IBN
Închide
Ganea Anatolie Ion
Cuvinte-cheie (67): in situ conservation (4), ex situ conservation (4), accelerated aging (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 27. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 8

Amenințările curente privind diversitatea resurselor genetice vegetale pentru alimentație și agricultură în Republica Moldova
Ganea Anatolie
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecierea rezistenței genotipurilor de sesamum indicum l. la fusarium oxysporum prin testarea pe filtratul de cultură al patogenului
Mogîlda Anatolii, Ganea Anatolie
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determination of storage potential of cucumber collection accessions (Cucumis sativus L.)
Corlăteanu Liudmila, Ganea Anatolie
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea productivităţii inului de cultură cultivat în zona centrală a Republicii Moldova
Cuțitaru Doina, Ganea Anatolie
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of storage potential of maize collection accessions by morphophysiological parameters of seeds and seedlings under ex situ conservation
Corlăteanu Liudmila, Ganea Anatolie, Mihăilă Victoria
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rudele sălbatice ale plantelor cultivate – surse prețioase de germoplasmă pentru culturile agricole
Ganea Anatolie
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Storage potential of flax accessions (Linum usitatissimum L.) as an indicator of their viability under ex situ conservation
Corlăteanu Liudmila, Kutsitaru D., Ganea Anatolie
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение морфофизиологических и генетических параметров семян и проростков клещевины (Ricinus communis L.) при обработке семян миллиметровым излучением
Корлэтяну Людмила, Ганя Анатолий, Маслоброд Сергей
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Effect of millimeter radiation on germination of tomato seeds and plant productivity under field conditions
Corlăteanu Liudmila, Ganea Anatolie
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea programului naţional al Republicii Moldova privind conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură
Ganea Anatolie
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inventorying and collecting of the landraces of the oil and protein crops in Republic of Moldova
Ganea Anatolie
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resursele genetice vegetale pentru alimentație și agricultură: perspectivele conservării in situ în Republica Moldova
Ganea Anatolie
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Storage potential of wheat collection accessions under the conditions of ex situ conservation
Corlăteanu Liudmila, Mihăilă Victoria, Ganea Anatolie
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Development and prospects of introduction of the national programme on conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture in the Republic of Moldova
Ganea Anatolie
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ed. a 6-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of storage potential of collection accessions of maize (Zea Mays L.) Under ex situ conservation
Corlăteanu Liudmila, Mihăilă Victoria, Ganea Anatolie
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ed. a 6-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Change of physiological, biochemical and genetic parameters of Echinacea purpurea (L.) Moench seeds and seedlings under the influence of milimeter radiation on seeds 
Corlăteanu Liudmila, Maslobrod Serghei, Ganea Anatolie
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 4 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la studiul unor caractere cantitative la cireşul sălbatic (Prunus Avium L.) în populaţiile in situ şi ex situ
Mogîlda Anatolii, Ganea Anatolie
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of millimeter radiation on germinability of seeds of tobacco Nicotiana tabacum L. after ex situ conservation
Corlăteanu Liudmila, Maslobrod Serghei, Ganea Anatolie
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 4 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inventarierea populaţiilor mărului pădureţ (Malus Silvestris (L) Mill.) În ecosistemele forestiere din Republica Moldova
Cuțitaru Doina, Ganea Anatolie
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Идентификация генофонда мутантных форм томата по признакам плода
Маковей Милания, Ганя Анатолий
Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 46