FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-3592

3. Site-ul revistei

https://revista.ust.md/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Stat din Tiraspol
Adresastr. Gh. Iablocichin, 5 Tel. (373) 22 754924 Mun. Chişinău, MD2069, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22754924, (+373)22754924, reviste@ust.md
Webwww.ust.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1(15), 2019 - 100
Nr. 2(13), 2018 - 100
Nr. 1(12), 2018 - 100
Nr. 3(14), 2018 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Lupu Ilie, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova), Redactor şef
2.Calmuţchi Laurenţiu, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
3.Spancioc Natalia, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
4.Chiperi Grigore, dr., conf.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
5.Crocnan Elena, dr., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
6.Volontir Nina, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
7.Melentiev Eugenia, Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
8.Bocancea Viorel, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
9.Botnari Valentina, conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
10.Panico Violeta, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
11.Caluschi Mariana, Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi (România)
12.Silistraru Nicolae, prof.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
13.Anastasiei Mihai, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
14.Hariton Andrei, prof.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
15.Moşanu-Supac Lora, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
16.Cioban Mitrofan, acad., dr.hab., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8321363300
17.Ghetmanenko Natalia

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2012

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 2apărute: 2
2015Numere planificate: 2apărute: 2
2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 3

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 16%
Romana - 69%
Engleza - 10%
Franceza - 5%
RezumateRusa - 13%
Romana - 85%
Engleza - 98%
Franceza - 2%
Portugheza - 2%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Cioban Mitrofan - Scopus Author ID - 8321363300
2.Coropceanu Eduard - Scopus Author ID - 55936998100, Scopus Author ID - 21733993300

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ABU QUEDER, H., Carmel College, Israel Approaches to social diversion and conflict solution through the lens of Bedouin tradition. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 2(13), 96-91. ISSN 1857-3592.
2 ADAMCZYK, D., Pedagogical University Krakow, Polonia Benefit and toil – work from the personalistic perspective. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2017, nr. 1(10), 47-40. ISSN 1857-3592.
3 BALLALIS, H., Carmel College, Israel The rational behind the need for organizational citizenship behavior and job satisfaction. . Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 2(13), 106-97. ISSN 1857-3592.
4 BANACH, M., Pedagogical University Krakow, Polonia, MATEJEK, J., Pedagogical University Krakow, Polonia Knowledge regarding fetal alcohol syndrome (FASD) spectrum in various environments. comparative studies. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2017, nr. 2(11), 125-113. ISSN 1857-3592.
5 BERGER, M., High School of Global Citizenship in Crown Heights, Brooklyn, Statele Unite ale Americii, TSIRMPA, G., Third Lyceum of Tripoli, Grecia, JELIHOVSCHII, S. Developing the communicative competence with the English class utilizing the interactive method Jeopardy! during the round-up lesson in the twelve-grade. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 3(14), 68-63. ISSN 1857-3592.
6 БОРИСОВА, Е., Институт иностранных языков Московского городского педагогического университета (ИИЯ МГПУ), Rusia Роль лингвистического анализа художественного текста при обучении спонтанной разговорной речи (на примере итальянского языка). Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2017, nr. 1(10), 75-65. ISSN 1857-3592.
7 MOROZAN, O., CHASEK, C., University of Nebraska at Kearney (UNK), Statele Unite ale Americii Psychologists’ self-perception of readiness to provide telehealth interventions in counseling services . Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2017, nr. 1(10), 146-137. ISSN 1857-3592.
8 CROCNAN, D., dr., Colegiul Naţional de informatică „Tudor Vianu“, Bucureşti, România Hărţile conceptuale - o viziune structuralistă aplicabilă în studiul fizicii în liceu și în proiectarea unor opționale de tip integrat.. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2016, nr. 1(8), 62-52. ISSN 1857-3592.
9 ДАВИДЕНКО, П., Черниговский областной институт последипломного педагогического образования им. К. Д. Ушинского, Ucraina Роль учителя в организации деятельности учащихся при выполнении ими творческих проектов. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 3(14), 92-86. ISSN 1857-3592.
10 ГЕТЬМАНЕНКО, Н., Российский новый университет (РОСНОУ), Москва, Rusia Русский язык как средство преподавания точных дисциплин (в контексте метапредметной проблематики). Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 1(12), 71-64. ISSN 1857-3592.
11 HARITON, A., МЕЛЬНИЧУК, А., КОЛОКОЛОВА, И., Педагогический институт ФКиС, Московского городского педагогического университета, Rusia Применение некоторых статистических методов в педагогических исследованиях. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2016, nr. 1(8), 36-26. ISSN 1857-3592.
12 KUKLA, D., Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczyim. Jana Długosza w Częstochowie, Polonia Higher education in the era of globalisation: changes and expectations towards future pedagogues. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 3(14), 36-28. ISSN 1857-3592.
13 WLAZLAK, W., University of Rzeszów, Polonia, LENIART, E., University of Rzeszów, Polonia Vocational education in Podkarpackie Province – legal basis and prospects. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2017, nr. 1(10), 64-58. ISSN 1857-3592.
14 MAURE, R., Ecole Supérieure du Professorat et de l'Éducation, Toulouse, Franţa Comment les TICE peuvent contribuer a l'evaluation en classe de langues. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2017, nr. 2(11), 52-49. ISSN 1857-3592.
15 MAURICE, F., Education Nationale - Bourges – Cher, Franţa Utilisation d’une ressource en ligne dans le cadre de l’apprentissage d’une langue étrangère. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 3(14), 42-37. ISSN 1857-3592.
16 NISSEL, O., dr., School MOR- Maccabim Reut, Israel, BODRUG-LUNGU, V., dr.hab. The science education from gender perspective. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2016, nr. 1(8), 70-62. ISSN 1857-3592.
17 РАССКАЗОВА, Е., Классический частный университет, Запорожье, Ucraina Тенденции развития ключевых компетентностей взрослых в условиях нового экономического социума. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 2(13), 90-80. ISSN 1857-3592.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(12) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/SE_nr_1_12_2018_CIP_0.pdf
Numărul 2(13) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/ACTA_St_Educatiei_nr.2%2813%292018.pdf
Numărul 3(14) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Nr_3_2018.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: