IBN
Закрыть

142Publicaţii

555Descărcări

91601Vizualizări

Zasaviţchi Efim16Untila Dumitru16Evtodiev Igor15Caraman Iuliana12Bejenari Igor10Dmitroglo Liliana10Holban Ion8Belenciuc Alexandr8Şapoval Oleg8Sidorenko Anatolie7Evtodiev Silvia7Minciună Vitalie7Caraman Mihail6Meglei Dragoş6Cârlig Sergiu6Ermalai Felicia6Rotaru Irina6Gaşin Petru5Bostan Ion4Toma Simion4Vladov Mihail4Leontie Liviu4Duca Gheorghe3Bileţchi Lucia3Gheorghiţă Eugen3Dîntu Maria3Donu Sofia3Rusu Alexandru3Chiriţa Arcadii3Culiuc Leonid3Spalatu Nicolae3Moşneaga Vasile3Malcova Natalia3Ghiţu Dumitru2Tighineanu Ion2Secrieru Nicolae2Găină Boris2Cuciureanu Gheorghe2Spoială Dorin2Beşliu Victor2Dashevsky Zinovi2Pişcenco Marina2Blajă Valeriu2Arapan Sergiu2Luchian Efimia2Beşliu Vasile2Sușu Oana2Balandin Alexander A.2Myronov Maksym2Mironov O.2Dicusar Alexandr1Andrieş Andrei1Nicorici Andrei1Rotaru Anatol1Geru Ion1Lacusta Victor1Bodean Ghenadie1Derjanschi Valeriu1Şişianu Sergiu1Topală Pavel1Nicorici Valentina1Postolachi Igor1Sidelinicova Svetlana1Volodina Galina1Casian Anatolie1Drumea Anatolie1Postolati Vitali1Şişianu Teodor1Guceac Ion1Rudacov Serghei1Drăguţan Nicolae1Globa Pavel1Manolache Constantin1Potapov Evghenii1Muntean Ştefan1Stepaniuc Victor1Lebedev Oleg1Gehrke Kai1Samwer K1Dantu M1Banduryan B.1Bazaleev M.1Klepikov Vyacheslav1Lytvynenko V.1Blinov Valerii1Leadley David R.1Kim Nicolai1Perju Veaceslav1Furdui Teodor1Drăguţan Mihail1Cliucanov Alexandr1Sur Igor1Palachi Leonid1Korolevski Boris1Hîrbu Arefa1Usenco Vladimir1Ciobanu-Mocanu Liuba1Sprincean Veaceslav1Sotirov G.1Constantinescu Dana1Novikov V.1Stamate Marius D.1Arzumanyan Grigory1Garaba Ion1Pop Aurel V.1Duja C.1Rusu Dragoş-Ioan1Dobrov Dmitrii1Ucraințev Daniil1Pop Viorel1Ilonca Gheorghe1Ciurchea D.1Ye Min1Todică Mihai1Deltour Robert1Beldiman L.1Coban Ramazan1Miglei D.1Munteanu M.1Batrincea A.1Banari V.1Fedorov Alexander1
Canţer Valeriu
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 75. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 31.
Publicații indexate în SCOPUS - 25. Teze/Rezumate în culegeri - 21. Contribuții - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.2.Contribuții în monografii - 2
 • 2.3.Contribuții în monografii indexate in Scopus - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 7
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 22
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 14
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 29
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 5
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 15
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 21
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 8
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 8

2017 - 6

Growth and characterization of Eu doped GaSe single crystals by X-ray diffraction and raman spectroscopy
Untila Dumitru12 , Evtodiev Igor21 , Caraman Iuliana3 , Kantser Valeriu12 , Spalatu Nicolae4 , Dmitroglo Liliana2 , Evtodiev Silvia2 , Spoială Dorin2 , Rotaru Irina2 , Gashin Peter A.2
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Moldova State University,
3 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
4 Tallinn University of Technology
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luminescența nanocompozitelor din calcogenuri de Ga, In ȘI Zn
Evtodiev Igor12 , Caraman Iuliana3 , Untila Dumitru12 , Evtodiev Silvia1 , Dmitroglo Liliana1 , Spoială Dorin1 , Caraman Mihail1 , Rotaru Irina1 , Gaşin Petru1 , Canţer Valeriu12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
R, SNE, SE. 2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-701-4..
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O viaţă în cercetare (Eseu autobiografic*)
Canţer Valeriu12
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(57-58) / 2017 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-914
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optical and Photoelectric Properties of Planar Structures Obtained by Thermal Annealing of Ga2S3 Plates in Zn Vapors
Caraman Iuliana1 , Evtodiev Silvia2 , Untila Dumitru23 , Palachi Leonid4 , Susu Oana5 , Evtodiev Igor23 , Kantser Valeriu23
1 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
2 Moldova State University,
3 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
4 Free International University of Moldova,
5 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science
Vol. 214, / 2017 / ISSN 1862-6300
Disponibil online 1 February, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-893
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietati optice ale compozitului Ga2O3-Ga2S3
Evtodiev Igor12 , Caraman Iuliana3 , Canţer Valeriu21 , Evtodiev Silvia14 , Gaşin Petru1 , Sprincean Veaceslav1 , Dmitroglo Liliana1 , Zasaviţchi Efim2 , Untila Dumitru12 , Caraman Mihail1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 2 November, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structural and optical properties of composites containing AIIBVI and  AIIBVI semiconductors
Evtodiev Igor12 , Untila Dumitru21 , Evtodiev Silvia1 , Caraman Iuliana3 , Gashin Peter A.1 , Dmitroglo Liliana1 , Rotaru Irina1 , Kantser Valeriu12
1 Moldova State University,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
3 "Vasile Alecsandri" University of Bacau
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(16) / 2017 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-884
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 14

In memoriam of Andrei Nicorici
Kantser Valeriu , Donu Sofia
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(15) / 2016 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 4 December, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-958
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metalorganic aerosol deposition of La0.67Sr0.33Mn1-y RuyO3 thin films
Shapoval Oleg M.12 , Belenchuk Alexandr1 , Zasavitsky E.1 , Kantser Valeriu1
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 I. Physikalisches Institut Uni-Goettingen
Balkan Workshop on Applied Physics
Ediția a 16-a. 2016. Constanța, România . .
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea Republicii Moldova prin edificarea societăţii cunoaşterii bazată pe cercetarea şi educaţia de calitate
Canţer Valeriu
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New functionalities for electronics and optoelectronics driven by new physics of two-dimenntional semiconductors materials
Kantser Valeriu , Evtodiev Igor , Untila Dumitru
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Balkan Workshop on Applied Physics
Ediția a 16-a. 2016. Constanța, România . .
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the occasion of the 85th anniversary of academician Dumitru Gitsu
Kantser Valeriu1 , Tiginyanu Ion2 , Sidorenko Anatolie1
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(15) / 2016 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 26 January, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-991
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optăm pentru modelul european de dezvoltare a ţării
Canţer Valeriu
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Intellectus
Nr. 4 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 10 April, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-1051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optical and Photoelectric Properties of GaS, GaSe, GaTe and InSe Semiconductors and Nanocomposites Obtained by Heat Treatment in Cd and Zn Vapor
Evtodiev Igor12 , Caraman Iuliana3 , Kantser Valeriu12 , Untila Dumitru12 , Rotaru Irina1 , Dmitroglo Liliana1 , Evtodiev Silvia14 , Caraman Mihail1
1 Moldova State University,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
3 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
4 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
NanoScience and Technology 2016
Berlin: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2016. ISSN 14344904.
Disponibil online 16 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optical properties of Eu doped GaS single crystals
Untila Dumitru1 , Kantser Valeriu2
1 Moldova State University,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pe ce principii restructurăm managementul ştiinţei?
Canţer Valeriu1 , Minciună Vitalie1 , Cuciureanu Gheorghe12
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 11 August, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-1798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Photoluminescence of Nanocomposites Obtained by Heat Treatment of GaS, GaSe, GaTe and InSe Single Crystals in Cd and Zn Vapor
Evtodiev Igor1 , Caraman Iuliana2 , Kantser Valeriu13 , Untila Dumitru13 , Rotaru Irina1 , Dmitroglo Liliana1 , Evtodiev Silvia14 , Caraman Mihail1
1 Moldova State University,
2 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
3 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
4 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
NanoScience and Technology 2016
Berlin: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2016. ISSN 14344904.
Disponibil online 16 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spin-dependent tunneling through a topological insulator barier structures
Kantser Valeriu , Drăguţan Nicolae
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-894
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testing of electrical methods of exposure on warm cloud to induce precipitations
Zasavitsky E.1 , Kantser Valeriu1 , Sidorenko Anatolie1 , Belenchuk Alexandr1 , Shapoval Oleg M.1 , Kiritsa Arcady2
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu",
2 Moldova State University
NANO- 2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Two-dimentional semiconductor materials and new functionalities for electronic devices
Kantser Valeriu
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu"
NANO- 2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Two-dimentional semiconductors and new functional opportunities for electronic and photonic devices
Kantser Valeriu , Evtodiev Igor , Untila Dumitru
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 18 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-918
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 11

A new approach to the testing of ice-forming aerosols in cloud environments
Zasavitsky E.1 , Kantser Valeriu1 , Sidorenko Anatolie1 , Belenchuk Alexandr1 , Shapoval Oleg M.1 , Kiritsa Arcady2
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Moldova State University
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 5. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 21 May, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of optical properties and structure of GaTe - CdTe nanocomposite
Caraman Iuliana1 , Untila Dumitru2 , Evtodiev Igor2 , Kantser Valeriu3 , Spalatu Nicolae4 , Rusu Dragoş-Ioan1 , Luchian Efimia2 , Rotaru Irina2
1 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
2 Moldova State University,
3 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
4 Tallinn University of Technology
Chalcogenide Letters
Vol. 12, Nr. 12 / 2015 / ISSN 1584-8663
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anatolie Casian on the 80th anniversary
Kantser Valeriu
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(14) / 2015 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 25 March, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-961
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crystalline structure and photoluminescence of GaSe-CdSe nanocomposite
Dmitroglo Liliana1 , Evtodiev Igor12 , Caraman Iuliana3 , Kantser Valeriu12 , Untila Dumitru21 , Stamate Marius D.3 , Gashin Peter A.1
1 Moldova State University,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
3 "Vasile Alecsandri" University of Bacau
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(14) / 2015 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 25 March, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-1001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crystalline Structure, Surface Morphology and Optical Properties of Nanolamellar Composites Obtained by Intercalation of InSe with Cd
Untila Dumitru1 , Caraman Iuliana2 , Evtodiev Igor1 , Kantser Valeriu3 , Spalatu Nicolae4 , Leontie Liviu5 , Dmitroglo Liliana1 , Luchian Efimia1
1 Moldova State University,
2 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
3 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
4 Tallinn University of Technology,
5 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Energy Procedia
Vol. 84. 2015. Kidlington. ISSN 18766102.
Disponibil online 9 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In memoriam Nicolae Popovici
Kantser Valeriu , Donu Sofia
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(14) / 2015 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 12 March, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-857
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New pathways in electronics and optoelectronics driven by new physics of nonconventional materials
Kantser Valeriu
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 5. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 21 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Photoluminescence properties of lamellar nano-composites obtained by Cd intercalation of GaSe and GaSe: Eu single crystals
Untila Dumitru1 , Kantser Valeriu2 , Caraman Mihail1 , Evtodiev Igor1 , Leontie Liviu3 , Dmitroglo Liliana1
1 Moldova State University,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics
Vol. 12, / 2015 / ISSN 1862-6351 / ISSNe 1610-1642
Disponibil online 27 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preparation and optical properties of lamellar GaSe-ZnSe nanocomposites
Caraman Mihail1 , Untila Dumitru1 , Kantser Valeriu2 , Evtodiev Igor1 , Caraman Iuliana3 , Susu Oana4 , Leontie Liviu4
1 Moldova State University,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
3 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
4 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(14) / 2015 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 12 March, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structure and optical properties of GaSe-CdSe composites driven by Cd inetrcalation in gase lamellar crystals
Caraman Iuliana1 , Kantser Valeriu2 , Evtodiev Igor3 , Leontie Liviu4 , Arzumanyan Grigory5 , Untila Dumitru3 , Dmitroglo Liliana3
1 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Moldova State University,
4 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
5 Joint Institute of Nuclear Research
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(14) / 2015 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 12 March, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-1039
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical and experimental study of mechanisms governing the occurrence of electric discharges in gases
Topală Pavel1 , Kantser Valeriu2 , Hîrbu Arefa1
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(14) / 2015 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 26 March, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-1026
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 6

Acreditarea ştiinţifică: Suport sau frână în procesul inovaţional?
Canţer Valeriu , Derjanschi Valeriu , Minciună Vitalie , Bileţchi Lucia , Pişcenco Marina
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Intellectus
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 14 November, 2014. Descarcări-14. Vizualizări-1202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Characterization of ice-forming and hydroscopic artificial aerosol particles with a tailored optical method
Zasavitsky E.1 , Kantser Valeriu1 , Sidorenko Anatolie1 , Belenchuk Alexandr1 , Shapoval Oleg M.1 , Kiritsa Arcady2
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Moldova State University
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 7. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In memoriam of corresponding member of the Academy of Sciences of Moldova, professor, doctor habilitate in physics and mathematics Teodor SHISHIANU
Bostan Ion1 , Kantser Valeriu2
1 Technical University of Moldova,
2 National Council for Accreditation and Attestation
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(13) / 2014 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 12 October, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interplay of interface waves in layered heterostructures of topological insulators and metamaterials
Kantser Valeriu
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 7. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New electronic structure and functionalities driven by interface in topological insulator based nanostructures
Cârlig Sergiu , Ermalai Felicia , Kantser Valeriu
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 7. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea efectului GMR în cursurile universitare de fizică
Ermalai Felicia , Canţer Valeriu , Gheorghiţă Eugen , Postolachi Igor
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(4) / 2014 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 13 March, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 9

Andrei Andriesh—physicist of golden generation and third president of the Academy of Sciences of Moldova
Kantser Valeriu
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(12) / 2013 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 19 March, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezbateri: modificări la Legea învăţământului. De ce fel de doctorat are nevoie Republica Moldova?
Canţer Valeriu , Cuciureanu Gheorghe
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Intellectus
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 22 February, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-980
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimental research results for Agat control measurement systems at an environmental temperature of up to 350ºс
Vladov Mihail1 , Sotirov G.2 , Kantser Valeriu3
1 COMELPRO SRL,
2 Space Research and Technology Institute,
3 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(12) / 2013 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 19 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LSMO-STO(110) multilayered structure grown by metalorganic aerosol deposition
Shapoval Oleg M.1 , Belenchuk Alexandr1 , Kantser Valeriu1 , Zasavitsky E.1 , Moshnyaga Vasily T.2
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu",
2 Georg-August-Universitat-Gottingen
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2. 2013. . ISBN 978-9975-62-343-8..
Disponibil online 18 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Membru corespondent al AŞM Anatolie SIDORENCO la 60 de ani
Canţer Valeriu , Duca Gheorghe , Culiuc Leonid , Tighineanu Ion , Lacusta Victor , Găină Boris
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(30) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-1160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phenomenon of twin-brothers-physicists Moskalenko in the world and Moldova science
Holban Ion , Kantser Valeriu
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(12) / 2013 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 19 March, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ratingul actualizat al instituţiilor de cercetare acreditate din Republica Moldova: 1 ianuarie 2013
Canţer Valeriu1 , Toma Simion1 , Minciună Vitalie12 , Bileţchi Lucia1
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(28) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teodor Sisianu member of academy of science, professor, and scientist of excellence
Bostan Ion1 , Kantser Valeriu2
1 Technical University of Moldova,
2 National Council for Accreditation and Attestation
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(12) / 2013 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-848
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Topological interface states and effects for next generation of innovative devices
Kantser Valeriu , Cârlig Sergiu
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu"
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2. 2013. . ISBN 978-9975-62-343-8..
Disponibil online 14 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 12

Cercetarea, proiectarea şi fabricarea componentelor funcţionale ale microsatelitului „Republica Moldova”
Bostan Ion1 , Canţer Valeriu2 , Secrieru Nicolae1 , Bodean Ghenadie1 , Blajă Valeriu1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(25) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-1176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CMT 14P Anderson impurity and interface states in heterostructures of topological and band insulators
Cârlig Sergiu , Drăguţan Mihail , Kantser Valeriu
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu"
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 6. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-290-1.
Disponibil online 6 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CMT 15 P Topological interface states in heterostructures of topological and band insulators
Cârlig Sergiu , Kantser Valeriu
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu"
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 6. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-290-1.
Disponibil online 6 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul şi principiile de structurare a nomenclatorului domeniilor şi specialităţilor ştiinţifice
Canţer Valeriu , Minciună Vitalie
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(25) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-61. Vizualizări-1383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 142