IBN
Închide
Rotari Alexandru Ivan
Cuvinte-cheie (35): Drought resistance (3), Lines (3), Hybrids (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Perspectivele producerii materialului semincer de porumb pe loturile de hibridare neirigate în Republica Moldova
Rotari Eugen1, Rotari Alexandru1, Comarova Galina2
1 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование белковых маркеров в селекции на засухоустойчивость
Ротарь Александр1, Комарова Галина2, Ротарь Еужен1, Боунегру С.1
1 Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

A new approach to the use of protein markers in the process of corn breeding for drought tolerance
Rotari Eugen12, Rotari Alexandru12, Comarova Galina12
1 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“,
2 State Agrarian University of Moldova
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of growth regulators and type of predecessor on the productivity and quality of winter barley
Derendovscaia Antonina1, Secrieru Silvia1, Rotari Alexandru2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 18 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Междисциплинарный подход к процессу диагностирования и отбора засухоустойчивых линий кукурузы
Ротарь Еужен1, Ротарь Александр1, Комарова Галина2, Гузун Лучия1, Боунегру С.1, Фратя Светлана1
1 Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методологические принципы разработки алгоритма отбора засухоустойчивых форм кукурузы
Ротарь Еужен1, Ротарь Александр1, Комарова Галина2, Боунегру С.1, Фратя Светлана1
1 Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Продуктивность и качество зерна озимого ячменя в зависимости от действия регуляторов роста стероидной природы
Derendovscaia Antonina1, Secrieru Silvia1, Rotari Alexandru2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ed. a 6-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

O viaţă consacrată culturilor de sorg. Doctorul in ştiinţe agricole Gheorghe Moraru la 80 de ani
Furdui Teodor1, Găină Boris1, Botnari Vasile2, Rotari Alexandru1, Voloşciuc Leonid1, Cotenco Eugenia1, Dodon Adelina1
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 June, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul legăturilor funcţionale între indicele de plutire a boabelor cu parametrii biochimici ai calităţii şi viabilităţii seminţelor de porumb
Rotari Eugen1, Rotari Alexandru1, Comarova Galina2, Maticiuc Vasile1, Fratea Svetlana1
1 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Crearea şi studierea rezistenţei la secetă a liniilor şi hibrizilor semitardivi de porumb
Pritula Grigore, Rotari Eugen, Ştirbu Valentin, Rotari Alexandru
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Действие регуляторов роста стероидной природы на продуктивность и качество зерна озимого ячменя
Дерендовская Антонина1, Секриеру Сильвия1, Ротарь Александр2
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новые методические приемы использования полиморфизма зеина в селекции и семеноводстве кукурузы
Комарова Галина1, Ротарь Александр2, Ротарь Еужен2
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность научного сотрудничества Института Растениеводства «Порумбень» и агрономического факультета Государственного Аграрного Университета Молдовы
Ротарь Александр
Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Evaluarea efectului biochimic al mutaţiei opaque-2 in genomul porumbului tetraploid
Palii Andrei1, Batîru Grigorii1, Rotari Alexandru2, Rotari Eugen2, Comarova Galina1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(316) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Particularităţile manifestării heterozisului la diferite niveluri de organizaţie biologică a genomului hibrizilor simppli de porumb
Palii Andrei1, Comarova Galina1, Dorohov D.2, Rotari Alexandru3, Mihalachi Andrei1, Nedoluzhko A.2, Tihonov Andrei2, Rotari Eugen3
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Centrul de Bioinginerie al AŞ Rusia,
3 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Agronomie
Vol.29. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-219-4.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polimorfismul proteinelor de rezervă în populaţiile orzului de primăvară (Hordeum vulgare L.) obţinute în condiţii de infecţie virală
Andronic Larisa1, Rudacova Angela2, Rotari Alexandru
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(313) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Cравнительное изучение проявления гетерозиса на репродуктивном, соматическом, адаптивном и молекуярном уровнях у простых гибридов кукурузы
Комарова Галина1, Дорохов Д2, МИХАЛАКИ А.1, Палий А.1, Ротарь Александр3
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Центр "Биоинженерия" РАН,
3 Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(311) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Distinct savant şi organizator al ştiinţei agrare
Furdui Teodor1, Spivacenco Anatol2, Toma Simion1, Patron Petru1, Palii Andrei1, Rotari Alexandru3
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
3 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(305) / 2008 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Проявение эффекта гетерозиса у кукурузы на уровне белковых маркеров
Комарова Галина1, Ротарь Александр2, Palii Alexandru1, МИХАЛАКИ А.1
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19