IBN
Închide
Boclaci Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Scopus Author ID

Publicaţii la conferinţe din RM - 19. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 18

2021 - 2

Impactul diverselor concentrații ale lichidelor microbiene de cultură asupra dezvoltării morfologice a viermiculturii
Cremeneac Larisa , Boclaci Tatiana , Ciloci (Deseatnic) Alexandra
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of worm compost on quality and harvest of some forrage crops
Cremeneac Larisa , Caraman Mariana , Boclaci Tatiana
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Scientific Papers. Series A. Agronomy
Nr. 2(64) / 2021 / ISSN 2285-5785 / ISSNe 2285-5807
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

The role of worm compost in the process of reducing contamination of the maize with smut
Cremeneac Larisa , Boclaci Tatiana
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Bulgarian Journal of Agricultural Science
Nr. 25 / 2019 / ISSN 1310-0351
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Evaluation of the influence of effective microorganisms in the process of bioconversion of organic wastes
Cremeneac Larisa , Boclaci Tatiana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Studiul viermicompostului în dependență de tipurile substraturilor nutritive
Boclaci Tatiana , Cremeneac Larisa
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologia bioconversiei deșeurilor organice prin viermicultivare – metodă eficientă de ameliorare a fertilității solului
Cremeneac Larisa , Boclaci Tatiana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-49. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Characteristics of biocompost obtained by using efficient microorganisms
Cremeneac Larisa , Boclaci Tatiana
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea comparativă a influenței unor fertilizanți organici asupra dezvotării fiziologice și recoltei porumbului
Cremeneac Larisa , Boclaci Tatiana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul dependenței dezvoltării fiziologice a porumbului de influiența fertilizantului organic lichid
Boclaci Tatiana , Cremeneac Larisa
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul rolului fertilizantului organic lichid, obținut din viermicompost, asupra calității porumbului
Cremeneac Larisa , Boclaci Tatiana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The assessment of the role of efficient microorganisms in the bioconversion process of unfermented cattle manure
Cremeneac Larisa , Boclaci Tatiana
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viermicultivarea – condiție importantă în dezvoltarea agriculturii organice
Cremeneac Larisa , Boclaci Tatiana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Studiul influenţei lichidelor microbiene de cultură asupra caracterilor morfologice ale viermiculturii
Boclaci Tatiana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Studiul particularităţilor dezvoltării mazării, cultivate cu fond de viermicompost, în diverse faze fenologice
Boclaci Tatiana , Cremeneac Larisa
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Conservation of plant diversity
Ediţia 2. 2012. Chișinău. ISBN 978-9975-62-311-7.
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viermicompostul – mijloc de diminuare a gradului de contaminare a porumbului cu tăciune
Cremeneac Larisa1 , Boclaci Tatiana1 , Brad Tudor2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Staţiunea tehnologico-experimentală „Maximovca“
Conservation of plant diversity
Ediţia 2. 2012. Chișinău. ISBN 978-9975-62-311-7.
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Eficacitatea aplicării substanţelor biologic active (lichidelor microbiene culturale) în procesul bioconversiei deşeurilor organice prin viermicultivare
Cremeneac Larisa1 , Boclaci Tatiana1 , Ciloci (Deseatnic) Alexandra2 , Tiurina Janeta2 , Clapco Steliana2 , Labliuc Svetlana2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele ştiinţifice privind influenţa lichidelor microbiene culturale asupra caracterelor morfologice ale viermiculturii
Boclaci Tatiana1 , Cremeneac Larisa1 , Ciloci (Deseatnic) Alexandra2 , Tiurina Janeta2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Influienţa fertilizanţilor minerali şi organici asupra calităţii şi cantităţii culturilor agricole
Cremeneac Larisa , Boclaci Tatiana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Conservation of plant diversity
Ediția 1. 2010. Chișinău. .
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul privind influienţa densităţii populaţiei de rîme asupra tehnologiei bioconversiei deşeurilor din sectorul zootehnic
Boclaci Tatiana , Cremeneac Larisa
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 16 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologia viermicompostării – metodă de perspectivă în agricultura ecologică
Boclaci Tatiana , Cremeneac Larisa
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Conservation of plant diversity
Ediția 1. 2010. Chișinău. .
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21