IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(132) pentru cuvîntul-cheie "Maize"
Crearea noilor surse cu rezistenţă complexă a porumbului la agenţii patogenii de tăciune, putregaiul tulpinei şi a ştiuletelui
Iurcu Afanasie12, Bivol Alexei12, Bădărău Sergiu12, Iurcu-Străistaru Elena12
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 17 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elucidarea rоlului factоrului de genоtip al pоrumbului în reacția la patоgenii fungici Fusarium spp. în diferite cоndiții de temperatură
Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Aluchi Nicolae, Legaci Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crearea şi utilizarea liniilor indurata în hibrizii de porumb timpuriu
Borozan Pantelimon
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Селекция кукурузы на устойчивость к экологическим стрессовым факторам по признакам мужского гаметофита
Cravcenco Anatol, Climenco (Cravcenco) Oxana
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea hibrizilor de porumb după unele caractere morfologice şi biometrice
Spînu (Patlatii) Angela
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итоги трех циклов дигаплоидной селекции кукурузы
Mihailov Mihai
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-981
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul unor particularităţi la forme diploide şi tetraploide de porumb de origine locală
Palii Andrei1, Batîru Grigorii1, Rotari Eugen2, Comarova Galina1, Cojocari Dumitru1
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relationships between the irrigation norm and production of maize (Zea mayes)
Stoianova Antonia
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-108. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The comparative assessment of indices of soil in depending of agrotechnologies applied to growing maize
Melnic Rodica
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние предпосевной обработки семян биопрепаратом Gliocladin-Sc на биометрические показатели проростков некоторых полевых культур
Şcerbacova Tatiana
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Фундаментальные и прикладные исследования в биоорганическом сельском хозяйстве России, СНГ и ЕС
Vol.2. 2016. Большие Вяземы. ISBN 978-5-98467-016-6.
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea comparativă a influenței unor fertilizanți organici asupra dezvotării fiziologice și recoltei porumbului
Cremeneac Larisa, Boclaci Tatiana
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul rolului fertilizantului organic lichid, obținut din viermicompost, asupra calității porumbului
Cremeneac Larisa, Boclaci Tatiana
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul dependenței dezvoltării fiziologice a porumbului de influiența fertilizantului organic lichid
Boclaci Tatiana, Cremeneac Larisa
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Immunologic evaluation of maize collection samples
Bilici Elena, Grăjdieru Cristina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование миллиметрового излучения для повышения жизнеспособности cемян тритикале и кукурузы при консервации ex situ
Corlăteanu Liudmila, Ganea Anatolie, Maslobrod Serghei
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-945
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Генетические ресурсы кукурузы в Молдове и их использование в селекции межлинейных гибридов
Mîrza Vitalie, Maticiuc Vasile, Vanicovici Nicolae, Autor Nou, Russu Gabriel
Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-922
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Классификация самоопыленных линий кукурузы на основе электрофоретической подвижности компонентов зеина
Govor E., Șimanskii L.
РНДУП «Полесский институт растениеводства»
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Генетическая дивергенция самоопыленных линий кукурузы
Govor E., Șimanskii L.
РНДУП «Полесский институт растениеводства»
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea sistemului de markeri în ameliorarea porumbului. Partea 2. Posibilităţile de marcare prin compoziţia biochimică a bobului şi prin formele moleculare de zeină
Comarova Galina1, Batîru Grigorii1, Rotari Eugen2, Rotari Alexandru1, Bounegru Serghei1, Cojocari Dumitru1
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea sistemului de markeri în ameliorarea porumbului. Partea 1. Posibilităţile de marcare la nivelul parametrilor morfologici
Batîru Grigorii, Comarova Galina, Cojocari Dumitru, Palii Alexandru, Erhan Irina
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 132