IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-17 13:16
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  2 / 2022  (2 din 2)18CZU
 2022  (2 din 2)34
Nr. 2 18CZU
Nr. 1 16CZU
 2021  (2 din 4)68
Nr. 3-4 31CZU
Nr. 1-2 37CZU
 2020  (2 din 4)80
Nr. 3-4 38CZU
Nr. 1-2 42CZU
 2019  (2 din 4)52
Nr. 3-4 31CZU
Nr. 1-2 21CZU
 2018  (4 din 4)68
Nr. 4 14CZU
Nr. 3 19CZU
Nr. 2 16CZU
Nr. 1 19CZU
 2017  (4 din 4)72
Nr. 4 15CZU
Nr. 3 18CZU
Nr. 2 20CZU
Nr. 1 19CZU
 2016  (4 din 4)75
Nr. 4 15CZU
Nr. 3 21CZU
Nr. 2 20CZU
Nr. 1 19CZU
 2015  (4 din 4)83
Nr. 4 21CZU
Nr. 3 22CZU
Nr. 2 21CZU
Nr. 1 19CZU
 2014  (4 din 4)81
Nr. 4 21CZU
Nr. 3 22CZU
Nr. 2 19CZU
Nr. 1 19CZU
 2013  (4 din 4)77
Nr. 4 20CZU
Nr. 3 19CZU
Nr. 2 19CZU
Nr. 1 19CZU
 2012  (4 din 4)72
Nr. 4 19CZU
Nr. 3 17CZU
Nr. 2 19CZU
Nr. 1 17CZU
 2011  (4 din 4)56
Nr. 4 0
Nr. 3 18CZU
Nr. 2 20CZU
Nr. 1 18CZU
 2010  (1 din 4)1
Nr. 2 1
 2007  (2 din 4)68
Nr. 2 34CZU
Nr. 1 34CZU
 2006  (4 din 4)136
Nr. 4 35CZU
Nr. 3 34CZU
Nr. 2 33CZU
Nr. 1 34CZU
 2005  (4 din 4)125
Nr. 4 29CZU
Nr. 3 29CZU
Nr. 2 34CZU
Nr. 1 33CZU
 2004  (4 din 4)117
Nr. 4 29CZU
Nr. 3 30CZU
Nr. 2 32CZU
Nr. 1 26CZU
 2003  (4 din 4)116
Nr. 4 28CZU
Nr. 3 33CZU
Nr. 2 31CZU
Nr. 1 24CZU
 2002  (4 din 4)72
Nr. 4 18CZU
Nr. 3 23CZU
Nr. 2 15CZU
Nr. 1 16CZU
 2001  (6 din 4)133
Nr. 6 22CZU
Nr. 5 23CZU
Nr. 4 21CZU
Nr. 3 23CZU
Nr. 2 22CZU
Nr. 1 22CZU
imagine

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1810-7087
Intellectus
Categoria:
  • B (2022.09.23-2026.09.23)
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.01.01-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2013.12.31)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Drept; tehnică; bioloogie; chimie; economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole15861276115209121357232
Volume69837522603
Total1655135986723515

Vizualizări   1514Descărcări   20

Conţinutul numărului de revistă

Cuprins2-4
AGEPI a semnat acorduri de colaborare cu Ministerul Educației și AȘM5-7

CZU: 347.779(478):[37+001.89]

Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale, marcată la AGEPI7-8

CZU: 347.77(100)

AGEPI a participat la Expoziția Europeană a Creativităţii şi Inovării8-9

CZU: 347.779(478)+659.152(4)

Seminar în domeniul proprietății intelectuale și promovării afacerilor, organizat de AGEPI оn colaborare cu OMPI10-11

CZU: 347.779(478+100)(063)

Combaterea acțiunilor de concurență neloială în domeniul proprietății intelectuale12-18

CZU: 347.776

Creciun Ilie , Gorincioi Cornelia
Infracţiunea de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe din perspectiva unor modificări legislative19-23

CZU: 347.78+343.533

Cojocaru Radion , Cazacicov Andrei
Dreptul de autor şi drepturile conexe în sistemul de drept romano-germanic24-27

CZU: 347.78(498+470)

Pilat Artiom
Aspecte privind interferența dintre marcă și dreptul de autor28-31

CZU: 347.772:347.78.01

Manoli Lilia , Gordievschi Lidia
Completarea colecţiei naţionale de referinţă la porumb32-36

CZU: 347.77:631.52

Mistreţ Silvia , Patlatîi Angela , Partas Eugenia
Indicații geografice/ denumiri de origine vs. mărci (aspecte comparative)37-40

CZU: 347.772:911.3:33

Boian Cristina
Monetizarea creativităţii în Republica Moldova. Exemple din diferite domenii ale economiei reale41-46

CZU: 347.77/.78.031

Badicu Iurie
Transfer de tehnologie și norme concurențiale47-54

CZU: 330.341:347.77+346.546

Novac Valentina
Standarde internaţionale şi europene privind protecţia proprietăţii intelectuale55-67

CZU: 347.77/78.01(100+4)

Bodrug Viorica
Piraterie vs. contrafacere în domeniul operelor scrise68-81

CZU: 347.778.4

Ghimpu Adrian , Stoicescu Cătălin , Nechifor Robert
Pe ce principii restructurăm managementul ştiinţei?82-88

CZU: 001.891:005.591.4

Canţer Valeriu , Minciună Vitalie , Cuciureanu Gheorghe
Munca creativă – garantul dăinuirii unui popor89-103

CZU: 001.89:378.2(478)

Holban Ion
Rolul metadatelor în tehnologia informației104-108

CZU: 004.4+004.6

Platon Lilian
Снижение выбросов СО2 и его утилизация от процессов брожения109-116

CZU: 662.767:66.098.4

Ковалёва Ольга , Ковалёв Виктор
Reacţia polenului de culturi păioase la deficitul de umiditate оn condiţii controlate117-122

CZU: 581.1

Saltanovici Tatiana , Lupaşcu Galina , Veveriţă Efimia