IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-12(12) pentru cuvîntul-cheie "valori morale"

Etica în contextul valorilor morale si educaționale

Paniş Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alternativa step by step în perspectivă psihologică
Nica Daniela, Bere Constantin
Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coraportul dintre valorile juridice, morale şi religioase în opera lui Petre Andrei

Baltag Dumitru
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica și moralitatea în cadrul educației de azi
Paniş Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(34) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 March, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul valorilor morale în secolul XXI

Lungu Viorelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valori civice ale tinerilor din mediul universitar

Antoci Diana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul spiritului naţional în formarea profesională a studenţilor şi angajaţilor din organele de forţă
Carp Simion, Carp Elena
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(84) / 2015 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 August, 2015. Descarcări-28. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opiniile studenților cu referire la valorile morale în contextul pregătirii profesionale și angajării în câmpul muncii

Repida Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opiniile studenților cu privire la valorile morale

Repida Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Familia între valorile moral-spirituale şi valorile economice
Lungu Viorelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 August, 2015. Descarcări-161. Vizualizări-930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele considerente referitor la problemele de unitate și diferență între valorile juridice, morale și religioase în filosofia lui Petre Andrei

Baltag Dumitru, Ichim Gabriel
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(35-36) / 2016 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 5 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tradiţie şi inovaţie în educaţie

Chicuş Nicolae, Cuşcă Valentin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-12 of 12