IBN
Închide

87Publicaţii

375Descărcări

35339Vizualizări

Ganea Anatolie
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 58. Publicaţii peste hotare - 9.
Publicații indexate în SCOPUS - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 4
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 52
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 8

2022 - 10

Determinarea potenţialului de păstrare a genotipurilor din colecţia de grâu comun (Triticum aestivum L.) în condiţiile conservării ex situ
Mihăilă Victoria , Corlăteanu Liudmila , Melian Lolita , Ganea Anatolie , Gore Andrei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea unor parametri cantitativi la genotipurile din colecția de Sesamum indicum L
Mogîlda Anatolii , Ganea Anatolie
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(156) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Main objectives for ex situ conservation of plant genetic resources under conditions of climatic instability in the Republic of Moldova
Ganea Anatolie
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul speciilor de plante puțin utilizate pentru fortificarea securitatii alimentare a Republicii Moldova
Ganea Anatolie
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Storage potential of triticale accessions - indicator of their viability under ex situ conservation
Korlateanu L. , Ganea Anatolie , Lyatamborg S.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние ускоренного старения на морфофизиологические параметры семян коллекционных образцов мягкой пшеницы (Triticum Aestivum L.) при консервации ex situ
Михэилэ Виктория , Корлэтяну Людмила , Мелиян Л. , Ганя Анатолий , Горе Андрей
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства
2022. Санкт-Петербург. ISBN 978-5-905200-48-9.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Действие миллиметрового излучения на семена дурмана (Datura stramonium L.) в условиях консервации ex situ
Корлэтяну Людмила , Ганя Анатолий , Маслоброд Сергей
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Миллиметровое излучение как фактор повышения жизнеспособности семян огурца в условиях консервации Ex Situ
Корлэтяну Людмила12 , Ганя Анатолий21 , Маслоброд Сергей12
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мутантные формы томата и изменчивость некоторых хозяйственно-ценных признаков под влиянием условий выращивания
Маковей Милания , Ганя Анатолий
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)
Editia 6, Vol.1. 2022. Круты, Украина. .
Disponibil online 5 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение потенциала хранения семян коллекционных образцов кукурузы (zea mays l.) из коллекции генетического банка растений
Корлэтяну Людмила1 , Мелиян Л.1 , Михэилэ Виктория1 , Ганя Анатолий1 , Ванькович Николай2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства
2022. Санкт-Петербург. ISBN 978-5-905200-48-9.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Conservarea in situ a agrobiodiversității vegetale – factor de reușită în promovarea agriculturii durabile
Ganea Anatolie
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of cornelian cherry in natural ecosystems of Republic of Moldova
Ganea Anatolie
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Storage potential of flax seeds - indicator of genotype viability under ex situ conservation
Korlateanu L. , Kutsitaru D. , Ganea Anatolie
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние миллиметрового излучения на жизнеспособность семян сафлора красильного (Carthamus tinctorius L.) при консервации ex situ
Корлэтяну Людмила , Ганя Анатолий , Маслоброд Сергей
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение долговечности семян тритикале для оптимизации их длительного хранения в генетическом банке растений
Корлэтяну Людмила , Ганя Анатолий , Лятамборг Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение потенциала хранения коллекционных образцов кукурузы (Zea mays L.) в условиях консервации ex situ
Корлэтяну Людмила1 , Мелиян Л.1 , Ганя Анатолий1 , Михэилэ Виктория1 , Ванькович Николай2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Потенциал хранения коллекционных образцов огурца (Cucumis Sativus L.) при консервации ex situ
Корлэтяну Людмила1 , Ганя Анатолий1 , Градинар Д.2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Приднестровский НИИ сельского хозяйства
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3. 2021. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-46-5.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разнородность мутантной коллекции томата по типу роста и габитусу растений
Маковей Милания , Ганя Анатолий
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Perspectivele conservării in situ a părului pădureț în Republica Moldova
Ganea Anatolie
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The new variety of Melissa officinalis L., (Lemon balm) Lămâiţa
Gonceariuc Maria , Ganea Anatolie , Balmush Zinaida
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași, România. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 87