IBN
Închide
Bădărău Sergiu
Cuvinte-cheie (79): efficiency (10), disease (10), Dose (9)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 23.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Managementul chimic comparativ în combaterea maladiilor cheie la cultura de cireș cu utilizarea noilor fungicide în condițiile Zonei Centru, R. Moldova
Bivol Alexei12 , Bădărău Sergiu1 , Bivol Elisaveta1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Cîrlig Natalia3 , Andoni Cristina2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie,
3 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Controlul chimic în sistemul de protecţie integrată asupra manei viţei-de-vie – Plasmopara viticola (berk. Et curt.) Berk. Et de toni. ca veriga tehnologică de cultura
Bivol Alexei1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Bădărău Sergiu1 , Sasanelli Nicola3 , Cîrlig Natalia4 , Andoni Cristina2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie,
3 Instituţul de Protecţie a Plantelor, Italia,
4 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managmentul chimic comparativ în sistemul de protecție integrată asupra maladiilor la cultura de vișin cu utilizarea noilor produse de uz fitosanitar
Bivol Alexei1 , Bădărău Sergiu2 , Iurcu-Străistaru Elena1 , Cîrlig Natalia3 , Andoni Cristina1
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Aspecte de cercetare în stabilirea eficienţei biologice a noilor fungicide în combaterea bolilor la măr
Bivol Alexei1 , Bădărău Sergiu1 , Bivol Elisaveta1 , Iurcu-Străistaru Elena2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de cercetare fitohelmintologică și fitopatologică la cultura de ardei gras (Capsicum Annum L.) În teren protejat
Bivol Alexei1 , Sasanelli Nicola2 , Iurcu-Străistaru Elena1 , Bădărău Sergiu3 , Rusu Ştefan1 , Sasanelli Nicola2
1 Institutul de Zoologie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
3 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Combaterea bolilor prunului prin utilizarea unor noi produse cuprice
Bivol Alexei , Bădărău Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 August, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigaţii privind stabilirea eficienţei biologice a noilor fungicide utilizate în combaterea bolilor foliare la orzul de toamnă
Bivol Alexei1 , Bădărău Sergiu1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Sasanelli Nicola3 , Bivol Elisaveta1 , Grigorcea Sofia2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Instituţul de Protecţie a Plantelor, Italia
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri de protecţie integrată asupra maladiilor foliare la cerealele de toamnă
Bivol Alexei12 , Bădărău Sergiu1 , Rusu Ştefan2 , Sasanelli Nicola3 , Bivol Elisaveta1 , Iurcu-Străistaru Elena2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie,
3 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte despre entităţile parazite care produc rugina părului în Republica Moldova
Bădărău Sergiu , Timuş Asea , Chiriţa Nina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Aspecte de cercetare a eficienţei biologice a unor produse noi inofensive in combaterea manei viţei-de-vie, in condiţiile zonei Centru a Republicii Moldova
Bivol Alexei1 , Bădărău Sergiu1 , Iurcu-Străistaru Elena23 , Rusu Ştefan3 , Ştirschii Cristina2 , Cîrlig Natalia2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Zoologie al AŞM
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 26 November, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Eficienţa biologică a unor noi produse de uz fitosanitar în combaterea manei viței de vie – Plasmopara Viticola
Bădărău Sergiu1 , Bivol Alexei1 , Stroiu Maria2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 28 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Controlul gradului de atac cu ciuperca plasmopara viticola prin tratamente cu produse de uz fitosanitar la soiul chardonnay
Bădărău Sergiu , Bivol Alexei , Tropoţel Dina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 15 July, 2014. Descarcări-15. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фитопаразитическая нематофауна томатов в защищенном грунте в условиях Республики Молдова
Бивол Алексей1 , Русу Штефан1 , Ерхан Думитру1 , Бэдэрэу Сергей2 , Юрку-Страйстару Елена1 , Мелник Мария1 , Пойрас Лариса1 , Думбрэвяну Дорин1
1 Институт Зоологии АН РМ,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 14 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Combaterea bolilor foliare ale grâului de toamnă prin utilizarea unor preparate cu acţiune complexă, produse de firma „Makhteshim Agan Marom”, România
Bădărău Sergiu1 , Nicolaescu Olga2 , Pohilă Alexandru2
1 Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 23 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controlul rapănului şi filostictozei frunzelor de măr prin tratamente fitosanitare cu noi produse pe bază de Mancozeb
Bădărău Sergiu1 , Demeneva Tatiana1 , Stratu Viorica2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 23 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele investigaţiilor tiinţifice în testarea unor noi fungicide în combaterea maladiilor piersicului în zona centrală R. Moldova
Bivol Alexei1 , Bădărău Sergiu1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Poiras Larisa3 , Ungureanu Victor1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Zoologie al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 23 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Crearea noilor surse cu rezistenţă complexă a porumbului la agenţii patogenii de tăciune, putregaiul tulpinei şi a ştiuletelui
Iurcu Afanasie12 , Bivol Alexei12 , Bădărău Sergiu12 , Iurcu-Străistaru Elena12
1 Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 17 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de combatere integrată a bolilor foliare în culturile cerealelor de toamnă
Bădărău Sergiu , Nicolaescu Olga , Bivol Alexei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2(0) / 2010 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-972
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entităţi fungice din genul taphrina parazite pe pomii fructiferi sâmburoşi şi elaborarea unor elemente de combatere integrată a lor
Nicolaescu Olga , Bădărău Sergiu , Bivol Alexei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 15 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Noi produse de uz fitosanitar în sistemul de protecţie integrată a orzului de toamnă
Bădărău Sergiu1 , Bivol Alexei1 , Nicolaescu Olga1 , Iurcu-Străistaru Elena2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29