IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(39) pentru cuvîntul-cheie "autism"
The influence of motor and communication skills on tranfer activity techniques of students with autism and autistic spectrum disorder
Anţibor Ludmila1, Gurcova Maria12
1 Moldova State University,
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-19. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de evaluare și de diagnostic în autism
Şontea Magdalina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.15, Partea 2. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-921-22-0.
Disponibil online 28 March, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul părinţilor în recuperarea copiilor cu autism
Vrabie Silvia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-109. Vizualizări-1074
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The life of adult siblings of persons with Down syndrome
Horani Miral-Fatma
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-1099
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi psiho-sociale ale agresivităţii copiilor cu autism
Vrabie Silvia
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-116. Vizualizări-975
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terapii utilizate în recuperarea copiilor cu autism
Vrabie Silvia
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-315. Vizualizări-1459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incluziunea socială a copiilor cu tulburări din spectrul autist
Haraz Svetlana, Soloduh (Popa) Elena
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 12. 2022. Chişinău, 2022. ISBN 978-9975-164-83-2.
Disponibil online 1 August, 2022. Descarcări-59. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of motor and communication skills on tranfer activity techniques of students with autism and autistic spectrum disorder.
Anţibor Ludmila, Gurcova Maria
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 6 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de intervenţie comportamentală pentru reducerea anxietăţii copiilor cu autism faţă de intervenţiile stomatologice
Iorga Magdalena, Muraru Diana
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-69. Vizualizări-1118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea și socializarea copiilor cu tulburari din spectru autisim în școală
Şontea Magdalina
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-59. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistența psiho-logopedică a copiilor cu autism
Ion Felicia
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-75. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul jocului de creație în dezvoltarea limbajului copiilor autiști
Apetrei Manuela-Elena12
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de ,,neuroni oglindă” și importanța acestora în domeniul neurologiei clinice moderne
Mîndrilă Cristina, Moldovanu Ion
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-78. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microbiota umană şi rolul său în fiziologia şi patologia omului
Camenschi Veronica, Vorojbit Valentina
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul problematic al copilului cu tulburări din spectrul autist
Şontea Magdalina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol. 17, Partea 2. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-46-394-2.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autismul între ignoranţa socială şi disperarea familiior afectate
Osoianu Dan
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-34. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Precizări terminologice privind capacitățile de autoreglare a activității copiilor cu TSA
Codreanu Ana
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-68. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Individual and therapeutic approach with students with s.e.n. establishing an active contact and involvement in interaction in curative-motor classes (kinetotherapy) with elements of psychology and special pedagogy
Gurcova Maria
Moldova State University
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-773-5.
Disponibil online 20 September, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Выполнение деятельности детьми с аутизмом
Anţibor Ludmila, Gurcova Maria
Молдавский Государственный Университет
Psihologia aplicativă din perspectiva abordărilor societale contemporane
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-01-2.
Disponibil online 23 July, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Socializarea copiilor cu autism
Şontea Magdalina
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 April, 2016. Descarcări-132. Vizualizări-1665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 39