IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(76) pentru cuvîntul-cheie "composition"

Un concept al constituirii și funcționării sistemului informatic economic national

Leahu Tudor
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О соотношении поэтического и музыкального компонентов в цикле В. Чолака Четыре сонета для баса и фортепиано на стихи Лопе де Вега
Belîh Margarita
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(16) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reinterpretarea subiectelor sacre şi alte teme în creaţia sculptorului Valeriu Bâtca

Marian Ana
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natura în imagini plastice înveșnicită de artista Eleonora Romanescu

Procop Natalia
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Music of Reason, the Reason for Music: Mathematics at the Service of Composition Practice and Aesthetics

Albini Giovanni
Arta
Nr. 2(AAV) / 2019 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-1152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creația muzicală românească de sorginte bizantină în perioada 1918-2018

Chircev Elena
Arta
Nr. 2(AAV) / 2019 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhancement and promotion of regional heritage: experiences and case studies in Friuli Venezia Giulia

Tomasella Paolo
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea plastică a figurativului în pictura moldovenească a anilor ’60 ai secolului al XX-lea

Platon Liliana
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grafica de carte în creația artistei plastice Violeta Zabulica-Diordiev

Rocaciuc Victoria
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Genurile portret, nud şi animalier în viziunea sculptorului Constantin C. Constantinov

Marian Ana
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pictura monumentală din Basarabia (1812-1940)

Podlesnaia Natalia
Arta
Nr. 1(AV) / 2012 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privire retrospectivă asupra creaţiei sculptoriţei Alexandra Picunov-Târţău

Marian Ana
Arta
Nr. 1(AV) / 2012 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tema spaniolă în creaţia muzicală a lui Vladimir Ciolac
Nagacevschi Elena
Arta
Nr. 1(AAV) / 2011 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compoziţia chimică şi valorea nutritivă a unor nutreturi suculente din centrul Moldovei

Caisîn Larisa12, Vrancean Vasile2, Grosu Natalia2, Cara Alexei2
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 8 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inovaţiile plastice în pictura figurativa moldoveneasca de la începutul anilor `70 (1970-75)

Platon Liliana
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Căutări ale paradigmei naționale în arta graficii de carte din RSS Moldovenească din perioada anilor 1960-1970

Rocaciuc Victoria
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Словосложение как один из основных способов терминопроизводства в компьютерной терминологии немецкого языка

Todorici Tatiana
Международный Независимый Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theoretical justification for the need of composition study within interior design course

Vavilina Natalia
Academy of Music, Theater and Fine Arts
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invariant Characteristics of Special Compositions in Weyl Spaces WN
Zlatanov Georgi, Tsareva Bistra
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2(75) / 2014 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 24 October, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа…», Или мечты и реальность А. С. Пушкина как земного ангела

Cuşnirenco Victor
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 76