IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-12 13:14
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 4 / 2023  (4 din 4)12    CZU
 2023  (4 din 4)68    
Nr. 4(34)12CZU
Nr. 3(33)18CZU
Nr. 2(32)17CZU
Nr. 1(31)21CZU
 2022  (4 din 4)75    
Nr. 4(30)20CZU
Nr. 3(29)20CZU
Nr. 2(28)18CZU
Nr. 1(27)17CZU
 2021  (4 din 4)66    
Nr. 4(26)15CZU
Nr. 3(25)17CZU
Nr. 2(24)17CZU
Nr. 1(23)17CZU
 2020  (4 din 4)77    
Nr. 4(22)22CZU
Nr. 3(21)19CZU
Nr. 2(20)18CZU
Nr. 1(19)18CZU
 2019  (4 din 4)74    
Nr. 4(18)15CZU
Nr. 3(17)19CZU
Nr. 2(16)17CZU
Nr. 1(15)23CZU
 2018  (3 din 4)62    
Nr. 3(14)21CZU
Nr. 2(13)19CZU
Nr. 1(12)22CZU
 2017  (2 din 4)53    
Nr. 2(11)27CZU
Nr. 1(10)26CZU
 2016  (2 din 4)40    
Nr. 2(9)20CZU
Nr. 1(8)20CZU
 2015  (2 din 4)23    
Nr. 2(7)12CZU
Nr. 1(6)11CZU
 2014  (2 din 4)23    
Nr. 2(5)12CZU
Nr. 1(4)11CZU
 2013  (2 din 4)48    
Nr. 2(3)28CZU
Nr. 1(2)20CZU
 2012  (1 din 4)21    
Nr. 121CZU
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (28.02.2020-28.02.2024)
  • C (01.02.2018-28.02.2019)
  • C (28.02.2017-31.01.2018)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole630589637194516211319
Volume34629042945
Total66465254122396

Vizualizări   2260Descărcări   109

Conţinutul numărului de revistă

Psihopedagogie: spre o nouă știință a educației 4-10

CZU: 37.015.3+159.922.7

Guţu Vladimir , Ţurcanu Carolina
Apariția și devenirea didacticii universitare: impactul tehnologiei informației și a comunicațiilor 11-20

CZU: 378.02+004

Lupu Ilie , Cabac Valeriu
Educația literar-artistică a elevilor vs. Domeniile de competențe curriculare: abordare necesară 21-29

CZU: 37.016.046:821.135.1

Şchiopu Constantin
Probleme specifice negocierii în domeniul educațional 30-39

CZU: 37.013.3

Mafteuţa Rodica
Benefit and toil – work from the personalistic perspective 40-47

CZU: 159.923

Adamczyk Dariusz
Good start method when working with an fas child in elementary Schools 48-57

CZU: 373.3.015.3+159.922.76

Banach Marek , Michalik Bozena
Vocational education in Podkarpackie Province – legal basis and prospects 58-64

CZU: 377(438-22)

Wlazlak Władysław , Leniart Ewa
Роль лингвистического анализа художественного текста при обучении спонтанной разговорной речи (на примере итальянского языка) 65-75

CZU: 378.147:811.131.1'24

Борисова Елена
Utilizarea tehnologiilor moderne de comunicație de către preșcolari 76-84

CZU: 373.2.02:004

Pavel Maria
ICT integration in studying science from the perspective of innovative pedagogy 85-92

CZU: 37.016.046:004

Badarne Ghalib
Rolul competențelor digitale și a metodelor active în predarea Matematicii 93-99

CZU: 37.016.046:51:004

Bordan Valentina , Bordan Valeriu
Metodologia formării competenței profesional-matematice a studenților informaticieni în baza integrării matematicii și informaticii 100-106

CZU: 378.147:51:004

Vascan Teodora
Folosirea analizei dimensionale la rezolvarea problemelor 107-113

CZU: 37.02:53

Cernei Mihai , Guţuleac Leonid , Zelinschi Irina
Mijloace didactice digitale de concepție proprie – sursă importantă în dinamica progresului academic al studenţilor 114-124

CZU: 378.147.02:004

Marin (Cristei) Maria
Studiul unor flavonoide în activităţi de cercetare centrate pe student 125-131

CZU: 378.147:54

Calmuţchi Lidia , Melentiev Eugenia , Climenti Galina
Aspecte conceptuale ale jocului didactic în învățarea limbii engleze 132-136

CZU: 373.3.02:811.111

Jelihovschii Sergiu , Jelihovschii Daria
Psychologists’ self-perception of readiness to provide telehealth interventions in counseling services 137-146

CZU: 159.9.07:004.738.5

Morozan Olga , Chasek Chasek
Utilizarea unor modalități moderne de calcul cuanto-chimic a stării energetice a sistemelor moleculare în cursul de chimie 147-156

CZU: 378.147.02:54

Codreanu Sergiu , Arsene Ion , Coropceanu Eduard
Influenţe ale factorului de gen asupra comportamentului în situaţii de conflict 157-168

CZU: 316.6+37.015.3

Pavlenko Lilia
Forme de organizare a activității didactice și de asigurare a continuității între ciclurile învățământului superior 169-178

CZU: 378.147.02

Ţurcanu Carolina , Toma Natalia
Creativity blocking factors in people with special needs 179-183

CZU: 159.922.76:376.03

Furdui Emilia
Resocializarea infractorilor cu vîrsta 18-25 ani, care săvârșesc infracțiuni contra patrimoniului 184-192

CZU: 343.851-053.6

Cebotari Stanislav
Сущностные механизмы интеграции научной, учебной и внеучебной деятельности в ВУЗЕ 193-201

CZU: 001.89:378.1

Ени Валентина
Conceptul de competență de comunicare profesională: conținut și structură 202-211

CZU: 316.77:378.126

Busuioc Aliona
Evaluarea epuizării profesionale (sindromul Burnout) la persoanele cu profesii din domeniul educaţional 212-218

CZU: 159.942:371.12

Glavan Aurelia
Aspecte sociolingvistice în Republica Moldova din perspectivă didactică 219-224

CZU: 37.02:811.135.1'272

Ionaş Anatol