенных бактериальных систем в водной среде
Ковалёва Ольга1 , Ковалёв Виктор2
1 Институт Химии,
2 Молдавский Государственный Университет
Intellectus
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Production, structure and photocatalytic properties of nanotubular TiO2
Duca Gheorghe1 , Covaliov Victor2 , Covaliova Olga1
1 Institute of Chemistry,
2 State University of Moldova
Environmental Engineering and Management Journal
Nr. 2(19) / 2020 / ISSN 1582-9596
Disponibil online 21 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Безреагентное обезвреживание органических токсикантов и патогенных бактерий в водной среде
Ковалёв Виктор1 , Ковалёва Ольга2 , Бобейка Валентин1
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт Химии
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. ISBN XXXXXXXXXXXXXX.
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биохимическая трансформация сероводорода и пути дезодорирования сточных вод
Ковалёв Виктор , Ковалёва Ольга
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Повышениие энергетических характеристик биогаза: Часть 2. Технологические аспекты управления процессом метаногенеза
Ковалёв Виктор1 , Ковалёва Ольга2 , Ненно Владимир1
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт Химии
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль локальных систем водоочистки в предотвращении сбросов загрязнений от промышленных и коммунальных предприятий в реку Днестр
Ковалёв Виктор1 , Ковалёва Ольга2 , Бобейка Валентин1 , Romanciuc Lidia2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт Химии
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. ISBN XXXXXXXXXXXXXX.
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Active photo-catalyst based on goetite nanoparticles
Covaliova Olga
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu-doped nanotube photocatalyst for carbon dioxide conversion in methane
Covaliova Olga
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electrochemical neutralization of the distillery by-products
Covaliova Olga1 , Covaliov Victor2
1 Institute of Chemistry,
2 State University of Moldova
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of triterpene compounds in stimulation of the selective biochemical hydrogen production
Covaliov Victor1 , Covaliova Olga2 , Bobeica Valentin1
1 State University of Moldova,
2 Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Геотубная технология очистки сточных вод и проблемы дезодорирования биогазовых выбросов
Ковалёв Виктор1 , Ковалёва Ольга2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт Химии
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Повышениие энергетических характеристик биогаза:Часть 1.Технологические факторы, влияющих на процесс метаногенеза
Ковалёв Виктор1 , Ковалёва Ольга2 , Ненно Владимир1
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт Химии
Intellectus
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 10 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 85