IBN
Închide

25Publicaţii

59Descărcări

7151Vizualizări

Rotari Eugen
Cuvinte-cheie (51): Lines (4), Hybrids (4), Drought resistance (3)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 23.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Protein markers as a tool for accelerating the sale of maize hybrids of the Moldovan breeding for export
Batîru Grigorii, Comarova Galina, Rotari Alexandr, Rotari Eugen
State Agrarian University of Moldova
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Modelarea sistemului de markeri în ameliorarea porumbului. Partea 2. Posibilităţile de marcare prin compoziţia biochimică a bobului şi prin formele moleculare de zeină
Comarova Galina1, Batîru Grigorii1, Rotari Eugen2, Rotari Alexandru1, Bounegru Serghei1, Cojocari Dumitru1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Perspectivele producerii materialului semincer de porumb pe loturile de hibridare neirigate în Republica Moldova
Rotari Eugen1, Rotari Alexandru1, Comarova Galina2
1 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование белковых маркеров в селекции на засухоустойчивость
Ротарь Александр1, Комарова Галина2, Ротарь Еужен1, Боунегру С.1
1 Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

A new approach to the use of protein markers in the process of corn breeding for drought tolerance
Rotari Eugen12, Rotari Alexandru12, Comarova Galina12
1 Institute of Crop Science "Porumbeni",
2 State Agrarian University of Moldova
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Approbation of japanese technology of biodiesel production for oil crops cultivated in the Republic of Moldova
Rotari Eugen12
1 Institute of Crop Science "Porumbeni",
2 State Agrarian University of Moldova
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea resurselor botanice ale Republicii Moldova în aspectul identificării unor rezerve noi de biomasă ca baza pentru producerea mangalului
Rotari Eugen1, Ueno M.2
1 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“,
2 Universitatea din Ryukyu
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul îngrăşămintelor fosforice asupra tutunului cultivat pe cernoziom carbonatic în zona centrală a Republicii Moldova
Dreglea Mihai, Calchei Elena, Rotari Eugen
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul unor particularităţi la forme diploide şi tetraploide de porumb de origine locală
Palii Andrei1, Batîru Grigorii1, Rotari Eugen2, Comarova Galina1, Cojocari Dumitru1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Возможности использования ботанического разнообразия растительной флоры Республики Молдова для производства продуктов жесткого пиролиза биомассы
Ротарь Еужен1, Ueno M.2
1 Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань,
2 Universitatea din Ryukyu
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Междисциплинарный подход к процессу диагностирования и отбора засухоустойчивых линий кукурузы
Ротарь Еужен1, Ротарь Александр1, Комарова Галина2, Гузун Лучия1, Боунегру С.1, Фратя Светлана1
1 Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методологические принципы разработки алгоритма отбора засухоустойчивых форм кукурузы
Ротарь Еужен1, Ротарь Александр1, Комарова Галина2, Боунегру С.1, Фратя Светлана1
1 Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Studiul legăturilor funcţionale între indicele de plutire a boabelor cu parametrii biochimici ai calităţii şi viabilităţii seminţelor de porumb
Rotari Eugen1, Rotari Alexandru1, Comarova Galina2, Maticiuc Vasile1, Fratea Svetlana1
1 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Calitatea boabelor la hibridul tetraploid de porumb Chişiniovschi 401L
Batîru Grigorii1, Rotari Eugen2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Institutul de fitotehnie „Porumbeni” la 40 ani de activitate ştiinţifică
2014. Paşcani. ISBN 978- 9975-56-177-8.
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria creării şi activităţii laboratorului de biochimie, fiziologie şi biotehnologie al Institutului de Fitotehnie “Porumbeni” (1974-2014
Rotari Alexandru, Rotari Eugen
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Institutul de fitotehnie „Porumbeni” la 40 ani de activitate ştiinţifică
2014. Paşcani. ISBN 978- 9975-56-177-8.
Disponibil online 17 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы развития прикладной физиологии и биохимии кукурузы для сельского хозяйства Республики Молдова
Ротарь Еужен1, Ротарь Александр1, Комарова Галина2, Притула Г.1
1 Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Institutul de fitotehnie „Porumbeni” la 40 ani de activitate ştiinţifică
2014. Paşcani. ISBN 978- 9975-56-177-8.
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Crearea şi studierea rezistenţei la secetă a liniilor şi hibrizilor semitardivi de porumb
Pritula Grigore, Rotari Eugen, Ştirbu Valentin, Rotari Alexandru
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificarea condiţiilor ecologice optime pentru amplasarea viţei-de-vie
Chisili Mihail, Chisili Serghei, Rotari Eugen, Bondarenco Iurie, Dumitraş Angela
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 6(48) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea mutaţiei Y1(endosperm alb) în ameliorarea porumbului WX1
Ţîganaş Vasile1, Ţîganaş Domnica1, Vereşceac Andrei2, Rotari Eugen2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новые методические приемы использования полиморфизма зеина в селекции и семеноводстве кукурузы
Комарова Галина1, Ротарь Александр2, Ротарь Еужен2
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25