IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(43) pentru cuvîntul-cheie "legality"

Noțiunea contenciosului administrativ prin prisma Constituţiei și legii cu privire la contenciosul administrativ al Republicii Moldova

Tiosa Vitalie
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia statului in concepţia contemporană

Guceac Ion
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legalitatea, libertatea și egalitatea în drepturi -fundamente ale statului de drept

Baltag Dumitru1, Florea Adelina2
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legalitatea, ordinea legală, disciplina, democraţia

Negru Boris
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verificarea condițiilor de conținut și formă în exercitarea tutelei administrative

Aroșoaie Mihaela Otilia12
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unitatea poporului român şi suveranitatea naţională

Arseni Alexandru
Statul, securitatea şi drepturile omului
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Respectarea principiilor legalității, proporționalității și oportunității la realizarea controlului exercitat de procuror în faza de urmărire penală

Rotari Ana
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 6 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Controlul administrativ al autoritatilor de protectie a copilului asupra respectarii legislatiei

Focşa Tatiana
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea profesionala a executorului judecătoresc: între legalitate și datorie morală

Capcelea Valeriu1, Gora Mădălin2
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunitatea – condiție de valabilitate a actelor administrative

Diaconu Mihail
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Controlul asupra actelor adoptate de autoritățile publice locale

Saitarlî Natalia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правовая культура работника инспектората полиции и ее значение для правоприменения

Tocarenco Vladimir
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Societatea civilă ca formă specifică de organizare a relaţiilor sociale

Rusu Dorel
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-4-9..
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правовые и нравственные отношения в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Молдова

Sult Gheorghii
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Respectarea principiului legalității în procesul activității polițienești – condiție de bază a aplicării juste a constrângerii statale

Guţuleac Victor, Ichim Tatiana
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(46) / 2021 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conținutul și particularitățile probatoriului în cadrul procesului penal contradictorial

Rusu Lucia
Legea şi Viaţa
Nr. 10(334) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sursele legalității ca principiu al administrației publice

Diaconu Mihail
Legea şi Viaţa
Nr. 1(325) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legalitatea și libertatea - elementele determinante ale realizării principiului egalității de drept.

Baltag Dumitru1, Florea Adelina2
Legea şi Viaţa
Nr. 7(319) / 2018 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 13 August, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instituţiile societăţii civile în condiţiile constituţionalismului contemporan. Conţinut şi clasificare

Rusu Dorel
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.1. 2019. Chişinău. ISBN 78-9975-149-79-2.
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere generale cu privire la principiile constituţionale ale instituţiei notariatului

Toma Anica
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-8-9.
Disponibil online 21 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 43