IBN
Закрыть
Pavel Dorin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 18. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 7

Diversification of software tools of social statistics with JAMOVIE
Pavel Maria , Pavel Dorin
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia 30. 2023. Iași, România. .
Disponibil online 22 March, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia cercetării în domeniul tehnologiilor informaționale în educație
Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(32) / 2023 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-57. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia utilizării software-ului specializat în procesul de studiere a rețelelor de calculatoare
Pavel Dorin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(32) / 2023 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Review of the teaching process of the informatics discipline at the lyceum level
Pavel Dorin
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Science and education: new approaches and perspectives. Selective collection of abstracts
Seria 25. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-788-9.
Disponibil online 6 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificitatea testelor statistice neparametrice în aplicații specializate open-source
Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(34) / 2023 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spectral spaces and spectral compactificationst
Calmuţchi Laurenţiu , Pavel Dorin
Tiraspol State University
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia 30. 2023. Iași, România. .
Disponibil online 22 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testarea ipotezelor de cercetare prin statistica bayesiană
Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 3-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-813-8.
Disponibil online 8 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Premise didactice privind valorificarea Interdisciplinarității în învățământul primar
Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța studierii proprietăților numerelor întregi în instruirea de performanță
Globa Angela , Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente online de dezvoltare avansată a competenței de programare
Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(30) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumentele TIC și eficiența lor în procesul didactic în școală
Gasnaş Ala , Globa Angela , Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pre-achiziții din domeniul programării ale viitorilor informaticieni
Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluție software gratuită pentru prelucrarea statistică a rezultatelor experimentului psihopedagogic
Pavel Dorin , Globa Angela , Pavel Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Abordări didactice ale aplicabilității operatorilor logici pe biți
Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdisciplinaritatea cursurilor informatice: programarea operațiilor aritmetice asupra numerelor în sistemul binary
Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAUDATIO în onoarea Profesorului Anatol Gremalschi, cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol
Coropceanu Eduard1 , Bordan Valeriu1 , Antoci Diana1 , Globa Angela1 , Andriţchi Viorica2 , Ţiţchiev (Camerzan) Inga3 , Braicov Andrei1 , Chiriac Liubomir1 , Afanas Dorin1 , Lupu Ilie1 , Cozma Dumitru1 , Postolachi Igor1 , Sochircă Elena1 , Pavel Maria1 , Pavel Dorin1 , Lupașco Natalia1 , Vascan Teodora1 , Gasnaş Ala1 , Veveriță Tatiana1 , Mihălache Lilia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE,
3 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On CM-groupoids with multiple identities and medial topological left loops
Chiriac Liubomir , Bobeică Natalia , Lupashco Natalia , Pavel Dorin
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul cadrului didactic STEAM
Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-51. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări și soluții tehnice în invățămintul online
Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Constructivismul în formarea și dezvoltarea competenței de programare la studenții informaticieni
Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea instrumentelor de programare web și a elementelor de web design la elaborarea aplicației E-commerce
Sîrbu Marica , Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-62. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea conținuturilor din aria curriculară științe în formarea inițială a informaticienilor
Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Dezvoltarea competențelor colaborative la viitorii informaticieni
Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On Set-Valued Continuous Periodic Functions on Topological Spaces
Pavel Dorin
Tiraspol State University
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Set-Valued Almost Periodic Functions and Perfect Mappings
Pavel Dorin
Tiraspol State University
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
Ediţia a 26-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

On Set-Valued Periodic Functions on Topological Spaces
Pavel Dorin
Tiraspol State University
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 4 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Almost periodicity of functions on universal algebras
Choban Mitrofan , Pavel Dorin
Tiraspol State University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 2(81) / 2016 / ISSN 1024-7696 / ISSNe 2587-4322
Disponibil online 28 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referitor la studiul topologiilor de rețea
Cioban Mitrofan , Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(2) / 2016 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 31 August, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

On periodic quasigroups with topologies
Choban Mitrofan , Pavel Dorin
Tiraspol State University
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Study on properties of non-isomorphic finite quasigroups using the computer
Chiriac Liubomir , Bobeică Natalia , Pavel Dorin
Tiraspol State University
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-68-244-2.
Disponibil online 8 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 30 of 30