IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(36) pentru cuvîntul-cheie "viaţă privată"
Inviolabilitatea vieţii private
Ostavciuc Dinu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia Criminalităţii Cibernetice
Purici Dumitru
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-1080
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Săvârșirea infracţiunii de violare de domiciliu cu folosirea situaţiei de serviciu
Popa Gheorghe, Botnaru Stela
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, din Iași. Ştiinţe Juridice
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1221-8464 /ISSNe 2537-3048
Disponibil online 23 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multidimensionalitatea şi complexitatea dreptului la viaţa intimă, familială şi privată
Butnaru Iulia
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viaţa privată prin prisma convenţiei europene a drepturilor omului în cazurile moldoveneşti
Croitor Alexei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limitations of the Right to Respect Private Life in the Regulation of the Romanian Civil Code
Zamfir (Coman) Varvara Licuța
University of European Studies of Moldova
Intellectus
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 2 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea articolului 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
Croitor Alexei
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 4. 2018. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări juridice privind respectarea drepturilor civile la realizarea măsurilor speciale de investigație din perspective istorice
Calcavura Ghennadie
Legea şi Viaţa
Nr. 1-2(349-350) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții pe marginea asigurării dreptului la respectarea vieții private în cauzele de stabilire a paternității copilului din afara căsătoriei
Belecciu Liliana
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 7 April, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția penală a vieții private
Cobîșenco Ion
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 6. 2021. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4..
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția penală a vieții private
Cobîșenco Ion
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 6. 2021. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4..
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța Dreptului la Viața Privată în Lumina Convenției Europene a Drepturilor Omului
Croitor Alexei
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.1. 2019. Chişinău. ISBN 78-9975-149-79-2.
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respectarea inviolabilităţii domiciliului în contextul executării ordonanţei de aducere silită
Pilat Sofia
Codul de procedură penală al Republicii Moldova – 20 de ani de la intrarea în vigoare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-170-09-3.
Disponibil online 12 January, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente de realizare a dreptului constituțional la întruniri și participări în spațiul digital din Republica Moldova
Țărnă Alexandru
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea testului de proporționalitate la efectuarea percheziției, ridicării de obiecte și documente
Vizdoagă Domnița
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(59) / 2021 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 19 December, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligațiile pozitive ce reies din conținutul art. 8 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: respectarea vieții private
Poalelungi Mihail
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(33) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 30 October, 2015. Descarcări-40. Vizualizări-1000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul la viaţă intimă, familială şi privată în jurisprudenţa Curții Europene a Drepturilor Omului
Butnaru Iulia
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(243) / 2021 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-40. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Supravegherea video în raport cu respectarea vieții private
Cobîșenco Ion
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(240-242) / 2020 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 15 February, 2021. Descarcări-69. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul proporționalității măsurilor speciale de investigații – garanție a dreptului la viață privată
Cobîșenco Ion, Fală Marcel
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(206) / 2017 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-56. Vizualizări-887
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inviolabilitatea domiciliului prin prisma activității speciale de investigații și a procesului penal
Glavan Boris
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția II-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-66-5.
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 36