IBN
Închide
Ganea Anatolie Ion
Cuvinte-cheie (59): in situ conservation (3), ex situ conservation (3), potenţial de păstrare (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 15. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Rudele sălbatice ale plantelor cultivate – surse prețioase de germoplasmă pentru culturile agricole
Ganea Anatolie
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Storage potential of flax accessions (Linum usitatissimum L.) as an indicator of their viability under ex situ conservation
Corlăteanu Liudmila, Kutsitaru D., Ganea Anatolie
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение морфофизиологических и генетических параметров семян и проростков клещевины (Ricinus communis L.) при обработке семян миллиметровым излучением
Корлэтяну Людмила, Ганя Анатолий, Маслоброд Сергей
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Effect of millimeter radiation on germination of tomato seeds and plant productivity under field conditions
Corlăteanu Liudmila, Ganea Anatolie
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea programului naţional al Republicii Moldova privind conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură
Ganea Anatolie
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inventorying and collecting of the landraces of the oil and protein crops in Republic of Moldova
Ganea Anatolie
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resursele genetice vegetale pentru alimentație și agricultură: perspectivele conservării in situ în Republica Moldova
Ganea Anatolie
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Storage potential of wheat collection accessions under the conditions of ex situ conservation
Corlăteanu Liudmila, Mihăilă Victoria, Ganea Anatolie
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Change of physiological, biochemical and genetic parameters of Echinacea purpurea (L.) Moench seeds and seedlings under the influence of milimeter radiation on seeds 
Corlăteanu Liudmila, Maslobrod Serghei, Ganea Anatolie
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 4 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la studiul unor caractere cantitative la cireşul sălbatic (Prunus Avium L.) în populaţiile in situ şi ex situ
Mogîlda Anatolii, Ganea Anatolie
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of millimeter radiation on germinability of seeds of tobacco Nicotiana tabacum L. after ex situ conservation
Corlăteanu Liudmila, Maslobrod Serghei, Ganea Anatolie
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 4 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inventarierea populaţiilor mărului pădureţ (Malus Silvestris (L) Mill.) În ecosistemele forestiere din Republica Moldova
Cuțitaru Doina, Ganea Anatolie
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Идентификация генофонда мутантных форм томата по признакам плода
Маковей Милания, Ганя Анатолий
Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение потенциала хранения семян коллекционных образцов Triticum aestivum l. и Triticum durum l.
Корлэтяну Людмила, Mihăilă Victoria, Ганя Анатолий
Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Current status and perspectives of conservation of hazelnut and cornelian cherry in the Republic of Moldova
Ganea Anatolie
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of chickpea breeding material (F6-generation) by agronomic parameters and some of its biological features
Curşunji Dmitri, Ganea Anatolie
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In situ conservation of  plant agricultural biodiversity – the important factor to preserve and use of the autochthonous vegetal gene pool
Ganea Anatolie
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Conservation of plant diversity
Ediția 4-a. 2015. Chișinău. ISBN 978-9975-3036-8-2.
Disponibil online 13 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inventorying of cornelian cherry and hazelnut populations in forest ecosystems of Moldova in the context of the in Situ conservation of crop wild relatives
Ganea Anatolie
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 July, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Генетический потенциал коллекции мутантов томата и его значение для решения задач практической селекции
Маковей Милания, Ганя Анатолий
Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 23 June, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Изменчивость и наследование некоторых признаков в F3- и F4- поколениях нута (Cicer arietinum l.)
Куршунжи Дмитрий, Ганя Анатолий
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(66) / 2013 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 April, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 34