IBN
Închide
Cremeneac Larisa
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Publicaţii la conferinţe din RM - 25. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Dinamica microorganismelor în dejecțiile iepurilor hrăniți cu nutreț combinat granulat cu adaosul biomasei de Streptomyces levoris CNMN-Ac-01
Caraman Mariana1 , Moscalic Roman1 , Cremeneac Larisa1 , Efteniuc Iulia1 , Burţeva Svetlana2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența utilizării pro/prebioticului poultrystarrmeeu în avicultură și cultivarea porumbului
Caraman Mariana , Moscalic Roman , Cremeneac Larisa , Efteniuc Iulia
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul diverselor concentrații ale lichidelor microbiene de cultură asupra dezvoltării morfologice a viermiculturii
Cremeneac Larisa , Boclaci Tatiana , Ciloci (Deseatnic) Alexandra
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de compostare a gunoiului de grajd și a deșeurilor organice
Cremeneac Larisa , Caraman Mariana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

The role of worm compost in the process of reducing contamination of the maize with smut
Cremeneac Larisa , Boclaci Tatiana
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Bulgarian Journal of Agricultural Science
Nr. 25 / 2019 / ISSN 1310-0351
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Evaluarea influenţei microorganismelor eficiente asupra calităţii biocompostului
Cremeneac Larisa , Caraman Mariana , Moscalic Roman
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of the influence of effective microorganisms in the process of bioconversion of organic wastes
Cremeneac Larisa , Boclaci Tatiana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul factorilor care contribuie la nitrointoxicarea animalelor
Cremeneac Larisa1 , Abramov Valentina2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Medicină veterinarămaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Probleme actuale și tendințe ale sectorului de creștere a animalelor și medicinei veterinare”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol.49. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Studiul viermicompostului în dependență de tipurile substraturilor nutritive
Boclaci Tatiana , Cremeneac Larisa
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologia bioconversiei deșeurilor organice prin viermicultivare – metodă eficientă de ameliorare a fertilității solului
Cremeneac Larisa , Boclaci Tatiana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-47. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

Characteristics of biocompost obtained by using efficient microorganisms
Cremeneac Larisa , Boclaci Tatiana
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea comparativă a influenței unor fertilizanți organici asupra dezvotării fiziologice și recoltei porumbului
Cremeneac Larisa , Boclaci Tatiana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lacto -fermented organic waste - a suitable feedstock for growth and reproduction of composting earthworm , Eisenia foetida
Andreev Nadejda1 , Cremeneac Larisa2 , Toderash Ion1 , Zubcov Elena1 , Plesca Ana3
1 Institute of Zoology ASM,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
3 University of the Academy of Sciences of Moldova
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul dependenței dezvoltării fiziologice a porumbului de influiența fertilizantului organic lichid
Boclaci Tatiana , Cremeneac Larisa
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul rolului fertilizantului organic lichid, obținut din viermicompost, asupra calității porumbului
Cremeneac Larisa , Boclaci Tatiana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The assessment of the role of efficient microorganisms in the bioconversion process of unfermented cattle manure
Cremeneac Larisa , Boclaci Tatiana
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viermicultivarea – condiție importantă în dezvoltarea agriculturii organice
Cremeneac Larisa , Boclaci Tatiana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Studiul influenţei fertilizanţilor asupra calităţii culturilor furajere
Cremeneac Larisa
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Variabilitatea conţinutului de nitrocompuşi acumulaţi de unele culturi furajere în dependenţă de doza fertilizanţilor minerali şi fazele fenologice
Cremeneac Larisa
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Studiul particularităţilor dezvoltării mazării, cultivate cu fond de viermicompost, în diverse faze fenologice
Boclaci Tatiana , Cremeneac Larisa
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Conservation of plant diversity
Ediţia 2. 2012. Chișinău. ISBN 978-9975-62-311-7.
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26