IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(45) pentru cuvîntul-cheie "judicial practice"
Delimitarea recursului în interesul legii de recursul în anulare şi revizuirea procesului penal
Cuciurcă Angela
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controverse și soluții în cauzele de pruncucidere. Analiza practicii instanțelor judecătorești din Republca Moldova
Șapordea Ecaterina1, Ursu Mădălina1, Ursu Veaceslav2
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingerința cercetării la fața locului în viața privată-garanții procesuale
Osoianu Tudor1, Covalciuc Ion2
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vinovăţia în cazul infracţiunilor de fals în acte publice
Pîrțac Cristina
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediția I-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-158-12-1.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnele secundare ale laturii subiective: aspecte teoretico-practice şi legislative
Copeţchi Stanislav
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediția I-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-158-12-1.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы достаточности и убедительности косвенных доказательств в гражданском судопроизводстве
Arseni Igor, Sult Gheorghii
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 1 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un alt temei pentru revizuire în procesul civil
Calendari Dumitru
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(17) / 2023 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 7 August, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul juridic al practicilor comerciale incorecte în legislaţia Republicii Moldova
Plotnic Olesea1, Dulgheru Dorin23
Economica
Nr. 3(113) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дистрибьюторский договор как непоименованный договор: идентификация и квалификация
Zaharia Serghei, Arseni Igor
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte delimitative ale infracțiunii de fals în acte publice și a celei de fals al probelor
Piterschi Eugeniu
Intellectus
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-29. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica judiciară privind concurenţa neloială (anii 2005-2018): studii de caz. ( Partea I).
Băieşu Aurel1, Sedleţchi Elena2
Intellectus
Nr. 4 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 27 January, 2019. Descarcări-40. Vizualizări-996
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garanții constituționale privind exproprierea
Păduraru Olga
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(44) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 6 September, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Історія розвитку світоглядних уявлень про судову правотворчість як пізнавальна основа її наукового дослідження
Kravciuk Katerina
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(37) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-62. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Організація судового прецеденту в кримінальному судочинстві України
Zavidneak Vladimir
Державний податковий університет України
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2-2(36) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 6 September, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal conform Codului Penal al României
Ristea Cătălin-Viorel
Legea şi Viaţa
Nr. 1(373) / 2023 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of judicial practice in the sphere of protection of rights to geographic indications in France
Karașciuk Oksana
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Legea şi Viaţa
Nr. 2/2(338) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обход закона: позиция доктрины и судебная практика
Gramațkii Ernest
Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко
Legea şi Viaţa
Nr. 1/2(337) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль Большой Палаты Верховного Суда в обеспечении единства судебной практики в гражданском судопроизводстве
Mincenko Raisa
Legea şi Viaţa
Nr. 10/2(334) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica aplicării răspunderii penale pentru hărțuire sexuala : problematica și perspective de soluționare
Stati Vitalie, Botnarenco Mihaela
Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-55-5..
Disponibil online 6 July, 2022. Descarcări-216. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Личность преступника как элемент криминалистической характеристики домашнего насилия
Toma Mariana
Prevenirea și combaterea violenței în familie
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-552-4.
Disponibil online 21 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 45