IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-15(15) pentru cuvîntul-cheie "valori morale"

Etica în contextul valorilor morale si educaționale

Paniş Aliona
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-82. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etica şi moralitatea în educaţia modernă a poliţiştilor

Cananău Anatol, Postovan Olga
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte metodologice de învățare a fabulei

Fileacov Olga
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alternativa step by step în perspectivă psihologică
Nica Daniela, Bere Constantin
”Petre Andrei” University
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-23. Vizualizări-960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности моральных ценностей современной молодежи

Bociarina N,
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(60) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coraportul dintre valorile juridice, morale şi religioase în opera lui Petre Andrei

Baltag Dumitru
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica și moralitatea în cadrul educației de azi
Paniş Aliona
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(34) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 March, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opiniile studenților cu referire la valorile morale în contextul pregătirii profesionale și angajării în câmpul muncii

Repida Tatiana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opiniile studenților cu privire la valorile morale

Repida Tatiana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Familia între valorile moral-spirituale şi valorile economice
Lungu Viorelia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 August, 2015. Descarcări-171. Vizualizări-1301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul valorilor morale în secolul XXI

Lungu Viorelia
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valori civice ale tinerilor din mediul universitar

Antoci Diana
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul spiritului naţional în formarea profesională a studenţilor şi angajaţilor din organele de forţă
Carp Simion, Carp Elena
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(84) / 2015 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 August, 2015. Descarcări-31. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele considerente referitor la problemele de unitate și diferență între valorile juridice, morale și religioase în filosofia lui Petre Andrei

Baltag Dumitru, Ichim Gabriel
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(35-36) / 2016 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 5 April, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tradiţie şi inovaţie în educaţie

Chicuş Nicolae, Cuşcă Valentin
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15