Aspecte delimitative ale infracțiunii de fals în acte publice și a celei de fals al probelor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
59 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-16 13:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.364 (4)
Infracțiuni împotriva statului (713)
SM ISO690:2012
PITERSCHI, Eugeniu. Aspecte delimitative ale infracțiunii de fals în acte publice și a celei de fals al probelor . In: Intellectus. 2021, nr. 3-4, pp. 144-160. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Aspecte delimitative ale infracțiunii de fals în acte publice și a celei de fals al probelor

Aspects Relating to the Delimitation of the Crime of Forgery of Public Documents
from that of Falsification of Evidence


CZU: 343.364
Pag. 144-160

Piterschi Eugeniu
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2022


Rezumat

Activitatea profesională de încadrare corectă și eficientă a dispozițiilor normelor juridice din Partea Specială a Codului penal, în coraport cu fapta antisocială săvârșită în realitatea obiectivă, presupune cunoașterea ireproșabilă și fără defect a acestor prevederi legislative. Falsificarea probelor și falsul în acte publice, la prima vedere, par a fi două norme penale cu esența structurii juridice asemănătoare, însă, în procesul de realizare a unor studii aprofundate la acest segment de cercetare, s-a obținut un rezultat cu totul diferențiat. Astfel, în vederea excluderii calificării eronate a faptelor antisociale dislocate la art.310 și art.332 din Codul penal, autorul a realizat prezentul studiu teoretic și cazuistic privind delimitarea infracțiunii falsificarea probelor de falsul în acte publice.

The professional activity of correctly and efficiently framing the provisions of the legal norms in the Special Part of the Criminal Code, in correlation with an antisocial deed committed in objective reality, presupposes an impeccable and flawless knowledge of these legislative provisions. The falsification of evidence and forgery of public documents, at first sight, seem to be two criminal norms with the essence of a similar legal structure, but in the process of conducting in-depth studies in this segment of research, a completely different result was obtained. Thus, in order to exclude the erroneous qualification of the antisocial facts dislocated in Articles 310 and 332 of the Criminal Code, the author has carried out the present theoretical and case study on the delimitation of the crime of falsification of evidence from forgery of public documents.

Cuvinte-cheie
falsificarea probelor, fals în acte publice, delimitarea normelor juridice, fals, legea penală, practica judiciară, elementele componenței de infracțiune, sancțiunea aplicabilă,

falsification of evidence, forgery of public documents, delimitation of legal norms, forgery, criminal law, judicial practice, elements of the crime component, applicable sanction