IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-19 08:29
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 4 / 2023  (4 din 4)12    CZU
 2023  (4 din 4)68    
Nr. 4(34) 12CZU
Nr. 3(33) 18CZU
Nr. 2(32) 17CZU
Nr. 1(31) 21CZU
 2022  (4 din 4)75    
Nr. 4(30) 20CZU
Nr. 3(29) 20CZU
Nr. 2(28) 18CZU
Nr. 1(27) 17CZU
 2021  (4 din 4)66    
Nr. 4(26) 15CZU
Nr. 3(25) 17CZU
Nr. 2(24) 17CZU
Nr. 1(23) 17CZU
 2020  (4 din 4)77    
Nr. 4(22) 22CZU
Nr. 3(21) 19CZU
Nr. 2(20) 18CZU
Nr. 1(19) 18CZU
 2019  (4 din 4)74    
Nr. 4(18) 15CZU
Nr. 3(17) 19CZU
Nr. 2(16) 17CZU
Nr. 1(15) 23CZU
 2018  (3 din 4)62    
Nr. 3(14) 21CZU
Nr. 2(13) 19CZU
Nr. 1(12) 22CZU
 2017  (2 din 4)53    
Nr. 2(11) 27CZU
Nr. 1(10) 26CZU
 2016  (2 din 4)40    
Nr. 2(9) 20CZU
Nr. 1(8) 20CZU
 2015  (2 din 4)23    
Nr. 2(7) 12CZU
Nr. 1(6) 11CZU
 2014  (2 din 4)23    
Nr. 2(5) 12CZU
Nr. 1(4) 11CZU
 2013  (2 din 4)48    
Nr. 2(3) 28CZU
Nr. 1(2) 20CZU
 2012  (1 din 4)21    
Nr. 1 21CZU
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (28.02.2020-28.02.2024)
  • C (01.02.2018-28.02.2019)
  • C (28.02.2017-31.01.2018)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole630582652190706211319
Volume34623602943
Total66464501222013

Vizualizări   1750Descărcări   41

Conţinutul numărului de revistă

Cuprins 3-3
The management of tutoring programs for integrating students with learning disorders in regular arabic schools 4-11

CZU: 37.01(53)

Atamni Kamli
Gîndirea independentă versus stilul de gîndire şi învăţare la adolescenţii din mediul academic 11-19

CZU: 378.147.02

Botnari Valentina , Adamenco Elena
Competenţele ecologice ale adulţilor – condiţie importantă în educaţia pentru mediu la copii 20-24

CZU: 37.033:504.06

Chirică Galina
Specificul negocierii în cadrul sistemului educaţional 24-31

CZU: 37.013

Cojocaru Victoria , Mafteuţa Rodica
Stages of school managers’ professional development 32-36

CZU: 371.134

Hbos Farhan
Repercusiunile unor factori biosociali asupra adaptării copiilor la mediul şcolar 36-43

CZU: 37.015.3

Moşanu-Şupac Lora , Coşcodan Diana
Aspecte metodologice în predarea temei „volumul poliedrelor” 43-52

CZU: 37.02

Nitrean Angela , Cioban Mitrofan
Realizarea impactului tehnologiilor informaționale asupra formării inițiale a învățătorilor 52-69

CZU: 37.016.046:004

Pavel Maria
Developing language skills reciprocity 69-79

CZU: 37.02:811'1

Shtral Niva
Manifestări ale inteligenţei emoţionale şi calităţii vieţii la persoanele cu dizabilităţi de vedere (studiu comparativ) 79-87

CZU: 159.942-056.262

Sirbu Ana , Măligă Gabriela