IBN
Închide
Railean Petru
Cuvinte-cheie (63): justiție constituțională (3), Constituţie (3), control al constituționalității (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Contribuții ale Curții Constituționale la asigurarea constituționalității în domeniul electoral
Railean Petru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1(325) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Monografie recenzată: Valeriu KUCIUK, Victor Pușcaș, „Justiția constituțională: Analiză, studiu de caz, cercetare științifică”.
Railean Petru
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 6(330) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 2 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul Curții Constituționale a Republicii Moldova în asigurarea respectării principiilor constituționale în cadrul adoptării și aplicării legislației electorale
Beilic Marcela, Railean Petru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-4-6.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Echilibrul dintre imunitatea judiciară și răspunderea judecătorilor
Railean Petru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECENZIE asupra monografiei „Participarea cetățenilor la exercitarea puterii de stat”/ „Участие граждан в осуществление государственной власти.
Railean Petru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 10(322) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 5 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Aportul curţii constituţionale la asigurarea constituționalității în statul de drept
Railean Petru
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 6(306) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 27 June, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interesul doctrinar contemporan faţă de principiul legalităţii
Railean Petru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 5(305) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 19 May, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Asigurarea legalităţii constrângerii juridice – sarcină importantă a justiţiei contemporane
Railean Petru
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(183) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 2 March, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Individualizarea activităţii jurisdicţionale în statul de drept
Railean Petru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Роль конституционного правосудия в обеспечении законности и повышения правовой культуры общества
Костаки Георге1, Railean Petru2
1 Институт юридических и политических исследований AHM,
2 Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3(267) / 2014 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 10 September, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Aplicarea uniformă a legislaţiei de către instanţe – cerinţă indispensabilă asigurării legalităţii în cadrul statului
Costachi Gheorghe1, Railean Petru2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(156) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 8 December, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legalitatea constituţională – nucleu al legalităţii în statul de drept
Costachi Gheorghe1, Railean Petru2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(158) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 10 December, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовой иммунитет и ответственность судьи
Railean Petru
Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Legea şi politologia
Nr. 22 / 2013 / ISSN 1987-5533
Disponibil online 10 July, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Конституционный принцип равенства в законодательстве Республики Молдовa и в практике конституционного суда Республики Молдова
Railean Petru
Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Закон и Жизнь
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Модели правовой охраны конституции
Railean Petru
Закон и Жизнь
Nr. 2(232) / 2011 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Controlul judiciar– Garanţie fundamentală a legalităţii în statul de drept
Railean Petru1, Costachi Gheorghe2
1 Curtea Constituţională a Republicii Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 9-10(120) / 2010 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль и значение судебной власти в системе Разделения властей
Railean Petru
Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Закон и Жизнь
Nr. 11(229) / 2010 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сущность судебной власти в правовом государстве
Railean Petru
Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Закон и Жизнь
Nr. 9(227) / 2010 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Identificarea puterii judecătoreşti ca ramură a puterii de stat
Railean Petru1, Costachi Gheorghe2
1 Curtea Constituţională a Republicii Moldova,
2 Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(100) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii asupra esenţei justiţiei şi activităţii jurisdicţionale
Railean Petru
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. IX / 2009 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20