IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-16 09:55
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 4 / 2023  (4 din 4)12    CZU
 2023  (4 din 4)68    
Nr. 4(34)12CZU
Nr. 3(33)18CZU
Nr. 2(32)17CZU
Nr. 1(31)21CZU
 2022  (4 din 4)75    
Nr. 4(30)20CZU
Nr. 3(29)20CZU
Nr. 2(28)18CZU
Nr. 1(27)17CZU
 2021  (4 din 4)66    
Nr. 4(26)15CZU
Nr. 3(25)17CZU
Nr. 2(24)17CZU
Nr. 1(23)17CZU
 2020  (4 din 4)77    
Nr. 4(22)22CZU
Nr. 3(21)19CZU
Nr. 2(20)18CZU
Nr. 1(19)18CZU
 2019  (4 din 4)74    
Nr. 4(18)15CZU
Nr. 3(17)19CZU
Nr. 2(16)17CZU
Nr. 1(15)23CZU
 2018  (3 din 4)62    
Nr. 3(14)21CZU
Nr. 2(13)19CZU
Nr. 1(12)22CZU
 2017  (2 din 4)53    
Nr. 2(11)27CZU
Nr. 1(10)26CZU
 2016  (2 din 4)40    
Nr. 2(9)20CZU
Nr. 1(8)20CZU
 2015  (2 din 4)23    
Nr. 2(7)12CZU
Nr. 1(6)11CZU
 2014  (2 din 4)23    
Nr. 2(5)12CZU
Nr. 1(4)11CZU
 2013  (2 din 4)48    
Nr. 2(3)28CZU
Nr. 1(2)20CZU
 2012  (1 din 4)21    
Nr. 121CZU
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (28.02.2020-28.02.2024)
  • C (01.02.2018-28.02.2019)
  • C (28.02.2017-31.01.2018)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole630588412194026211319
Volume34627882945
Total66465120022347

Vizualizări   474Descărcări   12

Conţinutul numărului de revistă

Valențe formative ale jocurilor digitale 7-19

DOI: 10.36120/2587-3636.v32i2.7-19

CZU: 37.025+004

Globa Angela , Gasnaş Ala
Обеспечение информационной безопасности в системе высшего образования с перспективы классификации информационных активов 20-26

DOI: 10.36120/2587-3636.v32i2.20-26

CZU: 378:004.056.5

Кирияк Любомир , Богданова Виолетта , Свинарева Анна
Proiectarea și implementarea cursului de programare Java: strategii, instrumente și provocări în predare 27-34

DOI: 10.36120/2587-3636.v32i2.27-34

CZU: 378.016:004.42

Chiriac Tatiana
Metodologia utilizării software-ului specializat în procesul de studiere a rețelelor de calculatoare 35-45

DOI: 10.36120/2587-3636.v32i2.35-45

CZU: 378.016:004.7

Pavel Dorin
Rolul inteligenței artificiale în educație 46-57

DOI: 10.36120/2587-3636.v32i2.46-57

CZU: 004.8:378

Gasnaş Ala , Globa Angela
Implementarea aplicațiilor specializate în soluționarea problemei aproximării numerice 58-70

DOI: 10.36120/2587-3636.v32i2.58-70

CZU: 004.42:517.9

Josu Natalia
Impactul tehnologiilor de realitate augmentată pentru educația STEAM 71-80

DOI: 10.36120/2587-3636.v32i2.71-80

CZU: 37.01/.02:004.4

Vascan Teodora
Metodologia cercetării în domeniul tehnologiilor informaționale în educație 81-92

DOI: 10.36120/2587-3636.v32i2.81-92

CZU: 37.01:004.4

Pavel Maria , Pavel Dorin
Aspecte ale creării mediului de dezvoltare a elevilor capabili de performanțe înalte la matematică 93-102

DOI: 10.36120/2587-3636.v32i2.93-102

CZU: 37.04:51

Teleucă Marcel , Sali Larisa
Профессионально-ориентированные задания в изучении модуля «Линейная Алгебра» 103-114

DOI: 10.36120/2587-3636.v32i2.103-114

CZU: 377.016:512.64

Градинарь Оксана , Богданова Виолетта , Лингур Любовь
Mărirea dimensiunii aplicative a conținuturilor educaționale – catalizator al motivației pentru învățare 115-125

DOI: 10.36120/2587-3636.v32i2.115-125

CZU: 37.015.3

Globa Angela , Bagrin Diana
Metodologia implementării tehnologiilor informaționale în predarea cursului universitar „Teoria Grafurilor” 126-135

DOI: 10.36120/2587-3636.v32i2.126-135

CZU: 004.4:519.17

Bostan Marina
Specificul stimei de sine la preadolescenți în noile realități sociale 136-146

DOI: 10.36120/2587-3636.v32i2.136-146

CZU: 159.923.2-053.2

Racu Iulia , Adăscăliță Alina
Experimentul – metodă de predare a biologiei 147-155

DOI: 10.36120/2587-3636.v32i2.147-155

CZU: 37.016:57

Brînză Lilia , Serbenco Ana
Repere metodologice ale formării valorilor morale la adolescenți 156-166

DOI: 10.36120/2587-3636.v32i2.156-166

CZU: 37.04:17.022.1

Creţu Liliana
Modelul pedagogic de formare a creativității la elevii treptei primare de învățământ pentru dezvoltarea competenței lectorale și a scrierii 167-176

DOI: 10.36120/2587-3636.v32i2.167-176

CZU: 373.3.016:811.135.1+821.135.1

Gavriluț Monalisa-Laura
Motivarea cadrelor didactice și adaptarea actului managerial prin leadership 177-182

DOI: 10.36120/2587-3636.v32i2.177-182

CZU: 37.011.31:005.32

Pleşcan Monica-Vasilica