IBN
Закрыть
Mafteuţa Rodica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2017 - 1

Probleme specifice negocierii în domeniul educațional
Mafteuţa Rodica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-1630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Diagnosticarea nivelului competenței de negociere educațională a managerilor instituțiilor preuniversitare
Cojocaru Victoria , Mafteuţa Rodica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-1642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Abordări conceptuale ale formării competenţei de negociere la managerii instituţiilor preuniversitare
Mafteuţa Rodica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(89) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 August, 2017. Descarcări-32. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii de ordin teoretic privind negocierea ca aspect al comunicării
Mafteuţa Rodica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de competenţe ale managerilor instituţiilor preuniversitare ce condiţionează atingerea performanţei şcolare
Mafteuţa Rodica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(92) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul negocierii în cadrul sistemului educaţional
Cojocaru Victoria , Mafteuţa Rodica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(6) / 2015 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-44. Vizualizări-1038
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Formarea competenţei de negociere educațională a managerilor din învățămîntul preuniversitar
Cojocaru Victoria , Mafteuţa Rodica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi negociere educaţională la managerii instituţiilor preuniversitare
Mafteuţa Rodica
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe socioumanistice
Vol.2, SSU. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 May, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8